Голямата ни цел е през 2020 г. „УНИКА” да се нареди в челната тройка на застрахователите в България

17 Юни 2013 г.,zastrahovatel.com
Николай Генчев, главен изпълнителен директор на ЗК „УНИКА” АД и изпълнителен директор на ЗК „УНИКА Живот” АД

- Господин Генчев, каква беше 2012 г. за застрахователния бизнес и в частност за „УНИКА България“? Какво показват предварителните резултати за дейността на компаниите, които управлявате?

- Бих казал, че ключовата дума за пазара през 2012-а беше „стагнация“. За поредна година, като прогнозите ни за настоящата година също не са твърде оптимистични. Продължи тенденцията на спад от предходната година, като за 2012 г. общият пазарен спад е -0.7%. Така българският застрахователен пазар отбеляза четири поредни години на низходяща тенденция. Това закономерно води до все по-значително изоставане на застрахователното проникване от нивата, обичайни за Централна и Източна Европа. Изоставането в общото застраховане е по-сериозно, но се компенсира от ръста в животозастраховането.

През миналата година нямаше много значими промени или събития, засягащи застрахователния бизнес. От една страна, това е добре, защото усещането за стабилност и предвидимост на икономическата ситуация е нещо, от което и застрахователи, и клиенти се нуждаят. От друга страна, надеждите за положителни промени и излизане от рецесията ще трябва да изчакат края на 2013-а или дори следващата година. Все пак трябва да отбележим позитивния ефект от отпадането на задължителната маркировка в автомобилното застраховане. Както и другата положителна тенденция у нас - чувствителното увеличение на техническите резерви на застрахователните компании през 2012 г., което се отразява благоприятно върху финансовите резултати и имиджа на бранша.

2012-а беше годината, в която в „УНИКА България” отпразнувахме 20 години от учредяването на българското застрахователно дружество Уверено можем да се похвалим, че посрещнахме юбилея си в много добра форма и с много добри резултати, както и с отлични перспективи за бъдещето. Което само доказва, че добрите компании могат да излязат по-силни от кризата. „УНИКА” продължи със силното си пазарно представяне у нас , като за миналата година записахме премиен приход в размер на 108.1 млн. лв. общо за  ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, с което отбелязахме 3% ръст на приходите. Предварителните данни за 2012 г. сочат и 2.9 млн. лв. печалба общо за двете дружества. Това е солидно постижение, тъй като за първи път от 2007 г. насам имаме общ положителен резултат и в двете компании. Продължихме да печелим пазарен дял във всички региони на страната, като за 2012-а сме сключили 365 000 застрахователни договора, което представлява 11% увеличение спрямо предходната година. През цялата 2012-а „УНИКА” реализираше ръст в двуцифрено изражение в имущественото застраховане, докато пазарът като цяло отбелязваше спад в сектора. В края на декември 2012-та отбелязахме 14% ръст в приходите от имуществени полици. Представянето ни в животозастраховането  също беше много добро. Реализирахме особено високи ръстове при застраховките „Злополука“  (ръст +21% на годишна база) , както и при спестовните застраховки „Живот“ (ръст +18% на годишна база), 

 

- Как искате да изглежда „УНИКА“ през 2013 г. и в следващите няколко години?

- Като част от една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа ние си поставяме много амбициозни цели за развитието на бизнеса в България. В рамките на три години, от 2012 г. до 2015 г., планираме сериозен ръст на премийните приходи и значително подобрение на техническия резултат. Ние гледаме с увереност в бъдещето, като голямата ни цел е през 2020 г. „УНИКА” да се нареди в челната тройка на застрахователите в България. Уверен съм, че амбициозните ни цели са изпълними, защото в периода 2010 г. - 2012 г. вече доказахме, че се справяме значително по-добре от пазара и кумулативният ни ръст изпревари пазара с близо 50%.

 

Освен амбициите в чисто бизнес отношение традиционно „УНИКА” поставя акцент и върху корпоративната социална отговорност и върху развитието на потенциала на служителите си. Тези ценности са изведени и в нашата мисия. Така че занапред възнамеряваме да продължим да работим и в тези насоки. Вярвам, че вече сме утвърдена в публичното пространство компания не само като резултати, пазарно присъствие и клиентски предпочитания, но и като обществено отговорна и модерна застрахователна компания. Също така съм убеден, че към днешна дата „УНИКА” е предпочитан работодател на българския застрахователен пазар. Въвели сме редица добри корпоративни практики, които ни позволяват да разчитаме на устойчив растеж, имайки един от най-добрите екипи.

 

- Каква е вашата оценка за „Кампания 2013“ по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите? И каква беше тя за ЗК „УНИКА“ АД?

- В последните години кампанийният елемент при „Гражданска отговорност“ има все по-затихващо изражение. Сякаш по-скоро навикът в индустрията кара ценовата конкуренция да се изостри в късната есен. От което в крайна сметка печели единствено клиентът, който обаче често плаща необосновано ниска цена. Което, разбира се, е проблем на бранша. Все повече компании осъзнават, че пазарното поведение в тази линия бизнес трябва да е устойчиво и балансирано през цялата година, а не да се разчита на кампанийни продажби в края на годината. Ние в „УНИКА” сме удовлетворени от резултатите, защото дружеството ни реализираше стабилни продажби на „Гражданска отговорност” през цялата 2012 г. Като например за периода януари - ноември 2012 г. „УНИКА” отбеляза 5.1% ръст в „Гражданска отговорност”, докато пазарът като цяло регистрира -2.3% спад за същия период. Мисля, че когато коментираме резултатите от задължителната автомобилна застраховка, следва да отчитаме и реалния обхват на база всички регистрирани автомобили в България. Според официалните данни от Гаранционния фонд в началото на 2013 г. е отчетен 82% обхват при изискване от ЕС за поне 90%. Тревожно е, че нараства броят на българските автомобили, които се движат без „Гражданска отговорност”  в чужбина и стават причина за инциденти.

         

- В последните години „УНИКА” акцентира изключително много върху обслужването на крайните клиенти и тяхната удовлетвореност. Да очакваме ли, че компанията ще продължи тази политика и какво ново ще предложи на клиентите си в бъдеще?        

- Определено, грижата за клиента е от приоритетно значение за нас. „УНИКА” се стреми да бъде максимално близо до клиентите си в България затова непрекъснато инвестираме в развитието на търговската си мрежа и към момента разполагаме с над 120 точки на продажба в страната.  Съвсем скоро предстои да стартираме нов модел за обслужване на клиентите на „УНИКА” по телефона със собствен call center. Само с едно телефонно обаждане клиентите ще могат да получат актуална информация по техния застрахователен договор или консултация за застрахователните решения, подходящи за тях. С обаждане до единния номер за клиенти  на „УНИКА” ще може да се регистрира претенция за застрахователно обезщетение по всички видове застраховки. А за нашите клиенти, сключили „Застраховка КАСКО на МПС“, „У Дома и Щастлив“ или „Бизнес план“, когато претенциите са до определена сума и отговарят на зададени критерии,  ще предлагаме експресно одобрение по телефона и изплащане на обезщетението в рамките на 24 часа от регистрирането на претенцията. Всичко това е чудесен пример какво имаме предвид, когато казваме, че „УНИКА” е модерна и иновативна застрахователна компания, която неуморно се стреми към все по-добро обслужване на клиентите си.  

 

- За втора поредна година обвързахте зимната си кампания с благотворителна кауза, визирам инициативата „Бъди отговорен - подай ръка!”, в рамките на която заделяхте средства при всяка закупена имуществена полица „У Дома и Щастлив”. Кампанията приключи с дарение от „УНИКА” към Фонда за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи на Български червен кръст. Как оценявате резултатите?

- Целта на кампанията беше преди всичко да накараме хората да се замислят и да подходят по-отговорно, като се погрижат за сигурността на своя дом и имущество. Считам, че успяхме, защото в периода на инициативата реализирахме 36% увеличение в броя на полиците „ У Дома и Щастлив“, и то на фона на спада в имущественото застраховане. Много се радвам, че благотворителната кауза на „Бъди отговорен - подай ръка!” беше широко подкрепена от нашите клиенти и застрахователни партньори. Тази подкрепа ни мотивира да търсим подходяща форма да изпълняваме ангажиментите си на социално отговорна компания и при следващи наши продуктови кампании.

Същевременно продължава за трета поредна година и инициативата ни под наслов „Бъдеще за децата на България“. В рамките на този социално отговорен проект при сключване на детската спестовна застраховка „УНИКА Генерация“  ние подаряваме първата годишна вноска за всички новородени през годината. Решихме да продължим с проекта и през 2013 г. , защото чрез него подкрепяме родителската отговорност и грижата за по-добро образование и бъдеща реализация на децата, което е много важно за утрешния ден на България.

 

- Има ли рецепта за успех във времена на стагнация и криза и кои линии на бизнес в застраховането бележат ръст именно в тази трудна за пазара ситуация?

- Практиката показва, че продуктите, които са създадени според конкретните изисквания и предпочитания на клиента, се развиват най-успешно дори в условията на труден пазар. Пример за това е нашата комбинирана имуществена полица „У Дома и Щастлив“, която предоставя максимално широко застрахователно покритие и гъвкави възможности за избор. Уверен съм , че имаме добри възможности за развитие на бизнеса на „УНИКА” в сферата на корпоративното имуществено застраховане, както и в спестовното животозастраховане и здравното застраховане. Важно е да се следи пулсът на пазара и да се реагира своевременно за оползотворяване на новите бизнес възможности, които се разкриват.  ЗК „УНИКА Живот“ АД  беше първата компания, получила допълнителен лиценз за застраховка „Заболяване“ още през октомври м.г. Затова насочихме специални усилия, за да разширим гамата си от здравни продукти  и да предложим на клиентите си най-подходящите за тях решения в областта на здравното осигуряване. С удовлетворение мога да отбележа, че от началото на 2013 г. все повече корпоративни клиенти се доверяват на „УНИКА” за програмите за здравно осигуряване на своите служители.

 

- На прага сме на въвеждането на новата регулаторна рамка. Каква е по ваше мнение готовността на българския застрахователен пазар? Съществува ли вероятност част от компаниите да не успеят да отговорят на изискванията?    

- Мерките, наложени от подготвяната Европейска директива за платежоспособност, са ясни и ще са задължителни за всички европейски застрахователни компании. Изискванията към капиталовата база, инвестиционния портфейл и прецизното оценяване на риска са важни и полезни, но изискват сериозна подготвителна работа. Пълното въвеждане в сила на „Платежоспособност ІІ“ претърпя неколкократно отлагания, а се очаква и поредното отлагане след 01.01.2014 г. Мисля, че едва при реалното въвеждане на директивата в България ще можем да оценим готовността на компаниите у нас да отговорят на изискванията. 

 

- Каква е вашата оценка за състоянието на застрахователния пазар у нас? Доколко привлекателен е този пазар за чуждите инвеститори, имащи интереси в застрахователната сфера?

- Българският застрахователен пазар е сравнително малък по обем и с много силна конкуренция заради големия брой застрахователни компании и посредници, опериращи у нас. Въпреки че през 2012 г. сътресенията в еврозоната насочиха инвеститорския интерес към страни членки на ЕС, които все още не са приели еврото, считам, че пазарният потенциал у нас не е достатъчно мотивиращ, за да очакваме в близко време сериозен наплив на чуждестранни инвеститори в българското застраховане. От години се очаква някакво преструктуриране на пазара у нас, което обаче все още не е факт, може би забавено от кризата. Така или иначе, прогнозите ни, че такова ще се случи, остават валидни. Засега е интересно да се наблюдават и анализират тенденции, размествания, влияния.

 

 

Въпросите зададе Гергана Иванова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012