"AIG България ЗПД" ЕАД

AIG България

Ул. „Искър” 4

1000 София

България

Тел: (359 2) 930 93 30

Факс: (359 2) 930 93 31

E-mail: aig.bg@aig.com

„AIG България застрахователно и презастрахователно дружество” ЕАД е дъщерна компания на един от световните лидери в застраховането и финансовите услуги - American International Group Inc. – и първата застрахователна компания в България със 100% участие на чуждестранен застраховател.

През декември 1996 г. AIG придобива акции от българското „Общо застрахователно дружество” АД. По-късно името на компанията е променено на AIG България ЗПД ЕАД и капиталът на дружеството се увеличава на 4 милиона лева, като собствените средства в края на 2005 г. възлизат на 6.7 милиона лева, а печалбата след облагане с данъци е 1.4 милиона лева.

През последните няколко години дружеството се наложи като един от лидерите в застраховането на големите рискове в България, предлагайки както имуществени и отговорностни застраховки, така и по-нетрадиционни и специфични покрития за различни видове бизнес. Клиенти на компанията са едни от най-големите чуждестранни и български инвеститори. AIG България е единствената застрахователна компания на българския пазар със собствен капацитет за застрахователни покрития, като “Саботаж и тероризъм”, “Експортно застраховане”, “Изтегляне на заразени продукти от търговската мрежа”, “Нелоялност на служителите” и др. Чрез мрежата от офиси на корпорацията, „AIG България” записва рискове също и в чужбина, както на български, така и на чуждестранни клиенти.

Високият пазарен дял не е цел за „AIG България ЗПД” ЕАД. Стремежът на компанията е да се утвърди като най-рентабилната и професионалната застрахователна компания в България, признат лидер в застраховането на големи корпоративни рискове. Мисията на дружеството, споделена от професионалистите работещи в него, е чрез прилагането на утвърдените практики на компанията-майка да спомогне за приближаването на българския застрахователен пазар до европейските стандарти в областта стабилност, надеждност, разнообразие и качество на услугите.

 

Структурата на управление

AIG България е с едностепенна структура на управление, като председател на Съвета на директорите е адвокат Борислав Боянов, Почетен Консул на Малта в София, изпълнителен директор е г-н Венислав Йотов, а останалите членове на Съвета на директорите са членове на регионалното ръководство на AIG за Централна и Източна Европа.

Освен в АБЗ „AIG България” e член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Американската търговска камара в България и Българския форум на бизнес лидерите.

_________________________________________________________________________

American International Group, Inc., - световен лидер в областта на застраховането и финансовите услуги, е водещата международна застрахователна компания с офиси в повече от 130 държави и юрисдикции. Компаниите на AIG обслужват корпоративни, институционални и индивидуални клиенти чрез най-голямата мрежа от общозастрахователни и животозастрахователни дружества. Освен това в групата на AIG са и водещи компании, предлагащи пенсионни продукти, други финансови услуги, както и дружества за управление на активи.

Акциите на AIG се търгуват на стоковата борса на Ню Йорк (NYSE), както и на борсите в Лондон, Париж, Швейцария и Токио.

По настоящем AIG Inc. е най-голямата по пазарна капитализация финансова корпорация, чиято основна дейност е застраховане, и има рейтинг за финансова стабилност АА+ съгласно S&P. Основана е в началото на миналия век, като дейността й започва в Китай и съседните страни от Югоизточна Азия. След Втората световна война седалището на корпорацията се установява в Ню Йорк, САЩ.

Дейността на AIG Inc. в България има различни насоки. През август 1999 г. своята дейност в страната започна и животозастрахователното дружество AIG Life - България. ALICO (American Life Insurance Company), която също е дъщерна компания на AIG Inc., взе участие в приватизацията на Българска пощенска банка. През 1999-2000 година AIG New Europe Fund, който оперира в страните от Централна и Източна Европа и ОНД, бе собственик на 17 процента от акциите на Обединена българска банка. Непряко AIG Inc. е участвала/участва и във финансирането на Global Finance и Interlease, Jett Finance. Наскоро бяха учредени и очакват да получат лиценз две джойнт венчър застрахователни дружество между Обединена българска банка, Етники Иншурънс от една страна и „AIG България” и „AIG Life България”, от друга, чиято основна цел ще бъде предлагането на застрахователни продукти чрез мрежата на банката.

_________________________________________________________________________

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Фирмената култура на „AIG България” формира не само професионално ангажирани, но и обществено отговорни хора. По традиция получените Коледни подаръци се разиграват на търг измежду всички служители, а събраните средства се удвояват от компанията и се използват за благотворителност . По този начин през 2003 г. бяха закупени дюшеци и дрехи за децата сираци от дома в с. Рабиша, през 2004 г. бе подпомогната операцията в чужбина на болно дете, а през 2005 г. бяха закупени легла и дрехи за дом за сираци в с. Разлив.

От друга страна, бюджетираните средства за коледни подаръци от „AIG България” се изразходват предимно за стипендиите "За старт в живота", учредени от дружеството. С тях се подпомагат деца сираци в трудно социално положение, които са приети за обучение във висше учебно заведение, или последна година ученици, които желаят да продължат своето обучение. Стипендиите покриват разходите за общежитие, учебници, както и определено количество дневни пари, а за учениците - разходите по подготовката им за кандидатстудентските изпити. От началото на програмата до сега дружеството е отпуснало 21 едногодишни стипендии, а около 20 са децата, преминали подготвителните курсове..

Всяка година, „AIG България” участва в инициативата "Мениджър за един ден" на неправителствената организация Junior Achievment, провеждана под патронажа на министъра на финансите. С тази инициатива се цели учениците от гимназии и специализирани училища да прекарат един ден в реална работна среда със служителите и мениджърите на дружеството.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "AIG България ЗПД" ЕАД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001