Пред прага на кампанията „Гражданска отговорност“

18 Ноември 2010 г.,zastrahovatel.com

Битката за клиенти

 

I. УЖ ГУБЯТ ОТ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, А БОРБАТА НА ПАЗАРА  - ПАК  ОЖЕСТОЧЕНА!

 

„Битката за клиенти“ на пазара на застраховки за пореден път разбуни духовете.

Тази битка ярко е откроена в цената на задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ГО), която странно не расте на фона на нарасналите рискове и претенции от страна на застрахованите, а понякога дори води до дъмпинг. Всички губят, но всеки гледа да остане в играта. И като „съдия на футболен мач“ Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", очерта условията си за пазара 2010-2011 г. – гладко игрално поле, на което играчите спазват правилата на играта.

Почти като на футболен мач с ожесточена битка на гледни точки и за вкарване на голове в полето на „противника“ премина втората среща на застрахователи, брокери и надзор, организирана през тази година от Клуб Investor.bg  на 26 октомври в  София, зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“.

Възможно ли е увеличението на цените на «Гражданската отговорност», или острата ценова конкуренция ще продължи?

Да се сложи ли лимит на комисионите за брокери и агенти?

След спукването на имотния балон ще спестява ли българинът чрез животозастраховки? Какви са възможностите за въвеждане на електронна полица? Как да бъде премахнат монополът на НЗОК?
Това бяха само част от темите в презентациите и дискусиите с лектори Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“; Иво Груев, заместник изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“; Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД; Светла Несторова,изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот Виена иншурънс Груп“;Калин Костов, изпълнителен директор на Евроинс здравно осигуряване ЕАД; Николай Здравков,Управляващ съдружник в „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс“ ООД (I&G Brokers ltd); Янаки Янакиев,Управител и собственик на застрахователен брокер „Амарант България“ ООД. В дискусията взеха участие Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ; Асен Христов , председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД; управители на застрахователно-брокерски фирми; представители на медиите.

Търсейки логиката във феномена „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, главният застрахователен надзорник направи изводите: или има нещо скрито, или застраховката не е чак толкова губеща. А цифрите говорят, че тази застраховка е с най-висок пазарен дял – 34 на сто от премийния приход за първите 6 месеца на 2010 г. се падат на нея. За някои застрахователни компании над 75% от приходите са именно от застраховката „ГО“.

Като „съдия на футболен мач“ Борислав Богоев

в същото време сподели,  че повишеният риск по тази застраховка идва не само от силната конкуренция на пазара, а и от увеличените плащания вследствие на претенциите, предявени пред застрахователите или от потърпевши граждани или по съдебен ред. И поради мотиви за стабилизиране на този пазар КФН наскоро направи промени в Наредба№27, с които се изисква допълнителен резервен фонд към техническите резерви по застраховката от всеки застраховател, който я продава. Той определи като странно това, че при увеличаващи се рискове и размер на претенциите цената по ГО спада.
Според Борислав Богоев минималната рискова премия по тази застраховка не е достатъчна, за да покрие рисковете й. Очакванията на КФН са след приемането окончателно на споменатата наредба застрахователите да предоставят тарифи, които отговарят на изискванията на надзорния орган.

„2011 година ще е посветена на изграждането на цялостна информационна система за оценка и контрол на управлението на риска в застраховането“ - допълва Б. Богоев. Според него е немислимо в началото на ХХI век, който е век на високите технологии, интелектуален бизнес като застраховането да не се обслужва от информатиката. Посредством тази информационна система , която ще бъде готова най-късно до 6 месеца през 2011 г., главният надзорник смята, че ще се повиши контролът и регулирането от страна на КФН, но и тя ще дава информация за пътните произшествия, с колко точки разполага даден водач, към коя рискова група се числи. Без информационна система не може да се въведе системата бонус-малус  според представителя на КФН. Освен това ще може да се оптимизира и отчетността на полиците.

И в духа на цялата среща, метафорично илюстрирана с футболен мач, Стоян Проданов, председател на УС и  изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД,  сподели :

„И на мен ми се иска да вкарам гол на „Челси“,

но за съжаление нямам такава възможност, затова вкарвам само на кварталния отбор. Ако погледнем факторите, които обуславят цената – те показват една единствена посока – застраховката „ГО“ трябва да увеличи цената си“ – изрази мнениeто си по повдигнатата тема Стоян Проданов. 

С малки изключения всяка цена в икономиката вече е висока и надзорът в застраховането трябва да съблюдава единен ред и правила на този пазар. „Идва денят, в който сметката трябва да се плати, все по-близо сме до този ден под въздействието на кризата. Това е обусловено от завишените искове за обезщетения, които присъжда съдът, включването на зелената карта, повишените неимуществени обезщетения, застрахователните измами и намалената спрямо 2007-2008 години доходност на техническите резерви. Единствено цените на резервните части са се понижили през този период“, обяснява Стоян Проданов.

В същото време според Проданов наблюденията над пазара и купувачите на застраховката са недвусмислени и влияят негативно върху скоростта, с която се увеличават ценовите нива на „Гражданската отговорност“.  Няма какво да се каже за ниското благосъстояние у нас, което  е силен ограничителен фактор. Не сме нито Германия, нито Франция, нито Чехия, нито Унгария. Ние сме на дъното по доходи на населението. Ако използваме паритетния похват на покупателната способност - покупателната способност на българина е 1/5 от средната за европейските страни. Ако използваме минимални цени – 1/10.

„Каквото и да се прави, ние продаваме в такава среда, в бедна страна и трябва да се съобразяваме с това , не поради тенденцията, а заради скоростта, с която трябва да направим тази промяна“ – споделя Стоян Проданов.

От една страна, доходите са твърде ниски, от друга -  социалното разслоение у нас е твърде високо. Известно е, че на практика в България липсва средна класа, поради което по-скоро приличаме на африканска страна. Няма как да се търси плащане на високи премии от хора с твърде ниски доходи. Българската икономика бавно ще догонва европейските и поради това цените на застраховките още дълго ще са на нивата под тези, които се искат. Едно е ясно – ще са ни необходими поне 20 години, за да се приближим към европейските икономики. Конвергенцията на българската икономика към европейската ще бъде бавен процес и за съжаление трябва да си признаем, че и цените, с които ще работим, няма по-бързо да станат европейски.

 

„В момента игрището на застраховането е разорано поле,

играчите са с различни екипи - един е с ботуши, друг е бос – продължи с илюстрациите по темата за цените на прословутата „Гражданска отговорност“ и заместник изпълнителнияТ директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ Иво Груев  - За феърплей  и дума не може да става, тотално липсва -  само публиката в момента е доволна. Ако се издигнем над игралното поле и погледнем от птичи поглед, ще видим, че съдията (КФН/ също е извън аут-линията.“

По взривоопасната тема за задължителната „Гражданска отговорност“ Иво Груев смята, че единствено крайният потребител,  т.е. застрахованият / а не застрахователят или брокерът/, трябва да плати цената по тази застраховка. Хората трябва да разберат, че цената трябва да бъде платена, а също така, че това е регулирана застраховка със социална функция. Основната роля в тази посока трябва да изиграе държавата.

 

II. КОМИСИОНИТЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ – ТРЪН В ОЧИТЕ?

„Събрали сме се тук като свенливи мажоретки

да обясняваме какви лоши момичета има, а после всеки тича на магистралата да обслужва клиентите“ , сподели  Асен Христов, председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България“. - Няма измама в България в областта на застраховането,  която да не е свързана със застрахователните посредници“, категоричен бе Христов.“

После с доста категоричен тон обясни пред аудиторията, че според чл. 153 от Кодекса за застраховането брокерът е представител на купувача, а всъщност застрахователят плаща на брокера и това корумпира системата. Според него брокерите изпадат в конфликт на интереси, тъй като продават полиците на онази застрахователна компания, която им предложи по-голяма комисиона. Последното твърдение беше отречено със спонтанни реакции на присъстващите брокери.
Това принуди Асен Христов да се обърне директно към заместник-председателя на КФН Борислав Богоев и да заяви:

„Господин Богоев,  ще ви помоля да направите това,  в противен случай пазарът ще си тръгне или вие... Надзорът трябва да свърши  следното – да приеме норматива за допълнителните резерви по ГО ; да приеме наредбата за електронната полица ; да въведе ред в най-голямата измама в България в областта на застраховането, свързана със застрахователните посредници“.

Най-голямата измама в България в последните 5 години, според Асен Христов била, че брокерите, вместо да защитават интереса на клиентите, се превръщали в центрове на продавачи и изграждали мулти-левъл маркетингови мрежи.


Според Христов законът изисква комисионата да бъде договаряна между клиента и брокера.Той помоли надзорът  да приложи закона в пълната степен, в която точно и ясно се договарят комисионата между брокера и клиента и брокерът да бъде от страната на клиента. В противен случай Христов заплаши, че в правото си на гражданин ще сезира съда.

Шефът на “Еврохолд България”  даде примери с европейските брокери с по-ниски комисиони  - в Испания например според него при средна цена от 400 евро комисионата е 5%, което се равнява на 40 лв. А в България комисионата достига 35 на сто от цената – т.е. при 200 лв. цена 70 лв. отиват в джоба на посредниците.

 

Може би всичко това ви напомня на Андерсеновия ''гол крал''...
Защо ли?

Приказката е известна на всеки хлапак. А тя е, че  кралят остнанал гол, защото не се намерил никой (с изключение на             едно детенце), който да му каже истината... В нашия случай става дума за този, който раздава „баницата“  - т.е. застрахователят, а не за този, който я изяжда – брокерът.

Застрахователната индустрия заедно с банковото дело е опората, на която стъпва модерният финансов свят. Затова всяка заплаха срещу застрахователите е заплаха за стопанската политика и за цялото стопанство.

Обективен факт е, че в България първите 16  застрахователно-брокерски фирми за 2009 г. вземат участие в  общите премийни приходи за пазара с над 10 млн.лв. И че близо 40-50 на сто от приходите в бранша се дължат на посредниците. Да оставим настрани европейската практика, където се знае, че мениджърите на застрахователни компании обикновено управляват фондове.

Ако направим малка разходка в миналото, ще видим, че името „Лойд’с“ е традиционно и датира от дните, когато застрахователното записване е започнало в кафенето на Едуард Лойд  на река Темза. Предполага се, че в „Лойд’с“ се е развивала дейност поне от 1688 г., тъй като тогава е бил известен сред търговските среди. От там и най-известните в света Лойдови брокери. „Лойд’с“ е общество, корпорация, която се състои от “индивиди” (синдикати) или “група от индивиди”, като всеки от тях отговаря само за записания от него бизнес. Лойд’с на Лондон е застрахователно и презастрахователно пазарно място, където брокери представляват своите клиенти пред “Лойдовите подписвачи”, които представляват инвеститорите – “Лойдовите синдикати”. А Лойдовият пазар е брокерски пазар, който се обслужва единствено от “Лойдови брокери”, които носят бизнес от цял свят. В началото на 2005 г. Лойд’с оперира в над 200 държави чрез своите 62 синдиката, над 160 Лойдови брокери и над 350 Лойдови агенти.               

След  тази кратка историческа разходка нека се върнем у дома днес върху спорния въпрос: Не може да има 30% - 35% комисиона на брокерите за  задължителна застраховка като „Гражданска отговорност“ на автомобилистите , независимо че те са функция от общия бизнес на тези, които ги предлагат, тези, които ги купуват, и тези, които посредничат в този процес – е повсеместното заключение на застрахователните мениджъри и на регулаторния орган. Но тези, които посредничат в предлагането на застрахователна услуга, не са инкасатори, които отчитат само това, което държавата по застраховката „Гражданска отговорност“ е скрепила изискването със закон. Те са представители на клиентите – защитават правата им, но също така осигуряват премиен приход за компаниите, не е ли така ?

Не е единичен случаят на застрахователните компании, които отчитат аквизиционни разходи (за комисиони, реклама, административни и пр.) по застраховката от порядъка на 50%. Това , меко казано, не е най-добрият начин за продажбата й. „Какво ще му рекламирате на това, което държавата го изисква по закон!“

Факт е обаче, че съществуват и такива брокери-фантоми като известен бургаски, който причинил не една поразия, написал куп полици , прибрал куп пари от премии и ужилил местен застрахователен клон, а после се покрил. Цяла кохорта народ – представители на КФН и  на три застрахователни компании безрезултатно търсили измамника из цял Бургас, разказва Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Застрахователен надзор".

