Бумът на пазара предстои

16 Април 2006 г.,zastrahovatel.com
2005 г. ще се запомни с отнемането на два лиценза, чуствително увеличение на приходите на почти всички застрахователни продукти и рекордни приходи при продажбата на “Каско”

Премийният приход на общозатрахователните компании у нас за 2005 година възлиза на 918.598 млн. лв., показва анализ на пазара, направен от специализирания информационнен сайт insurance.bg и в."Застраховател". Постигнатият резултат е с 27.12%  повече от приходите за същия период на миналата година. В сравнение с 9-месечието, ръстът на приходите е по-нисък с около 4 пункта, но в същото време трябва да отчетем, че в края на годината повечето компании продаваха застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилисти, на цени много под прогнозните (а и разумните за риска, който носят по тази застраховка). По същата причина не се оправдаха и предварителните прогнози от октомври 2005 г., които гласяха, че общозастрахователният пазар у нас е в състояние да акумулира приходи от порядъка на 960-980 млн. лева. Ако цените на задължителната автозастраховка бяха формирани нормално (според риска), а не дъмпингово, то прогнозата щеше да се оправдае. Нещо повече, имаше всички предпоставки да се пробие психологиоческата граница от 1 млрд. лева. Въпреки всичко приходите за 2005 г. са добри, ръстът е повече от приличен, но рекордите ги оставихме за 2006 година.

Традиционно най-големи приходи застрахователните дружества формират от продажбата на автозастраховки (“Гражданска отговорност”, “Зелена карта” и “Автокаско”) - около 2/3 от общите приходи. Безспорно най-продаваната застраховка е „Каско“, като приходите от нея са около 40 на сто. На второ място се нарежда задължителната „Гражданска отговорност“, а трета е „Пожар и природни бедствия“.

Ръстът в приходите при продажбата на „Каско“ през миналата година в сравнение с 2004 г. е огромен. За да се разбере истинската стойност на този резултат, трябва да се отчете, че той е постигнат в условия на остра конкуренция и сравнително ниски тарифни числа. Успехът на тази застраховка се дължи основно на рекордните за последните 15 години продажби на нови автомобили – около 35 хиляди. В същото време у нас са внесени и около 150 хиляди автомобили втора ръка, чиято стойност със сигурност е по-висока от тази част на автопарка, която излиза от употреба. По-високата застрахователна сума на МПС-тата у нас определя и значителния ръст в приходите при продажбата на застраховката „Каско“.

Въпреки че, много компании продаваха, а и продължават да продават „Гражданска отговорност“ на цени по-ниски от разумните за риска, който се носи по тях , приходите от застраховката са се увеличили. Това се дължи на повечето продадени полици, като по този начин чувствително се намали броят на незастрахованите автомобили по пътищата. За добрите резултати вина има и държавната администрация, която за първи път се ангажира пряко с увеличението обхвата на задължителната автозастраховка. Естествено действията на държавата не са продиктувани от някаква симпатия към застрахователните компании или пък от някаква друга користна цел, а под натиска на еврокомисарите, които твърдо заявиха, че с този огромен брой незастраховани МПС-та нямаме място в обединена Европа.

Все още е рано да се прави генерална оценка на пазара относно „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, но едно е сигурно - броят на продадените полици се е увеличил, а броят на незастрахованите автомобили е намалял. Ако бъдат изпълнени всички предприети от страна на правителството мерки, то до средата на тази година броят на застрахованите МПС-та у нас ще е над 95 на сто. Този показател би ни доближил до страните от ЕС. Трябва обаче да имаме едно на ум по отношение на качеството на изпълнението на мерките и най-вече по отношение на сроковете. Нееднократно обещанията и реално свършените неща са се разминавали. Има и още един въпрос за решаване, а той е този висок обхват на застраховката да бъде задържан и през годините, а не еднократно да бъде постигнат с цел изпълняване на изискванията за приемането ни в ЕС.

Що се отнася до автомобилното застраховане, през тази година се очаква да бъдат прелицензирани и седем от общозастрахователните компании, които продават задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, а не са членове на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (Национално бюро „Зелена карта). Този въпрос е много сериозен, макар че до момента се подминава с голяма доза аристократизъм от застрахователния надзор. Трябва обаче час по-скоро да се намери разумно решение на проблема.

Въпросите, които предстои да се решават през следващите месеци от застрахователите, са много и те основно са продиктувани от влезлия в сила от 1 януари Кодекс за застраховане. От началото на годината бяха приети няколко поднормативни документа, но има още много актове, които предстои да бъдат изготвени, приети и да влязат в сила. Сроковете за това са твърде къси, както и времето, за което застрахователните компании трябва да преведат дейността си съгласно новата нормативна уредба. Въпреки промяната в условията на работа, новите изисквания и т.н., сътресения на пазара не се очакват.

По-скоро притеснение за бранша буди липсата на застрахователна култура, далновидност и съобразителност от страна на по-голяма част от населението. След няколкократните проливни дъждове през миналото лято и бедственото положение в много райони на страна се заговори в публичното пространство, че гражданите най-после са „узрели“ за идеята да застраховат личното си имущество. По-късно проверка  показа, че е имало съвсем малко повишаване на търсенето на въпросния застрахователен продукт и незначително увеличаване на продажбите. При поредния проливен дъжд можеше да се видят пред офисите на застрахователните компании да чакат по няколко човека, които притеснени за имуществото си търсиха застрахователна защита. Не всеки обаче от поинтересувалите се от възможностите за застраховка се е застраховал, показва още проучването. Така че броят на застраховалите се продължава да бъде твърде малък. Това го потвърждават и годишните резултати. Тази тъжна картина едва ли скоро ще се промени ако държавата и застрахователите не се заемат сериозно с решаването на проблема наречен „Имуществено застраховане“.

Лидер сред общозатрахователните дружества за миналата година за пореден път е „ДЗИ-Общо застраховане“. Приходите на компанията възлизат на 186.3 млн. лв., което представлява пазарен дял от 20.28%. В сравнение със същия период на миналата година ръста на компанията е 49.65 на сто. Основна заслуга за добрите резултати са увеличените приходи от продажба на автозастраховки. Изплатените през миналата година от компанията обезщетения са 54.7 млн. лева, а печалбата и възлиза на 8.85 млн. лева. Ръстът на активите на ДЗИ е 45%, а възвръщаемостта на капитала е 34 на сто, като за сравнение през 2004 г. този показател е бил 15%.

Втори по премиен приход се нарежда „Булстрад“ с приход от 139.85 млн. лв. и пазарен дял от 15.23%. Компанията е водеща в продажбата на „Зелена карта“, застраховка на „Летателни апарати“, „Товари по време на превоз“ и „Обща гражданска отговорност“.

Ръстът на приходите на компанията в сравнение с миналата година е 32.74 на сто. Печалбата на компанията е 2.261 млн. лева.

Със своите 132.737 млн. лв. приход „Алианц България“ се нарежда на трето място, като пазарния и дял е 14.45%. Ръстът на приходите на компанията в сравнение със същия период на миналата година е 18.74 на сто. Печалбата на компанията е 15 млн. лв, като по-този показател пред нея е само ЗАД „Енергия“.

През миналата година ЗПАД „Алианц България“ привлече три пъти повече клиенти по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Около 67 млн. лв. от премийния приход на ЗПАД „Алианц България“ се падат на автомобилното застраховане, в което клиентите на компанията са 230 000. През 2005 г. компанията е платила 55 млн. лв. обезщетения по всички видове застраховки, като брутната квота на щетимост е 48%. Изплатените щети от наводненията миналото лято са над 8,5 млн. лева.

Освен много доброто представяне на лидерите в бранша, адмирации заслужават и още няколко компании, които постигнаха много сериозен ръст на приходите в сравнение с минали периоди. Така наречените отличници са ЗАД „Армеец“, ЗАД „Виктория“, ЗАД „Евро инс“, ЗК „Български имоти“ и БАЕЗ.

Броят на компаниите, чиито ръст е над средния за пазара, е повече от половината. Другите девет общозастрахователни дружества също отбелязват увеличаване на продажбите и приходите си. Според информация от ЗК „Орел“, годишният резултат на дружеството е по-нисък в сравнение с миналата година, тъй като не е имало падежи по сключените от тях през 2004 г. договори с големи корпоративни клиенти. Въпреки това компанията отбелязва сериозен ръст в продажбата на другите видове застраховки и приключи 2005 година с печалба.

И през миналата година на общозатрахователния пазар у нас се наблюдаваше наличието на сериозна концентрация на бизнеса. Първите 4 компании държаха 62.41% от пазар, а останалите 15 – 37.59 на сто. Трябва обаче да отбележим, че другите компании всяка година „отхапват“ макар и по-малко от пазарният дял на големите. Така че през следващите години като че ли няма да така силно изразена хегемония на отделни играчи на пазара. По-скоро ще има повече равностойни компании, работещи в условията на пазарна конкуренция.

В края на лято на 2005 г. работа у нас започна най-новото дружество - „ДСК Гаранция“. През миналата година станахме свидетели и на влизането на още един сериозен чуждестранен застраховател в лицето на UNIQA. Интерес към застрахователния ни пазар проявяват и други сериозни инвеститори, като например Generali, който се очаква да стъпи на българския пазар през тази година. Според всички много по-активни на българския пазар ще бъдат през 2006-та HDI и Eureko, които имат свои дружества у нас, но с малки пазарни дялови. Очакванията са въпросните компании да предприемат някаква експанзия или да погълнат някой от другите малки български компании.

Освен добри новини, пазарът през 2005 г. стана свидетел на отнемането на лицензите на две компании - „Хилдън“ (бивша „Юпитер“) и „Европа“, което се случа за първи път от 1998 г., когато беше въведен лицензионен режим за компаниите, извършващи застрахователна дейност на територията на страната.

Като цяло обаче годината може да се отчете като повече от успешна. По-интересните неща, които предстои да се случат обаче, останаха за 2006-2007 година. Тази година очакваме да има някакво по-сериозно преструктуриране на пазара, поява на нови инвеститори, пробиване на психологическата граница от 1 млрд. лева, увеличаване на обхвата на застраховката „Гражданка отговорност“ и най-вече получаване на ясна картина колко са регистрираните у нас МПС-та и каква част от тях е застрахована. Предстоят и доста предизвикателства пред самите застрахователните компании - да се справят с новите изисквания, наложени от законодателството и настъпващата конкуренция от Запад. Така че очаква ни една много интересна година.

Калин ДимитровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,