ЗБК „Балканъ” АД

ЗБК „Балканъ” АД

ПРЕДСТАВЯНЕ

Компанията е създадена през 1998 година като акционерно дружество. ЗБК „Балканъ” АД е лицензиран брокер от Министерство на финансите, притежава Лиценз номер 20 от 06.04.2000 г. Брокерската къща откри последователно офиси в Пловдив /през 2000 г./, Ямбол /2001 г./, Велинград /2001 г./, Варна /2002 г./, Бургас /2003 г./ , Пазарджик /2002 г./, Сливен/ 2004 г./ Дружеството се управлява от Съвет на директорите. От 2001 г. ЗБК “Балканъ” АД разполага с офис за пенсионно осигуряване и животозастрахователни продукти

Брокерът обслужва повече от 500 фирми, като средният годишен ръст на премийните приходи е над 15%.

Брокерската къща е част от корпоративна структура, която включва още строителна компания, компания за таксиметров превоз, автомобилен дилър.

ОФИСИ В СТРАНАТА

Главен офис:
София, ул.”Д. Несторов” бл.122, вх.А, ап.10,                      
тел./факс: +359 2/ 958 22 35; 958 22 50; 958 26 45;                       
958 26 89; 599 353,
e-mail: office@zbkbalkan.com                                                                 

Офис „Дондуков”
София 1000,
бул.”Дондуков” 25, партер,
тел./факс:  02/ 986 7994; 986 7884,
e-mail: office 1@zbkbalkan.com

Офис Пловдив:
Пловдив 4000,
ул. „Съгласие” 1,
тел./факс: 032/ 62 68 34 ;   62 68 35,
e-mail: officeplovdiv @zbkbalkan.com

Офис Варна:
Варна  9000,
ул.”Братя Миладинови” 24, комплекса „Атриум”, офис 14,
тел./факс 052/ 614 820
e-mail: officevarna @zbkbalkan.com


Офис ”Бургас”:
Бургас 8000,
ул. „Цар Симеон” 104,
тел./факс 056/  83 13 04,
e-mail: officeburgas @zbkbalkan.com

Офис „Пазарджик”:
Пазарджик 4400,
ул.”Константин Величков” 8, ет.2,
тел./факс 034/448786,
e-mail: officepazardjik @zbkbalkan.com


Офис „Ямбол”:
Ямбол 8600,
ул. „Жорж Папазов”14, кантора 104,
тел./факс: 046/662 084,663 270,
e-mail: officeyambol @zbkbalkan.com

 

Офис „Велинград”:
Велинград 4600,

бул. „Ал.Стамболийски”  222,
тел. 0359 5 34 74

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

  • Индивидуален подход и коректност към клиентите
  • 24 часова телефонна линия за консултации и асистанс при настъпване на застрахователно събитие
  • Присъствие на представител на брокера при оглед по застрахователно събитие
  • Оказване на съдействие за представяне на необходимите документи, изисквани от застрахователите при настъпване на застрахователно събитие

 

Структура на управление

Дружеството има едностепенна система на управление

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗБК „Балканъ” АД
Йордан Петков Велев
ЙОРДАН ПЕТКОВ ВЕЛЕВ

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Роден е на 18.01.1956 г.
Завършил е Икономически техникум, висше военно училище, военна специалност „Тилов офицер”, гражданска специалност „Логистика”, през 1996 г.получава мениджърска степен по икономика, „Мениджмънт в застраховането” - УНСС, Център за следдипломна квалификация.
До 1990 г. работи в структурите на Министерство на отбраната, от 1990 г. до 1996 година – в застрахователна компания МИК АД като инспектор , от 1996 до 1997 г. – ЗК „Левски Спартак”АД, специалист „Автомобилно застраховане”, 1997 г. –брокерска къща „Интер Инс”, изпълнителен директор , от 1998 г. създава и ръководи ЗБК „Балканъ”АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки