Животозастрахователните компании още веднъж показват, че са отличниците в бранша

10 Юни 2015 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес“

 

Над 340,555 млн. лв. е брутният премиен приход, реализиран от 16-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар през 2014 г. Това показват предварителните резултати, оповестени от Комисията за финансов надзор (КФН). Според специалисти не се очакват някакви сериозни разминавания на предварителните от окончателните резултати, които трябва да бъдат обявени съвсем скоро.

След много успешната 2013 г. животозастрахователните компании и през миналата година постигнаха двуцифрен ръст на събраните брутни премийни приходи. В сравнение с 2013 г. приходите през миналата година са се увеличили с над 34,6 млн. лв., което представлява ръст  от около 11,31 на сто. Година по-рано постигнатият ръст беше 14,12 процента. Въпреки това постигнатите резултати през 2014 г. са повече от добри и могат да будят само професионална завист и адмирации на бранша.

От 16-те животозастрахователни компании към края на септември само 4 имат по-малко приходи в сравнение със същия период на 2013 г. Най-сериозен спад инкасира „Синдикална ВЗК“. Нейните приходи са спаднали с над 26,82%, или в номинално изражение с 6,814 млн. лв.

Другите три компании, които инкасират спад на приходите, са „ЗД Евроинс Живот“, „Групама Животозастраховане“ ЕАД и ВЗК „Добруджа М Живот“. В процентно изражение спадът на приходите при въпросните 3 компании може да изглежда сериозен, но в номинално изражение нещата не са фрапиращи и са преодолими.

Отчитайки за пореден път сериозния ръст на приходите в животозастраховането, може би е необходимо да отбележим, че 2014 г. е втората поредна година, в която браншът има по-висок резултат от така наречената предкризисна 2008 г., с която се сравнявахме доскоро. Всъщност ръстът на приходите през 2014 г. в сравнение с 2008 г. е 22,32 на сто. Дори и отчитайки, че този ръст е за 6 години, като имаме предвид каква е икономическата среда у нас, то отново може да говорим за безспорен успех. И още нещо - ако отчетем и факта, че това са само приходите от животозастрахователните дружества, които по смисъла на закона са местна компания. У нас обаче много успешно работят още няколко компании, които са клонове на чужди застрахователи и техните данни не са включени в официалните резултати на КФН. Според информация на специализирания сайт  www.insmarket.bg приходите на въпросните застрахователи възлизат на около 45-50 млн. лв., което прави още по-внушително постигнатото от бранша. 

Паралелно с увеличаването на премиите обаче нарастват и изплатените обезщетения. Ако към края на 2013 г. те са в размер на 119,196 млн. лв., то към 31 декември 2014 г. набъбват до 141,374 млн. лв., което се равнява на 18.61% ръст.

Най-впечатляваща обаче през 2014 г. си остава печалбата, която са реализирали животозастрахователните компании у нас. Общият й размер възлиза на 32,353 млн. лв. За сравнение през 2013 г. печалбата е била 10,589 млн. лв., тоест има над 3 пъти увеличение на печалбата. Тук трябва обаче да отбележим, че през 2014 г. непокритата загуба е била в размер на 11,276 млн. лв., но и по-този показател имаме подобрение, тъй като година по-рано тя е била с над 2 млн. лв. повече - или 13,327 млн. лв.

През 2014 г. само 2 компании от 16-те работещи на пазара са завършили със загуба и тя е резултат от инвестиции, а не от пряката дейност на компаниите.

И през миналата година най-продавана на пазара остава застраховка „Живот” и рента - около 74 на сто от всички записани премии.

Втората най-продавана застраховка  е „Заболяване“, като събраните премии от нея са в размер на 23,401 млн. лв., или 6,87 на сто от общите приходи. „Злополука“ е третата застраховка, от която браншът реализира най-големи приходи - 21,537 млн. лв., или 6.32 на сто от общите приходи.

Вече няколко отчетни периода се забелязва и още една интересна тенденция, а тя е, че сериозно се свива търсенето на застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд. Делът й в общите продажби през 2014 г. е паднал от 5,83% на 4,87 процента, а приходите от нея са се свили с около 7,13%, или в номинално изражение събраните премии в сравнение с 2013 г. са с над 1,3 млн. лв. по-малко.

Пазарът продължава да остава силно концентриран. Първите три компании по дял са извършили почти половината от продажбите - 51,32 на сто. Първата тройка изглежда така - ЗАД „Алианц България Живот”, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” и ЗК „УНИКА Живот”.

За пореден път безспорен лидер на пазара, макар и да губи незначителен дял, остава ЗАД „Алианц България Живот” с 23,08 на сто на база премиен приход. Година по-рано показателят беше в размер на 22,41 процента. В номинално изражение увеличението на приходите на компанията е в размер на 10, 045 млн. лв., а в процентно изражение е 14,65 на сто.

Приходите от продажбата на застраховка „Живот” и рента формират 76,73% от общите приходи на компанията. „Алианц България Живот” е лидер при продажбата на въпросната застраховка, като държи 23,94% от пазара.

Делът на „Женитбена и детска застраховка“ в портфейла на „Алианц България Живот“ е 7,79%, а приходите на компанията от нея формират 62,42% от приходите от тази застраховка въобще.

Подобна е ситуацията и със застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, приходите от която са 12,8% от общите приходи на „Алианц България Живот” и 60,7% от приходите на продажбата на тази застраховка на пазара.

Заради добрите си резултати от 2014 г.  „Алианц България Живот” за поредна година получи ежегодната награда на ВУЗФ за най-добра животозастрахователна компания.

Втори в класацията по премиен приход за 2014 г. се нарежда „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. Пазарният дял на компанията е 15.97 на сто. В сравнение със същия период на миналата година „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” е увеличила приходите си с над 17,72 процента. В номинално изражение на приходите увеличението на животозастрахователното дружество е 8,18 млн. лв.

Компанията отбелязва ръст на продажбите на всички видове застраховки, но най-осезаем е при застраховката „Заболяване“. Делът на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ при продажбата на тази застраховка възлиза на 42,74% от пазара.

Компанията е лидер в продажбата и на още две застраховки - „Допълнителна застраховка“ и „Постоянна здравна застраховка“.

Трети по премиен приход за 2014 г. е „УНИКА Живот“. В сравнение със същия период на миналата година компанията е увеличила приходите си 9,045 млн. лв., а пазарния дял с 1,57 на сто. Всъщност именно „УНИКА Живот“ е компанията, която има най-сериозно увеличение на приходите си в процентно изражение и съответно най-голям ръст на пазарния дял.

Успехът на компанията се дължи на всички линии бизнес, но най-вече на чувствителното увеличаване на продажбите на застраховката „Заболяване“, където заема второто място по праджби.

Освен водещите три компании в животозастраховането още 5 дружества са постигнали двуцифрен ръст на приходите през 2014 г.

Така с общи усилия миналата година се превърна в най-успешната за бранша след падането на държавния монопол, либерализирането и лицензирането на пазара.

Добре започва и тази година. Към момента от КФН са оповестили само данните за първите 2 месеца на годината, но и от тях става ясно, че трябва да очакваме нови рекорди. Ръстът на приходите за януари и февруари 2015 г. спрямо същия период на миналата година възлиза на цели 28,12 на сто.

Лидерите на пазара са миналогодишните фирми, като осезаем е ръстът на приходите особено при „Алианц България Живот“ и „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. С добро начало на годината могат да се похвалят и от „УНИКА Живот“, ДЗИ и „ОББ - Алико ЖЗД” АД.

Отново водещи са продажбите на застраховката „Живот” и рента, приходите от която са около 68% от общите приходи в бранша. С 13,34% втора по продажба се нарежда застраховката „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, а трета е „Заболяване“ с 6,34 на сто от общите приходи в животозастрахователния сегмент.

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки