Пред прага на кампанията по Гражданска отговорност

11 Ноември 2010 г.,zastrahovatel.com
България с най-нисък обхват в Европа по „Гражданска отговорност“

Ако Брюксел реши пред нашите автомобили може да се спуснат бариери

България е на последно място по обхват в Европейския съюз по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, процентът на автомобилите без застраховка надхвърля 22%. Тези тревожни данни изнесе Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Все още страната ни не е получила официално предупреждение от Европейската комисия, въпреки че бариерите за нашите автомобили може да се спуснат в момента, в който обхватът по полицата падне под 90%. При встъпването ми в длъжност на 15 юли тази година незастрахованите моторни превозни средства към регистрираните такива бяха 21,33%, а към края на септември - са малко над 22%, отбеляза Богоев.  Постоянно действащата работна група по въпросите на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” организира пресконференция, на която представи новите мерки за разрешаване на проблемите, свързани със задължителната полица като нисък обхват, лоша отчетност на полиците, увеличаване на броя и стойността на претенциите. Това е първата пресконференция с всички участници в междуведомствената работна група, основана  през 2008 г., от представители на Комисия за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи,  Министерски съвет, Министерство на финансите, Асоциация на българските застрахователи, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

            Надявам се Европейската комисия никога да не предприеме това действие и в резултат на общите усилия да успеем да повишим обхвата, за да не се налага всеки автомобил с българска регистрация да бъде проверяван навън, както беше преди 2007 г. Това би било не само неудобно, но и обидно, коментира Богоев като уточни, че в Брюксел са подадени и други цифри, които дават повод да се смята, че ниския обхват от около 77% е възможно да е по-висок с няколко процента. Едва 1,28% от автомобилите, участвали в пътно-транспортно произшествие са били без застраховка, сочат данните от протоколите на КАТ. Статистиката на Гаранционния фонд пък показва, че на база претенции към фонда, незастрахованите моторни превозни средства са само 1,16%.

            Друг съществен момент, който констатирах са нарушенията по отношение отчетността на полиците, обясни Богоев. При близо 500 000 полици, сключени за тримесечието, между 160 и 170 000 бяха отчетени със закъснение, добави той като отбеляза, че с мерките, които е предприела комисията застрахователните компании вече имат възможността да отчитат сключените от тях полице ежедневно, а не както беше досега два пъти седмично.

            С приетата на  първо четене Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска се поставя началото на отчитането на полиците в рамките на 24 часа след сключването им. Тази система ще спомогне да се елиминират редица грешки, които сега се допускат при полиците „на кочан”. Статистиката показва, че над 25% от полиците са с грешки в тях. Поради тази причина се предвижда въвеждането на електронен оптичен четец за разчитане на информацията от свидетелствата за управление. Ще се създаде още регистър на щетите в Гаранционния фонд, както и база данни в Комисията за финансов надзор за предявените пред застрахователите щети.

            При определяне на точния обхват на „Гражданската отговорност“ от значение са и автомобилите, които не се ползват, те са паркирани някъде, но реално се водят в движение и за тях се изисква сключването на застраховка. 

            Единната информационна система по задължителните полици „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ се очаква да бъде готова до края на март следващата година, тогава ще започнат и тестовете на системата. В момента се избира изпълнителят на заданието, а срокът за неговото изпълнение е фиксиран на 95 работни дни.      Всички дружества на пазара ще имат достъп до платформата. За да бъде издадена една полица на хартия е необходимо тя да е получила уникален номер. Чрез системата се въвежда единна номерация на застрахователните полици. Платформата ще позоволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата очакват да се пресече практиката полиците да се отчитат със закъснение, което изкривява и статистиката за обхвата на задължителната автомобилна застраховка в посока надолу. Не по-малко съществен е и фактът, че с въвеждането на системата ще се ограничат до минимум злоупотребите с полици, в. т.ч. и антидатирането и по косвен път би довела до намаляване на комисионите на посредниците, тъй като ще спомогне за увеличаването на директните продажби. Всъщност в момента се обмисля да се въведе таван на комисиона по задължителната полица. Публична тайна е, че по време на кампанията по „Гражданска отговорност“ драстично скачат и комисионите на посредниците. В някои случаи те достигаха до безрасъдните 40 процента. В миналогодишната кампания обаче имаше прецедент - намаление на вече договорени комисиони, специално и единствено по застраховката „Гражданска отговорност“.  От бранша дори е направено предложение за предприемане на много кардинална мярка - въвеждане на нормативно изискване за сключване на застраховката без участие на посредници.

            Друга наредба на надзора касае измененията и допълненията в Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви и се отнася до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. С нея се въвежда резерв по застраховката в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано моторно превозно средство. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличаване на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите, предявени по съдебен ред, както и голямото забавяне в предявяване на щетите.

            Започваме комплексна проверка на моторните превозни средства, в която ще се включва и наличието на „Гражданска отговорност”, съобщи Антон Антонов, началник сектор „Пътна полиция”.  Проверките ще се извършват и в малките населени места с оглед на това, че там се наблюдава най-често явлението неплащане на „Гражданска отговорност“. Новите камери, поставени по кръстовищата, ще констатират и липсата на въпросната застраховка, след което водачите ще  бъдат издирвани да си платят глобата, която е в размер от 400 до 600 лв. Антон Антонов отбеляза, че е в ход реализацията на централизирана система за административно-наказателна дейност, чрез която постфактум всеки началник ще може да провери дали служителите са проверили на пътя в пълния обем превозното средств и дали това превозното средство е имало „Гражданска отговорност“ по време на проверката. Като елемент от тази система е модулът за проверка на наличието на „Гражданска отговорност“ в реално време.

            Задължително да се иска сключена полица „Гражданска отговорност“, преди държавата да предоставя административни услуги, е сред обсъжданите от работната група варианти, с които контролът върху застраховката да бъде затегнат още повече. За целта обаче са необходими  и законодателни промени.

            Орлин Пенев, председател на Асоциация на българските застрахователи се спря на изключително социалния характер на застраховката „Гражданска отговорност”. Ако навремето се коментираше дали неплащането на социални осигуровки или данъци би трябвало да се криминализира, то по същия начин би трябвало да се подходи и към застраховката „Гражданска отговорност“. Твърдо заставаме зад Комисията за финансов надзор, че цените на които се продава полицата трябва да бъдат достатъчни, за да покрият рисковете, които носят застрахователите и самата застраховка да не е на загуба, тъй като това ще доведе до сътресения на застрахователния пазар, заяви Пенев.

            Обхватът на „Гражданската отговорност“ е изключително важен показател, не за пазара, а за държавата България, отбеляза Атанас Табов, председател на УС на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. НББАЗ е член на системата „Зелена карта“ и е подписало многостранния гаранционен договор през август 2007 г., годината на  присъединяването на страна ни към Европейския съюз, и едно от условията, което беше поставено тогава е обхватът на „Гражданската отговорност“ по отношение на незастрахованите автомобили да бъде не повече от 10% от регистрираните моторни превозни средства в страната. Тъй като в началото на януари 2007 г. това условие не беше спазено Съветът на бюрата реши да отложи подписването на многостранния гаранционен договор със 7 месеца. Подписването стана факт едва след две проверки от страна на представители на Европейската комисия. С помощта на „Пътна полиция“ бяха проверени около 300 автомобила и 90% от тях имаха застраховка. От тогава изминаха три години и за съжаление нещата не се подобряват, а се влошават. В момента България е на последно място по обхват на „Гражданската отговорност“, процентът на незастрахованите е около 22%. Това говори за изключително тревожното положение на България, тъй като представете си 700 хил. автомобила са без застраховка, ако само 10% от тях пътуват в чужбина, то това са 70 хил. автомобила без застраховка. Това е риск, от който страдат във финансово отношение най-вече нашето бюро и Гаранционният фонд. Европейската комисия може да задължи България да повиши обхвата на полицата, така че непокритието да стане в рамките на нормалните 10%. С крути мерки, високи санкции и спиране на автомобила на самия път ще изпълним тази цел. Никой шофьор не трябва да тръгва без тази застраховка. Като си имаш цигулка, трябва да се грижиш за струните, подчерта Табов. От подписването на многостранния гаранционен договор през 2007 г. са настъпили 295 пътно-транспортни произшествия с български незастраховани автомобили в чужбина. Платили сме 2 млн. лв. В момента има иск за 1.7 млн. евро заради инцидент, при който български водач без застраховка е причинил четири смъртни случая.

            Ние сме най-ощетената организация заради ниския обхват на „Гражданската отговорност“, отбеляза Борислав Михайлов, председател на Гаранционния фонд. Ако за 2006 г. претенциите към фонда са били 300 с изплатени обезщетения за 750 хил. лв., то за 2009 г. те са пет пъти повече - 1320 претенции с изплатени суми по тях 6 млн. лв. Само за първото деветмесечие на 2010 г. минахме 1000 претенции и платените обезщетения са за 4.5 млн. лв. С това темпо се вижда ясно значението на Гаранционния фонд, но се вижда и това, че незастрахованите водачи причиняват щети, които така или иначе по силата на закона трябва да платим, а това са парите на изрядните водачи, подчерта Михайлов. Той напомни, че след като плати, гаранционният фонд завежда регресен иск към виновния водач. Сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ е задължение на всеки водач. Не може за една застраховка, която се равнява на няма и два резервоара гориво да се казва че е скъпа и да не се сключва, отбеляза председателят на Гаранционния фонд.

            В рамките на последните три-четири години рязко нарасна събираемостта по пътя на регреса срещу виновните лица и в момента този процент е към 37%, което се доближава до резултатите, които са постигнати в развитите европейски страни. Този процент и там не достига 50%, съобщи за в. „Застраховател прес“ Николай Сотиров, генерален секретар на Гаранционния фонд. Разбира се това стана благодарение на активната ни съвместна дейност с частните съдии-изпълнители, отбеляза той.

            Противно на очакванията данните за разпределението на незастрахованите автомобили спрямо регистрираните в областите показват, че области като Благоевград, Видин, Враца и Кюстендил са „първенци“ в класацията за незастраховани автомобили.

            През миналата година Гаранционният фонд е изпратил 400 000 писма, от които по 120 000 не са представени доказателства за подновена или сключена застраховка „Гражданска тоговорност“. Този масив беше предоставен на органите на КАТ. От тази година не изпращаме писма, тъй като установихме че е по-добре да акцентираме върху автоматизиране на контрола и засичане на тези водачи чрез използване на действащите системи на МВР за видеонаблюдение, чрез които се засичат освен всички останали пътни нарушения и наличието или лиспата на „Гражданска отговорност“, обясни Сотиров.  Знаем, че в тези 120 000 попадат основно тези автомобили, които не се карат, но които подлежат на задължително застраховане, тъй като не са спряни от движение, допълни той.

            Борислав Михайлов каза още, че се изгражда система, която е свързана със събиране и обработка на информация за пътно-транспортните произшествия на територията на България, застрахователите вече подават тази информация, разполагат и с данни за настъпилите транспортни произшествия по т. нар. двустранни протоколи, КАТ от своя страна ще предостави цялостна информация и относно протоколите за произшествия, които те съставят на място. В момента, в който всичко това се финализира ще  можем да преминем постепенно към бонус-малус системата, съобщи Михайлов.  Въвеждането на системата „бонус-малус” ще даде възможност цената на застраховката за водачи без нарушения да се понижи и обратното за тези, които са нарушители на пътя и с много катастрофи да плащат многократно повече.
Компаниите ще могат много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните шофьори ще имат стимул да купуват полицата и това може да повиши обхвата й. В момента голяма част от водачите в малките населени места, които не излизат извън пределите им, карат без застраховка. Това важи и за т. нар. „летни” шофьори, които управляват автомобила си само няколко месеца в годината. Те сключват полицата си на вноски и „забравят” да платят поредната вноска, в момента в който приберат автомобила в гаража. И не на последно място ще има финансови стимули да се подобри дисциплината на пътя. 

            Комисар Алекси Стратиев, заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” подчерта отново, че започва голяма кампания по пътищата за проверка на „Гражданска отговорност”. Всички участници се обединиха около тезата, че застраховката защитава гражданите и би трябвало да бъде за всички автомобили в движение, а тези които не са в движение, собствениците им би трябвало да задвижат процедурата по отписването им от регистъра на КАТ. По този начин ще бъде и по-точно отчитането на процента незастраховани моторни превозни средства и обхватът на застраховката положително ще се вдигне.

 По традиция всяка година през декември застрахователният пазар е обхванат от истерия и това е така, тъй като в този период все още изтича голяма част от полиците по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Тази ситуация поставя в нелепо положение и застрахователи, и застраховани. Кандидатите за застраховане търсят възможно най-изгодната оферта, а застрахователите се опитват да им я предоставят, в някои случаи дори на всяка цена. Малцина обаче се замислят за последствията от тази неразумна надпревара. А те са по-малко събрани средства за изплащане на обезщетения. Какво ще се случи през тази кампания предстои да видим...

           

                 ;        За социалната роля… и (без)отговорността

Време е и българското общество да осъзнае социалната роля, която има задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ - да обезщети пострадалите трети лица за причинените им имуществени и неимуществени вреди, от една страна, и от друга, че човешкият живот няма цена. Може би тогава най-сетне ще станем свидетели на европейско поведение и на българския застрахователен пазар. Вероятно „Гражданската отговорност“ у нас все още не е толкова скъпа, че да накара българинът да се замисли кое да предпочете - пълно „Автокаско“ с „Гражданска отговорност“ или само „Гражданска отговорност“. Или пък с покачването на цената на задължителната застраховка това неминуемо ще стане, което следва да  отбележим, че вече е факт. А защо не скъпата „Гражданска отговорност“ да намали убийствата по пътищата? Когато за застраховки си заделил фонд от порядъка на 1000 лв. например и се окаже, че голямата част от него ще отиде за „Гражданска отговорност“, а за пълно „Автокаско“ не остават пари, няма да сключиш „Автокаско“. Елементарният извод оттук е: ще карам внимателно и когато ме ударят не по моя вина, ще отида да си получа обезщетението от застрахователя на виновно причинилия ми щетата. В развитите страни това отдавна е осъзнато. На практика „Автокаско“ сключват само заможните хора, застраховат се и новите автомобили на кредит и лизинг. За колите, излезли от лизинг, схемата е: внимавам, защото е много скъпо. По този начин арогантните и недисциплинирани водачи ще станат дисциплинирани, защото ще се въведат общи регистри и когато трима застрахователи ти откажат сключването на застраховка, ще се замислиш. Все ще се намери кой да те застрахова, но ще е на страшно висока цена. Така ти, причиняващият много щети, ще бъдеш наказан от обществото и ще плащаш скъпо, след като си безотговорен, е мнението на работещи в бранша.

           

                 ;               &nbs p;               &nb sp;               &n bsp;               & nbsp;                                 ;               &nbs p;  Гергана Иванова

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,