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са насочени към промяна в режима на лицензиране на брокерите с въвеждане на минимален капитал от 100 хил.лв., както и към засилване на контрола върху дейността им.  Изискванията на европейската Директива за застрахователно посредничество са категорични, а родният бизнес не отговаря на тези изисквания – според надзорник №1 в застраховането.

„Нямам намерение да „мачкам“ или „унищожавам“ брокерите, както ме упрекнаха, споделя Богоев.  В регистъра на КФН в момента обаче фигурират около 350 брокерски фирми, от които 120 не са пожелали да предоставят информация във връзка с измененията и допълненията на Закона за КФН за легитимиране на действителните собственици“.

Как се развива Андерсеновият сюжет в наши дни..?

Гол е целият кралски двор, цялото кралство, всичките му партньори, всичките му врагове...

Според Николай Здравков, управляващ съдружник в „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс“, родният пазар е твърде тесен за толкова участници на него. Не може пазар от 1 млрд. лв. да изхранва около 20 застрахователни компании, около 350 брокери и 53 хиляди агенти.

„Целта е да станем Европейски пазар –  сподели Н. Здравков - да имаме ясна визия и стратегия относно лицензирането на застрахователните посредници и лимита на техните отговорности, както и системата за технология за работа с клиентите. Пазарът е предимно свързан със застраховането на наличните 2,5 млн. автомобила в страната. За мен основното е, че цената на „Гражданска отговорност“ трябва да расте, а така комисионата ще е по-малка като сума. Въпреки това признавам, че комисионите в момента са високи. Ситуацията на пазара е тежка, тъй като много компании имат нужда от продажби, за да покриват обезщетенията.“

В разговора се включва и Иво Груев  : „Какво ще стане, ако намалим комисионата на посредниците – застрахователните брокери? Ако не променим средната цена по застраховките „Гражданска отговорност“ за целия пазар, част от премията на застрахователите ще отиде при посредниците. При средна цена от 180-190 лв. 30% комисиона не е чак толкова голяма сума и така подлагаме на заплаха и застрахователните посредници. Затова единственият правилен изход е в увеличаване на средната цена за пазара и едва тогава можем да говорим за европейски нива. Трябва да е известно, че целият пазар губи от тази застраховка. А този, който твърди обратното, не казва истината. Крайно време е да се намери добро решение, което преминава през регулаторния орган.

Позицията на брокерите бе представена и от Янаки Янакиев, управител и собственик на „ Амарант България“ ООД, като се спря на плюсовете на новата „Електронна полица“ -  единна база данни, от която всеки застраховател,  както и Гаранционният фонд,  може да черпи информация. Той призова за единна стратегия в застраховането спрямо застрахователи и посредници. Янакиев каза, че в проекта за електронна полица не е заложена  системата бонус-малус, нещо, което може да ощети клиентите на застрахователните компании.

За “мажоретките” на футболния мач и други играчи...

Така определи мястото на животозастрахователния сектор  - като мажоретки в един въображаем мач - Светла Несторова, изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот - Виена Иншурънс Груп“, и посочи, че застрахователният пазар у нас е доминиран от задължителните застраховки. „Около две трети от застрахователните брокери нямат сключена нито една застраховка “Живот” - твърди Несторова, - а тези, които имат, го правят поради мултинационалните си клиенти или защото обслужват кредитирането на банките. “

Борбата на животозастрахователния пазар е за дистрибуцията на застраховката, за нейното популяризиране, смята Светла Несторова.

Калин Костов, изпълнителен директор на “Евроинс здравно осигуряване”,  от своя страна издигна призив за премахването на монопола на НЗОК. Това според него може да се направи, като първо се завърши прословутото остойностяване на клиничните пътеки от страна на Министерството на финансите, а след това и определяне на основните здравни пакети, за които ще плаща НЗОК, определяне на допълнителни пакети, въвеждане на електронна здравна карта и досие.

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,