ЗАД ДЗИ

ЗАД ДЗИ

Уеб сайт: http://www.dzi.bg/

На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридическо лице със седалище гр. София и със сложна структура, като в този си вид е работил до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на института. ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ.

На 27 август 2002 година 80% от "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД бе продаден от Агенцията за приватизация на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД за 21,5 млн. евро.

На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ ЕАД в ДЗИ АД.

Повече от половин век ДЗИ е синоним на застрахователния бизнес, символ на сигурността и спокойствието за българина. ДЗИ е утвърдена, уважавана и широко разпознаваема марка в българското застраховане. Благодарение на дългогодишното си присъствие и експертен опит ДЗИ успява да запази първото място на българския общозастрахователен и животозастрахователен пазар въпреки засиленото присъствие на международни конкуренти, появили се в края на 90-те години.

ЗПАД ДЗИ разполага с развита, многоканална мрежа на разпространение с национално покритие. Компанията има установено присъствие не само в големите градове, но и в много провинциални области; разполага с 200 клона за директни продажби, повече от 9 000 (7 800 общозастрахователни и 2 400 животозастрахователни) лицензирани агенти и 217 брокери.

ЗПАД ДЗИ е шестата по големина публична компания в България с 975 служители на пълно работно време. Компанията поставя фокус върху малкия бизнес, има стабилни позиции в общото и животозастраховането и особено в автомобилното застраховане (което генерира над 70% от приходите от общозастрахователните услуги).

На 3 август 2007г. белгийската финансова група KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на 70% от ЗПАД ДЗИ. Както своевременно бе обявено,  KBC планира да придобие  останалите акции и на 13.08.2007 година добави  още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%. От 14 септември 2007г. KBC притежава 3 285 255 акции на ДЗИ или 85.11% от капитала/гласовете в общото събрание на ДЗИ, с което премина прага от 85% притежавани гласове. 

“KBC реагира своевременно на присъединяването на България към Европейския съюз (на 1 януари 2007 г.) и се превърна в първия белгийски инвеститор в българския финансов сектор. Днес ние официално ставаме инвеститор в ДЗИ. ЗПАД ДЗИ предоставя уникална възможност на КВС да установи и развие дългосрочно присъствие на този многообещаващ пазар. ЗПАД ДЗИ е безспорен лидер в общозастрахователния и животозастрахователния сектор и е утвърдена марка в страната, която постига отличен ръст и добра доходност. Дългогодишното и водещо присъствие на ДЗИ в България, както и националната компактна и многоканална мрежа на разпространение също дават възможност на KBC да развива банковото застраховане на бързорастящия местен пазар. KBC има амбицията да осигури разрастването и бъдещето на ДЗИ с цел постигане на повече ползи за клиентите, служителите, застрахователните агенти, брокери и акционери, както и за цялото българско общество”, заяви Андре Берген, главен изпълнителен директор на KBC Груп.

“Превръщането на ДЗИ в част от водеща финансова група като КВС носи нови възможности на компанията за укрепване на развитието. Предвид професионализма, ентусиазма и решимостта на служителите на ДЗИ, на агентите и брокерите, ние сме убедени, че заедно ЗПАД ДЗИ и KBC и занапред ще просперират и затвърждават позициите си на лидери на пазара!”, заяви Недялко Чандъров, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД ДЗИ.


КВС Груп е една от водещите финансови групи в Европа. Многоканална банкова и застрахователна група, развиваща дейността си в Европа и обслужваща главно малки и частни банкови клиенти, както и малки и средни предприятия. Освен фокуса върху осигуряването на малки и частни банкови и застрахователни услуги компанията е активна и в областта на управлението на активи, предоставянето на корпоративни услуги и пазарни дейности.

КВС притежава значителни, дори водещи, позиции на двата пазара, на които развива дейност - Белгия и Централна и Източна Европа, и притежава разгърната частна банкова мрежа работеща по концепцията на Европейските частни банкери. KBC Груп работи и в редица други страни и региони в целия свят.

През изминалото десетилетие КВС изгради стабилни позиции в Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Дългосрочната стратегия на КВС включва непрестанно търсене на пазарни възможности в бъдещи страни членки на Европейския съюз, както и в други държави. От края на миналата година КВС Груп предприе сериозни стъпки и разшири дейността си в редица страни чрез придобиването на Romstal Leasing и INK Insurance Broker (Румъния), A Banka (Сърбия), Absolut Bank (Русия), както и на брокерските компании Swiss Capital (Румъния), Equitas (Унгария), Bastion, Senzal and Hipobroker (Сърбия) и Baltic Investment Company (в Латвия (Рига), Русия (Москва), Украйна (Киев) и Прибалтийските републики).

Акциите на КВС Груп се търгуват на борсата Euronext в Брюксел (с инициали ’KBC’) и на люксембургската фондова борса.КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро. Служителите на KBC Груп наброяват 50 000 души и обслужват около 11 милиона клиенти. www.kbc.com

Структура на дружествата в групата на ДЗИ:

  • ЗАД ДЗИ
  • ЗАД ДЗИ – Общо застраховане
  • ДЗИ Отдих и туризъм ЕООД
  • ДЗИ Инвест АД
  • ДЗИ Консулт - Лизинг ЕООД
  • Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ АД
  • ДЗИ – Пенсионно осигуряване АД

Управителен съвет

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
Мишел Каленс – Член на УС
Геерт Де Кегел – Член на УС
Милен Глушков – Член на УС

 

„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

 

Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
Мишел Каленс – Член на УС
Геерт Де Кегел – Член на УС
Милен Глушков – Член на УС

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД ДЗИ


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки