ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”

ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”

Застрахователно Акционерно Дружество “Алианц България Живот“ е основано на 5 май 1992 г., като "България Живот", едно от първите самостоятелни животозастрахователни дружества, съгласно световната практика, а впоследствие и според приетата у нас нормативна уредба. По този начин чрез отделяне на портфейлите на компаниите, предлагащи застраховки “Живот”, се гарантира по-голяма сигурност и доходност на нашите клиенти. През 1992 г. ЗАД “България Живот” и ЗПАД “България” (дружество, осъществяващо дейност по общо застраховане) обединяват своите усилия в застрахователен холдинг “България”, който е основен акционер в двете дружества.

През целия период от създаването си, ЗАД “Алианц България Живот” поддържа контакт и си сътрудничи с водещите световни презастрахователи. Това сътрудничество се осъществява както при оценката на застрахователните рискове, така и при обучението на служители, достъп до нови технологии, развитие на нови продукти и ноу-хау от световния животозастрахователен пазар.

През тези дванадесет години на мажоритарни икономически и политически промени дружеството не само затвърди финансовата си стабилност, но и непрекъснато увеличава пазарния си дял.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ

Една от основните причини ЗАД “Алианц България Живот” да е измежду най-големите и печеливши животозастрахователи днес, това е придобиването на контролен пакет акции от капитала на "България Холдинг" АД от “Алианц” АД – Германия, през 1998 г. По този начин ЗАД "България Живот" става част от групата на световния лидер в областта на застраховането и финансовите услуги и се преименува на ЗАД "Алианц България Живот".

С привличането на такъв акционер, дружеството и най-вече неговите клиенти печелят следните допълнителни преимущества:

  • най-доброто финансово обезпечаване на рисковете – “Алианц” АД –Германия, е международно призната компания, представена в над 70 страни на всички континенти. С над сто и десет годишна история, днес “Алианц” е сред най-уважаваните бизнес партньори както на големите корпорации, така и на гражданите.
  • повече застрахователни продукти с високо качество – разширяване на обхвата на покритите рискове и изцяло нови продукти, които чрез международното присъствие и опит на “Алианц” достигат до българския пазар.

 

ПАЗАРНА ПОЗИЦИЯ И ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

Приоритет в дейността на ЗАД “Алианц България Живот” е дългосрочното, стабилното нарастване на застрахователните приходи, едновременно с увеличаване на стойността и стабилността на дружеството. През последните години средногодишният темп на растеж надхвърля 80 на сто.

Този факт се дължи основно на разпределението на дейността и предлагането на застрахователни услуги за нашите клиенти в две основни насоки: подобряване на застрахователната защита и професионално управление на парите. Ние предоставяме както индивидуални решения, разработени за всеки отделен клиент, така и различни групови схеми, подходящи за големи фирми и международни компании.

Повече застрахователни услуги с по-високо качество - ЗАД "Алианц България Живот" притежава лиценз за пълната гама от животозастрахователни продукти предлагани на пазара, като едновременно с това непрекъснато разширява условията, покритите рискове и утвърждава нови най-модерни услуги, в унисон със световните тенденции.

Чрез предлагането на различни покрития и много допълнителни опции в своите застраховки, ЗАД “Алианц България Живот” гарантира спокойствие и сигурност на всеки свой клиент.

Едновременно с това, като част от групата на Алианц, ние предлагаме различни възможности за инвестиране на средствата както в първокласни финансови инструменти в страната, така и на най-големите международни капиталови пазари.

Това се вижда и от нарастването на застрахователните резерви и допълнителни лихви по полиците на нашите клиенти, които за последните пет години отбелязаха ръст от почти 760 на сто и достигнаха внушителния размер на 33.5 милиона лева.

Резултати
1. Нарастването на приходите от застрахователна дейност и застрахователния резерв през последните пет години показват темпът на растеж на ЗАД "Алианц България Живот":

  Премиен приход в лева Резерв в лева
1999 2 322 000 3 900 000
2000 2 906 000 4 339 000
2001 6 355 000 7 049 000
2002 11 054 000 11 994 000
2003 16 302 000 19 295 000
2004 27 816 000 43 429 000
2005 36 867 000 73 808 000
2006 45 330 000 101 738 000
2007 56 127 000 133 631 000


2. За 2007 година ЗАД "Алаианц България Живот" разпредели общ лихвен процент по спестовните застраховки в размер на 6% за застраховките в лева, 5.5% за застраховките в евро и 5.5% за застраховките в щатски долари.


КЛОНОВА МРЕЖА

ЗАД “Алианц България Живот” предлага всеобхватно териториално обслужване на своите клиенти чрез 38 генерални представителства и над 100 представителни офиси в цялата страна. В тях всеки наш клиент ще намери качествено обслужване както при сключването на застраховка, така и при предоставяне на допълнителна ежедневна информация.

В офисите на “Алианц България” нашите клиенти могат да намерят финансови решения освен в областта на животозастраховането, така и в сферата на общото застраховане, пенсионното осигуряване и банкирането.

ЗАД “Алианц България Живот” разполага с мрежа от собствени финансови съветници /застрахователни агенти/, които могат да консултират нашите клиенти и да ги насочат към подходящото за тях решение. Освен това ние си сътрудничим с всички водещи международни и български застрахователни брокери. В последните години, следвайки световните животозастрахователни тенденции, ние разширихме и съвместната си дейност с други финансови институции, чрез които застрахователните ни решения достигат до повече клиенти.

Информация за дружеството

1. Основен капитал: 2 160 000 лв.

2. Собствен капитал: 17 154 000 лв.

3. Основен акционер: "Алианц България Холдинг"АД

4. Система на управление: ЗАД"Алианц България Живот" е с едностепенна система на управление - 5-членен Съвет на директорите.

  • Димитър Георгиев Желев
  • Снежана Илиева Христова
  • Андрей Бойков Александров
  • Мирослав Николов Семизов
  • Пламен Йорданов Ялъмов

5. Лицe, представляващo дружеството (Структура на управление):
Андрей Александров - Изпълнителен директор
6. Лиценза за извършване на застрахователна дейност:
6.1 На 16 юли 1998 год. ЗАД "България Живот" получава лиценз № 17 за извършване на застрахователна дейност.

6.2 С разрешение на Дирекцията за застрахователен надзор (Решение № В-4 от 28.10.1999 г.) ЗАД "Алианц България Живот" получи правото да предлага и сключва и застраховки "Злополука".
6.3 С разрешение на изпълняващия длъжността зам. председател на Комисията за финансов надзор (Решение № 713-ЖЗ от 23.09.2004 г.), ЗАД "Алианц България Живот" получи правото да предлага и нов вид застраховка: Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005