Гражданската (без)отговорност заема заплашителни размери

08 Февруари 2011 г.,zastrahovatel.com
Всеки четвърти автомобил е без застраховка, очаква се още полици да не се подновят

Динамично започна 2011 г. за застрахователния пазар у нас. Вече е в сила 2% данък, новите полици, в които изрично е записан данъкът от 2% върху премията, са отпечатани, готови са и сметките, които клиентите получават срещу плащане на поредната вноска по разсрочени полици. Факт са и новите бланки на сертификата „Зелена карта“. Всичко това би звучало добре, ако застрахователните компании не бяха принудени да инвестират в отпечатване на нови бланки, а клиентите да плащат данък върху премията. Да не говорим за опашките в някои от застрахователните компании от брокери и агенти, които чакаха, за да получат новите бланки и да върнат старите. Не бяха единични и случаите в първите дни на новата година, когато посредници изпращаха клиенти при конкуренцията или в офисите на застрахователните компании, тъй като не бяха успeли да се снабдят навреме с новите бланки. На фона на тази истерия пък КАТ стартира масирани проверки за наличието на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, тъй като през декември и януари изтичат по-голямата част от задължителните полици. 

Добрата новина е, че се очаква през тази година от КАТ да затегнат контрола, като свържат информационната система на застрахователите с видеокамерите по пътищата и в реално време да следят дали се движат незастраховани автомобили. Мащабни проверки за наличие на „Гражданска отговорност“ ще има отново след 31 март. Дотогава водачите, които плащат разсрочено задължителната застраховка, трябва да направят вторите си вноски.

И накрая, независимо от декларациите на представители от застрахователния бранш, че вече има fair play, за пореден път станахме свидетели на дъмпинг на пазара при цените на задължителната полица, застрахователна компания си позволи да антидатира полици с цел привличане на повече клиенти и заемане на по-голям пазарен дял. За конкретния ден компанията обяви преференциални цени по полицата...

 

Заради кризата и по-високите прогнозни цени очакванията са броят на водачите, които няма да подновят полиците си, да нарасне. Ако добавим и факта, че всеки четвърти автомобил е без застраховка, то ситуацията е повече от тревожна. На този етап информацията не може да бъде подкрепена с данни, тъй като статистика за обхвата ще има най-рано в края на март. Кодексът за застраховането дава възможност на застрахователите да отчитат полиците с известно закъснение - договорите, сключени в периода от 15 декември до 15 февруариq могат да бъдат отчитани в срок до 45 дни от датата на тяхното сключване. Така че засега информацията за сключените застраховки, съответно за обхвата, все още не е достатъчно представителна.

Противно на очакваниятаq данните за разпределението на незастрахованите автомобили спрямо регистрираните в областите показват, че области като Благоевград, Видин, Враца и Кюстендил са „първенци“ в класацията за незастраховани автомобили.

Покритието на „Гражданска отговорност” преди празниците е било около 76 процента и близо една четвърт от автомобилите в движение у нас се използват, без да имат задължителната застраховка, сочат изчисленията на Асоциацията на българските застрахователи. На практика страната ни е далеч под критичния праг от 90 на сто, което значително увеличава риска от санкции от страна на Европейската комисия. Надеждата е към края на март и началото на април хората да започнат по-активно да си купуват полицата, тъй като през по-топлите месеци карат повече колите си. В момента в Кодекса за застраховане за несключили задължителната полица се предвижда санкция от 400 до 600 лв. за физическите лица и от 2000 до 5000 лв. за юридическите лица. При повторно нарушение тези глоби са съответно 2000 лв. и 10 000 лв.   

Да се криминализира неплащането на застраховка „Гражданска отговорност” пък предложи председателят на Асоциацията на българските застрахователи Орлин Пенев по време на срещата, която се проведе през миналата година в Комисията за финансов надзор, посветена на задължителната застраховка. В нея участваха представители на застрахователния бизнес и КАТ.

Всъщност това предложение витае в публичното пространство от няколко години, но и до момента все още няма правна тежест. Първоначално браншът поиска водачите, които управляват своя автомобилq без да имат „Гражданска отговорност“, да се смятат за извършители на криминално деяние. Не е необходимо хванатите в нарушение да отиват в затвора, но могат да полагат общественополезен труд, ако това бъде предвидено в Закона за движение по пътищата, предложиха застрахователите.

Ниската цена на застраховката „Гражданска отговорност“, е на първо място, проблем за потребителите, коментира наскоро Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”. По думите му, като се опитват да спестят незначителна сума при сключването на договора, впоследствие потребителите могат да се окажат изложени на огромни рискове и самите те да плащат по искове, надхвърлящи многократно стойността на цялото им имущество. Именно за да противодейства на такива сценарии, свързани със затруднения или неплатежоспособност на застрахователи, Комисията за финансов надзор провежда политика за плавно и адекватно повишаване на цените, така че те да съответстват на покритите рискове, с оглед гарантиране стабилността на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Като проблем за някои застрахователи бих могъл да посоча неуспешните им опити да намалят цените под разумните равнища и по този начин да дестабилизират целия пазар, уточни Богоев.

Не беше толкова отдавна времето, когато не бяха рядкост случаите на отказ от страна на застрахователни дружества да изпълняват задълженията си по задължителната застраховка, в резултат на което гражданите, макар да имат застраховка, биваха осъдени за огромни суми като обезщетение за нанесените от тях вреди при пътнотранспортно произшествие.

До средата на тази година се очаква най-после да започне тестването на единната информационна система по задължителните полици „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Всички дружества на пазара ще имат достъп до платформата. За да бъде издадена една полица на хартия, ще е необходимо тя да е получила уникален номер. Чрез системата ще се въведе единна номерация на застрахователните полици. Платформата ще позволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата очакват да се пресече практиката полиците да се отчитат със закъснение, което изкривява и статистиката за обхвата на задължителната автомобилна застраховка в посока надолу. Не по-малко съществен е и фактът, че с въвеждането на системата ще се ограничат до минимум злоупотребите с полици, в. т.ч. и антидатирането. Факт е, че в условията на криза се увеличават и застрахователните измами. В момента съществуват опасения, че е възможно да се злоупотреби със старите, макар и вече невалидни бланки.

Със специална заповед надзорът регламентира, че при разсрочено плащане на премията по „Гражданска отговорност” размерът на вноските трябва да съответства на периода на покритие на застрахователния договор и плащането на всяка разсрочена вноска трябва да бъде в началото на периода, за който тя се отнася. Целта е да се прекрати недобросъвестно моделиране на застрахователните тарифи, чрез което се залага нарушаване на правилата и цялата дължима премия не се събира. Заповедта е превантивна мярка, насочена към запазване на прозрачността и предсказуемостта на пазара и своевременно предпазваща застрахователи от възможни вредни последици както за самите тях, така и за потребителите на техните услуги, коментираха от надзора. Практиката досега беше част от клиентите да сключват застраховката на вноски, да платят само първата или най-много и втората вноска, т.е. плащането е за периода, в който автомобила ще се движи, а след това да „забравят“ за останалите вноски. Петнадесет дни след датата на падежа полицата им се прекратяваше. След няколко месеца същата процедура се повтаряше отново. 

 

Има ли изход от ниския обхват

 

Все повече представители на бранша смятат, че въвеждането на системата „Бонус-малус” ще спомогне за повишаване на обхвата по полицата, тъй като системата ще даде възможност цената на застраховката за водачи без нарушения да се понижи и обратното за тези, които са нарушители на пътя и с много катастрофи, да плащат многократно повече. Компаниите ще могат много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните шофьори пък ще имат стимул да купуват полицата. В момента голяма част от водачите в малките населени места, които не излизат извън пределите им, карат без застраховка. Това важи и за т. нар. „летни” шофьори, които управляват автомобила си само няколко месеца в годината. Те сключват полицата си на вноски и „забравят” да платят поредната вноска, в момента в който приберат автомобила в гаража. И не на последно място ще има финансови стимули да се подобри дисциплината на пътя. Факт е обаче, че въвеждането на системата не може да стане само от една компания, а от всички едновременно.  

Практиката на страни, които отдавна прилагат системата „Бонус-малус”, показва, че и видът на автомобила, и поведението на водача трябва да оказват влияние при определяне на тарифата. Водачът с поведението си представлява риск, който е по-трудно прогнозируем от този на автомобила. На базата на техническите характеристики може да се дефинира кой автомобил какви рискове крие при управление и при движението си. Докато поведението на хората не може да се вкара в рамки. Единственото, което може да се направи, е да се води статистика, която да дава информация кои водачи биха били склонни към определен тип действия.

Застрахователните дружества у нас прилагат в някаква степен системата „Бонус-малус”. Предвидиха се завишения или отстъпки за районите, в които предимно се управлява конкретният автомобил. По-скъпа е полицата за водачите в големите градове и по-евтина за тези в малките населени места. Възрастта на водача също е от значение. Въведоха се завишения за водачи под 25 години. Респективно отстъпки ползват водачите, които са над 35 години, както и тези, които са правоспособни водачи, но са на възраст между 60 и 70 години. Стажът зад волана и поведението на пътя също имат решаваща роля. Компаниите предвиждат завишения за водачите с по-малък шофьорски стаж. За някои от компаниите това са водачите със стаж под една, а за други до пет години, както и за виновно причинено пътнотранспортно произшествие през последните три години. Завишенията за (без)отговорните на пътя водачи варират между 20% и 25% върху премията. Компаниите прилагат утежнения за автомобили с десен волан, за таксиметрови автомобили (от 50% до 300%), рент-а-кар (от 30% до 100%), за състезателни автомобил (от 50% до 400%), както и за автомобили, превозващи опасни товари. Отстъпки клиентите ползват при еднократно плащане на премията, деклариран район на управление - територията на Република България, при комплексно застраховане, за възраст на автомобила и за брой автомобили.

 

Мисията невъзможна

 

На въпрос какво е вашето виждане, кога най-сетне можем да въведем системата „Бонус-малус” в интервю във в. „Застраховател прес“ Румен Янчев,  председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, заяви, че нейното внедряване на този етап е невъзможно. Какво да оцениш към момента, след като  застраховката отива да я купи нейният собственик или ползвател, как ще направиш характеристиката му, той може да е най-добрият водач, но през цялата година да не се качи, или да е най-лошият и да я кара всеки ден. Ето защо застраховката трябва да се прави на водача, на този, който ще кара колата, смята той. Според него полицата трябва да бъде с автоматично подновяване за сравнително дълъг период от време, защото няма как да приложиш малус, когато си дал възможността на човека застраховката му да изтече. Ако му кажеш причинил си пътно-транспортно произшествие, не си добър водач или колата ти е много лоша, ще ти вдигнем премията с 30%, то той ще отиде на друго място. Трябва да решим въпроса по справедливост, не може водачът да е предизвикал щета за 1 млн. евро и когато ти поискаш, да му вдигнеш премията с 50%, от 200 на 300 лв., той да отиде в другото дружество. На теб остава щетата, а новите 100 лв. отиват в дружество, което няма отношение към това, което се е случило, е позицията на Янчев.

От началото на миналата година се забелязва интересна тенденция при водачите, виновни за автомобилни катастрофи. Когато трябва да подновят задължителната си застраховка за настоящата година, те не се обръщат към своя досегашен застраховател, а сключват полица при друго застрахователно дружество. От една страна, смяната на застрахователя ги лишава от евентуални отстъпки (лоялен клиент), но от друга - поради наличието на „бонус-малус“ системата, техните пътнотранспортни и произлезли щети биха увеличили рисковия им фактор и съответно застрахователната им премия до три пъти, която при липса на провинения би била понижена с 10%–15%.

Увеличените лимити на отговорност и високата щетимост по застраховката провокира постепенното увеличаване на тарифите. В рамките на миналата година компаниите повишиха тарифите си, като за някои от тях увеличаването на цените беше направено няколко пъти, на всеки два или три месеца. В края на 2010 г. застрахователите отново обявиха поредните увеличения. Те съчетаха новите комисиони и с нови цени по полицата. За пръв път през миналата година цената на „Гражданска отговорност” скочи реално. Практиката досега беше да стартираме с високи цени на прага на кампанията, а да приключваме с премии по-ниски от миналогодишните. 

В същото време статистиката показва, че рисковете все още не са адекватно покрити с премиите,

които застрахователите събират. Това дава основание да се очаква, че  увеличаването на цената на задължителната полица ще продължи и през следващите години.

 

За цената на живота...

 

Изключително важен по отношение на задължителната полица е и проектът за методика, по който ще се изчисляват обезщетенията за неимуществени вреди от катастрофи - телесни увреждания и смърт. Проектът на Комисията за финансов надзор вече беше представен пред застрахователите, Гаранционния фонд и асоциациите за защита на пострадали. Очакват се техните коментари. В проекта телесните увреждания се категоризират на леки, средни и тежки спрямо различни критерии като загуба на орган, крайник, на някое от сетивата, има ли остатъчни деформации и белези, ще се възстанови ли напълно увреденият, за колко време, има ли опасност от бъдещо влошаване, колко операции е претърпял, колко от тях са били под пълна упойка и т.н. По тези критерии ще се формират прагове на обезщетения за определена травма. Допълнително при определяне на обезщетението ще се вземат под внимание и социалният статус на пострадалия, доходът му, местоживеенето и др. За обезщетение при смърт ще има две групи критерии. Първата е обвързана с личността, а втората - с наследниците. Към първата група  от значение са факти като възраст на починалия, семейно положение, трудов статус, какви средства са необходими за издръжка на семейството му и т.н. Втората група се формира от това какъв е броят на наследниците, на каква възраст са, колко от тях разчитат на доходите на починалия и др. В методиката има и медицинска част, която описва травмите.

Не е за пренебрегване и фактът, че с бързи темпове нараства средният размер на щетата за имуществени вреди и с още по-голяма скорост за неимуществени вреди. Практиката на съдилищата се изменя със същите темпове. Претенциите на клиентите, които все по-добре се ориентират в обстановката благодарение на адвокатите, които се намесват незабавно след настъпване на застрахователно събитие, и то срещу доста висок хонорар, нарастват скокообразно. Претенциите в повечето случаи се основават на това, че лимитът на отговорност е твърде висок, а не отразяват каква би била загубата на доход вследствие на претърпяното събитие, какви ще бъдат разходите му за полагане на съответните грижи в периода след събитието и колко време ще трае това. Общо взето, всичко е базирано на това да се преследва по-висок размер на обезщетение с цената на всичко. В някои случаи се експлоатира мъката на хората с цел да се извлекат облаги. Трябва да се има предвид също така, че в някои страни, като Франция, Италия и Люксембург, отговорностите са безлимитни, няма таван за обезщетението. Там цената на човешкия живот е без цена.

 

Любопитно

След като си взел изпита, млад шофьор води последен разговор с инструктора си. Сред последните съвети и напътствия, които дава на младока, инструкторът набляга и на другите участници в движението: „Най-много да се пазиш от пияните. Ако усетиш, че някой кара пиян, стой далече. Почти толкова опасни са и таксиджиите - те пък карат кой накъдето свари, въобще не те броят за човек. За да си нямаш неприятности също внимавай за мотористи, защото те обикновено са младоци, които се тежкарят и карат с над 100 в града.” Младежът благодарил за съветите, но се сетил да попита и за жените шофьори. Отговорът на инструктора бил „Считай ги за пиян таксиджия с мотор.”

Въпреки това обаче статистиката показва друго:

56% от мъжете си позволяват да карат пияни, срещу 25% от жените.

90% от мъжете са участвали в пътнотранспортно произшествие, като от тях 37% са с наранявания до смърт. Жените в пътнотранспортни произшествия са много по-малко - 75%. Някои специалисти обясняват това със  самонадеяността на мъжете срещу предпазливостта на жените. Тази предпазливост в повечето случаи е заради общоприетото схващане, че жените правят повече произшествия от мъжете, което се оказва мит!

74% от мъжете се разсейват от билбордовете покрай пътищата за разлика от жените, които си позволяват отклонение на  вниманието заради този дразнител в едва 43%.

Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li