ЗАД "Енергия"

Адрес

тел. ++359 2 9808993
email: vladova@energy.bg
адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №33
София - 1504
България

ЗАД”Енергия” е учредено през 1993 г. от “Национална електрическа компания” ЕАД и “Алианц България Холдинг” АД, с акционерно участие 50% / 50%.

С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗПАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

ЗПАД "Енергия" предлага следните видове застраховки:

> Застраховка "Злополука" в т.ч.:

 • "Злополука и заболяване"
 • "Злополука"
 • "Трудова злополука"
 • "Злополука на кредитополучател"
 • ученическа застраховка "Злополука"
 • "Злополука" на местата в МПС - доброволна
 • "Злополука" на пътниците в средства за обществен превоз - задължителна
 • > Застраховка "Заболяване"

  > Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
  > Застраховка на релсови превозни средства

  > Застраховка на товари по време на превоз

  > Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"

  > Застраховка "Щети на имущество" в т.ч.:

 • "Кражба чрез взлом",
 • "Парични средства по време на превоз",
 • "Авария на машини",
 • "Електронно оборудване"
 • > Закраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

  > Застраховка "Обща гражданска отговорност" в т.ч.:

 • "Гражданска отговорност на юридически лица"
 • "Гражданска отговорност на юридически лица, вкл. отговорност за изделието
 • "Професионална отговорност на инженери, проектанти, архитекти"
 • "Професионална отговорност "Строител"
 • "Професионална отговорност "Медицински персонал"
 • "Професионална отговорност "Ръководители и длъжностни лица"
 • "Гражданска отговорност на работодателя"
 • "Гражданска отговорност за ядрена вреда"
 • > Застраховка на гаранции в т.ч.:

 • "Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия"
 • "Загуба на доход вследствие авария на машини"
 • "Загуби вследствие не плащане на лизингови вноски"
 • > Застраховка на разни финансови загуби

  > Застраховка "Правни разноски" /правна защита/

  Условията на предлаганите от Дружеството застраховки са разработени на база международно признати клаузи и съобразени със спецификата на националния застрахователен пазар.

  По размер на застрахователно - техническите си резерви, ЗПАД "Енергия" се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

  Основен дял от дейността на ЗПАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "ВН", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти.

  Уставен капитал:
  Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 000 000 лв.

  Основни акционери:

  •    "Алианц България Холдинг" АД
  •     НЕК АД

  Система на управление
  ЗПАД "Енергия" е с едностепенна система на управление - 4 членен съвет на директорите

  Лица, представляващи дружеството:
  Емил Гаврилов - изпълнителен директор

  СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД "Енергия"
  Емил Гаврилов
  ЕМИЛ ГАВРИЛОВ

  Изпълнителен директор и Председател на СД на ЗАД “Енергия”
  Емил Гаврилов е роден през 1953 година.
  Завършва – Висше военноморско училище в гр. Варна през 1977 г. И второ висше образование в СА “Д.А.Ценов” Свищов - магистър по застраховане.
  Специализации:
   в България – МИО и външнотърговска дейност в УННС, София;
   зад граница - в .Swiss Re – застраховане и презастраховане.
  Ръководи ЗАД “Енергия” от учредяването на Дружеството през 1993 г. и до момента. Семейно положение – женен.


   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Наръчник на застрователния посредник"
  Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
  orange_li
  "Застраховане"
  Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
  orange_li
  "Книга за парите"
  Методи Христов Станимир Христов, 2002