Рейтингови критерии и влияние на рейтинга върху бизнессредата

13 Март 2006 г.,zastrahovatel.com
Рейтингите се базират на подробни данни за анализираната компания. На практика всички големи застрахователни дружества се подлагат на един дълъг, струващ време, усилия, а също така и пари, процес, за да бъде изготвен т.нар. “интерактивен рейтинг” от съответната рейтингова агенция...

Рейтингите се базират на подробни данни за анализираната компания. На практика всички големи застрахователни дружества се подлагат на един дълъг, струващ време, усилия, а също така и пари, процес, за да бъде изготвен т.нар. “интерактивен рейтинг” от съответната рейтингова агенция (вж. схемата). За целта се събира огромно количество информация, често имаща конфиденциален характер, от различните отдели на компанията, която се подлага на интензивно обсъждане между управлението на анализираната компания и външните анализатори от рейтинговата агенция. По този начин анализаторите получават детайлна представа за имущественото и финансовото състояние на компанията, като тези информации предоставят солидна база за оценяване на финансовата стабилност, доходността и пазарната позиция. Анализът може да бъде непрекъснато актуализиран чрез активна комуникация между двете страни.

Друг вид рейтинг е т.нар. “PI рейтинг” (PI = public information), или рейтинг, базиран на публично достъпна информация. Той се основава единствено на информации, които са свободно достъпни, като например тримесечни и годишни отчети. В този случай анализираните компании не са участници в рейтинговия процес. Поради тази причина рейтинговите агенции обикновено правят консервативни заключения, тъй като не разполагат с детайлна и перспективна информация. Тази специфика определя и значителните разлики, които могат да съществуват между един “интерактивен рейтинг” и един “PI Rating”.

 

Интерактивен рейтингов процес

 

5. Публикуване

Етапи

1. Базисно

 проучване

2. Среща

с управлението

3. Анализ/

Рейтингов доклад

4. Рейтингова комисия

 

1.      Базисно проучване

Анализ на публично достъпната информация.

2.      Среща с управлението

Работна среща с управлението на компанията, даваща на анализаторите детайлна представа за имущественото и финансовото състояние, както и за стратегическите цели, тенденции и очаквания.

3.      Анализ / Рейтингов доклад

Качествен и количествен анализ на информациите, резултатите от който се вписват в рейтинговия доклад.

4.      Рейтингов комитет

Анализторите на агенцията обсъждат рейтинга и взимат рейтинговото решение.

5.      Публикуване

Рейтингът се публикува от рейтинговата агенция.

 

Рейтинговите критерии

Рейтинговите агенции анализират застрахователните компании на базата на редица критерии. Методологиите, използвани от четирите големи световни агенции, имат много прилики. Значителни разлики обаче се наблюдават при самата оценка, например при анализа на капиталовата адекватност или на хибридния капитал.

Нито Standard & Poors (S & P), нито някоя от другите три големи рейтингови агенции,  извършват анализите си генерално, придържайки се автоматично към съответните критерии. Изборът на критерий, определящ рейтинговото решение, зависи от конкретната ситуация, в която се намира съответната компания, както и от актуалното състояние на пазарната среда.
S & P например дефинират критерии от 1 до 3 в следващата таблица като определящи в съществуващата пазарна среда.

 

1.

Пазарна позиция на компанията

2.

Управление и стратегия

3.

Резултати – доходност и приходи

4.

Капиталова адекватност – качество на капитала

5.

Финансова гъвкавост – вътрешно финансиране на растежа, възможности за увеличаване на капитала

6.

Инвестиции / Ликвидност – качество на инвестициите

7.

Оценка на риска в сектора

 

Рейтингови нива и ефекти на рейтинга

За застрахователния сектор, и особено за презастрахователите, рейтингът, е ключов фактор за достъп до печеливш бизнес. Цедентите и брокерите поставят специфични изисквания към застрахователите, включително и минимални рейтинги. Основно изискване е наличието на стабилен рейтинг, за да се стартира съвместният бизнес. Започването на дългосрочен бизнес в областта на отговорностите е възможно единствено при наличието на безукорен рейтинг (например АА на S & P).

Новият бизнес и растежът също са в голяма степен повлияни от добрия рейтинг. Нещо повече, рейтингът на независимите агенции е ключов фактор тогава, когато компанията увеличава капитала си, тъй като той оценява нейната финансова стабилност. По-високият или по-нисък рейтинг означава по-малки или по-големи разходи за привличане на капитал, а при най-лошия сценарий - дори “пресъхване” на капиталовите източници.

Рейтинговите агенции прилагат рейтинги, базирани на анализ на корпоративните данни. Standard & Poors например оценяват от ААА (най-добрия рейтинг) до С (най-лошия рейтинг), преминавайки през междинни рейтинги.

S & P и Fitch прибавят към рейтингите знаци плюс или минус, за да покажат относителната позиция в рамките на съответната рейтингова категория. Очакванията по отношение на развитието на рейтинга се отразяват в “Outlook (“Изгледи”). Те могат да бъдат средно- и дългосрочни (18-36 месеца), като това не означава непременно промяна на рейтинга през бъдещия период. Един положителен изглед означава, че рейтингът може да бъде повишен на базата на предвидими към момента тенденции.

Ако рейтингът е поставен под “Rating Watch” (“Рейтингово наблюдение”), това означава, че в момента се извършва неговото преразглеждане, което в рамките на три месеца ще доведе до потвърждаване, повишаване или намаляване на рейтинга.

 

Рейтингови категории

 

S & P

A.M.Best

Fitch

Moody’s

Стабилни рейтинги

AAA

A++

AAA

Aaa

AA

A+

AA

Aa

A

A

A

A

BBB

A-

BBB

Baa

 

B++

 

 

 

B+

 

 

Нестабилни рейтинги

BB

B / B-

BB

Ba

B

C++ / C+

B

B

CCC

C / C-

CCC

Caa

CC

D

CC

Ca

C

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки