"АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД


"АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство и притежава лиценз № 18/06.04.2000 г. издаден от Дирекция за застрахователен надзор към МФ на РБългария.

Дружеството е основано през 1994 г. и към настоящия момент обслужва повече от 30 000 клиенти по задължителни и доброволни застраховки.

През 2003 г., една от водещите брокерски компании в Италия АЛФА БРОКЕР стана главен партнъор на "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД, което даде изключителна възможност да се ползва неговият многогодишен опит като брокер в областта на международното застрахователно посредничество.

През 2004 г. "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД стана член на Международната асоциация на застрахователните брокери – IBA, и е неин изключителен представител за България. Чрез своята мрежа от над 100 брокерски офиса IBA предлага на клиенти от петте континента местно и международно обслужване.

"АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

АКЦЕНТ

"АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД акцентира върху непрекъснато усъвършенстване на качеството на професионалните услуги, за да отговаря на нарастващите пазарни изисквания на българския и международния бизнес.

Централен офис:

София, ул. "Янтра" №3Б,

тел./факс 944 33 20; 946 33 71; 846 75 13
Дежурни телефони: 0888/494 302; 0885 800 245

е-mail: i_and_g@online.bg

Oфиси в страната

Бургас

Ул. "Богориди", № 58, ет.1,
тел. 056/824 011

Бургас

Ул. "Шейново" 120,
тел. 056/836 053

Плевен

Ул. "Д. Константинов" № 4, ет.1, ст.9,
тел. 064/801 449

Пловдив

Ул. Драган Цанков № 31,
тел. 032/625 378; 032/625 397

Монтана

Ул. "Л. Каравелов", № 1-3А,
тел. 096/300 797; 096/300 798

Варна

Пл. "Екзарх Йосиф", № 1,
тел. 052/610 854; 052/630 745

Стара Загора

Бул. "Железни врата" 7,
тел. 042/600 778

Велико Търново

Ул. "Васил Левски" №15, ет.3, ап.11,
тел.062/601418

Шумен

Ул. "Цар Освободител" №78 ет.1,
тел. 054/832 100

Русе

Ул. "Борисова" 8,
тел. 082/ 828 253


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД
Николай Здравков
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ

Управител
Роден е на 7 март 1970 година в София. Има магистърска степен по икономика, специалност „Мениджмънт на транспорта” и допълнителни квалификации по „Мениджмънт в застраховането”, “Организация на застраховането” в СА „Д.А.Ценов” – Свищов, както и международни участия за повишаване на квалификацията в Италия и Англия.
Работи в застрахователна компания „Орел” като експерт в „Автомобилно застраховане”. От 1995 година е изпълнителен директор на Застрахователна компания „Ви Веста”, а от 1998 г. е зам. изпълнителен директор в застрахователно дружество „Евро инс”.
От 1999 г. ръководи Застрахователно-брокерска компания „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012