„Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ

„Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ

Адрес: София 1404, бул. България №49Б, ет. 10

тел. 0800 11 464

тел. 02 960 84 84

email :client.service@nnbulgaria.com

www.nnbulgaria.com

През 2006 г. NN започва своята дейност в България като клон на ING Insurance Co. Ltd., Унгария. Още от създаването си компанията предлага индивидуални застрахователни решения, като помага на своите клиенти успешно да планират финансовото си бъдеще. NN Животозастраховане предоставя спестовни, рискови и инвестиционни застраховки „Живот“, както и множество допълнителни възможности за защита, които адаптират нашите предложения към потребностите на клиентите.

NN Животозастраховане e част от глобалната финансова институция NN Group, която се грижи за личните финанси на над 15 милиона клиенти от 18 страни в Европа, САЩ, Близкия Изток и Азия.

Животозастраховането е сред основните бизнес дейности на NN Group, наред с пенсионното осигуряване, банкирането и управлението на активи.

Историята на NN започва със застрахователното дружество Де Недерланден, създадено през 1845 г. в Холандия. Оттогава, вече 170 години, компанията се стреми да защитава клиентите си от непредвидени рискове. Наред със закрилата, която предоставят, животозастрахователните продукти на NN са надеждно средство за спестяване и за инвестиции, което може да ти помогне да реализираш важните в твоя живот финансови цели.


 Продукти

Животозастрахователните продукти на NN са модерна и удобна гаранция за спокойствие и закрила. Те могат гъвкаво да бъдат адаптирани към конкретни финансови нужди и възможности.

Спестовно-осигурителен план „Перспектива”


Спестовно-осигурителният план удовлетворява едновременно две нужди:


Спестяване – продуктът дава възможност за натрупване на гарантирани средства и за избор на сума, с която застрахованият може да разполага в края на застрахователния срок.


Защита при непредвидени обстоятелства – застраховката предлага покритие при широк кръг от рискове.

Спестовно-осигурителният план „Перспектива” съчетава сигурността на спестяването с възможността за закрила при промяна на доходите в резултат на неблагоприятни жизнени събития.


 Рисково-осигурителен план „Защита“


Рисково-осигурителния план „Защита“ е ориентиран към преодоляване на възможни финансови затруднения при настъпване на неочаквани неблагоприятни събития.


Целта на застраховката е да предложи финансови решения в два случая:


Запазване на жизнения стандарт – при неблагоприятни събития, засягащи основния източник на доходи в домакинството, стандартът на живот на близките хора ще бъде гарантиран.


Плащане на непредвидени разходи – семейството е облекчено да се справи с възникващите допълнителни материални разходи като резултат от неочаквани обстоятелства, засягащи живота на застрахованото лице.


„NN Eдно”


„NN Eдно” е финансово решение, позволяващо инвестиране на международните финансови пазари. Продуктът съчетава застрахователната закрила и данъчните преференции на традиционните застраховки „Живот“ с възможността за по-висока доходност в резултат на професионално управлявани инвестиции. NN Едно предоставя застрахователна защита чрез изплащане на определена застрахователна сума плюс натрупаните инвестиции при настъпването на покрития риск. NN Едно дава възможност за инвестиране в инвестиционни програми с различно ниво на риск:


NN Нискорисков фонд - инвестиращ във финансови инструменти с ниски нива на риск и доходност.


NN Балансиран фонд - инвестиращ във финансови инструменти с умерени нива на риск и доходност. 


NN Агресивен фонд - инвестиращ във финансови инструменти с високи нива на риск и доходност. 


NN „Стоки и суровини” – инвестиращ в портфейл от финансови инструменти с високо ниво на риск и умерено ниво на потенциална доходност, като осигурява допълнителни възможности за диверсификация и създава предпоставки за инфлационна защита.


Застраховка „Защита при злополука“


„Защита при злополука” е застраховка, която гарантира финансова сигурност при неблагоприятни последици от злополука: трайно намалена работоспособност (над 50%); фрактура; хирургическа операция; престой в болница; смъртен случай.


Допълнителни покрития


Към плановете „Перспектива”, „Защита” и „NN Едно” могат да бъдат добавени покрития срещу допълнителни рискове. По този начин може да се увеличи размера на застрахователното плащане, както и обхвата на застрахователната защита. Също така към застраховката могат да бъдат включени други близки лица, които също се нуждаят от защита. Допълнителните покрития могат да бъдат добавени само при сключен основен застрахователен план.


NN предлага допълнителна застрахователна защита срещу следните групи рискове:


Загуба на живот вследствие на злополука


Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука


Освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност


Тежки заболявания


Хирургическо лечение


Болничен престой


Агенции на NN Животозастраховане


гр. София - Агенция Сердика


Адрес: София, бул. „Фритьоф Нансен“ 9, ет. 2


Тел.: 0887 56 57 95


гр. София - Агенция Витоша


Адрес: София, бул. „Патриарх Евтимий" 19Б, ет. 4


Тел.: 0886 17 40 09; 02/ 935 58 10


 гр. София - Агенция Средец


Адрес: София, ул. „А.П. Чехов” № 69


Тел.: 0888 42 95 96; 02/ 811 71 10


 гр. София - Офис „Бизнес парк София"


Адрес: София, Бизнес Парк София, Блок 7, партер


Тел.: 0882 44 71 21; 02/ 48 99 884гр. Варна – Агенция Одесос


Адрес: Варна, ул. „София" № 3


Тел.: 0882 08 77 92, 052/ 68 97 10


 гр. Русе – Агенция Приста


Адрес: Русе, ул. „Петър Берон" 1


Тел.: 0884 63 49 32; 082/ 81 14 50


 гр. Стара Загора – Агенция Верея


Адрес: Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман" 52 (Бухчевата къща)


Тел.: 0888 42 97 20; 042/ 61 18 60гр. Габрово – Агенция Узана


Адрес: Габрово, ул. „Иван Гюзелев” 1, партер


Тел.: 0885 78 98 40; 066/ 84 03 50


гр. Велико Търново - Агенция Царевец


Адрес: Велико Търново, ул. „10 февруари" №4 (пл.„Велчова Завера")


Тел.: 0888 41 83 11; 062/ 616 710


гр. Плевен - Агенция Мизия


Адрес: Плевен, ул. „Димитър Константинов" № 27


Тел.: 0884 80 33 38; 064/ 88 95 10гр. Бургас – Агенция Бургас


Адрес: Бургас, ул.„Хан Аспарух" № 1


Тел.: 0887 59 99 28; 056/ 859 610гр. Силистра – Агенция Силистра


Адрес: Силистра, ул. „Петър Берон” №6


Тел.: 0882 29 67 98; 086/ 87 82 10


гр. Благоевград – Агенция Пирин


Адрес: Благоевград, пл. „Христо Ботев“ №2, ОПС Благоевград (Пощата)


Тел.: 0884 64 60 84; 073/ 82 99 40


 гр. Враца – Агенция Леденика


Адрес: Враца, бул. „Хр. Ботев" №43, ет. 2


Тел.: 0888 31 91 18; 092/ 68 73 10


гр. Шумен – Агенция Мадара


Адрес: Шумен, пл. „Освобождение"№12, ет. 3, офис 6


Тел.: 054/ 80 08 65


гр. Монтана - Агенция Монтана


Адрес: Монтана, ул. „Александър Стамболийски" N 18, ет. 1


Тел.: 0888 31 52 29; 096/39 54 10гр. Добрич – Агенция Добрич


Адрес: Добрич, бул. „25-ти Септември №52" етаж 2, офис 13


Тел.: 058/ 65 12 80


гр. Сливен – Агенция Сливен


Адрес: Сливен, ул. „Славянска" 8, Търговски дом „Добри Желязков”


Тел.: 0888 43 32 86


гр. Хасково – Агенция Хасково


Адрес: Хасково,  ул. „Сан Стефано" 3А


Тел.: 0884 41 17 27; 038/ 60 79 40


гр. Пловдив – Агенция Марица


Адрес: 4000, ул. „Христо Ботев” № 92, ет. 7 /Бизнес Център Рилон, секция А/


Тел.: 0882 97 83 59; 032/ 65 47 10


гр. Ловеч – Агенция Ловеч


Адрес: Ловеч, ул. „Търговска 53" ( хотел Президиум )


Тел.: 068/ 600 009


 гр. Ямбол – Агенция Ямбол


Адрес: Ямбол, ул.„Стефан Караджа” № 28


Тел.: 0466 77106


гр. Пазарджик – Агенция Пазарджик


Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Гурко” № 6, ет. 2


Тел.: 0888 09 98 67; 034/ 407 810


гр. Кърджали – Агенция Кърджали


Адрес: Кърджали, ул. „Отец Паисий” № 11


Тел.: 0361/22 145


 гр. Перник – Агенция Перник


Адрес: Перник, ул. „Св. Кирил и Методий" 23, Бизнес комплекс „Елена", офис 505


Тел.: 0888 04 06 29,076/ 68 65 10

 


 гр. Гоце Делчев – Агенция Гоце Делчев


Адрес: Гоце Делчев, ул. „Кавала” № 1, ет.1


Тел.: 0887 35 70 04; 075/ 169 580


гр. Петрич - Агенция Петрич


Адрес: Петрич, пл. „Македония” № 10


Тел.: 0745/ 25 140гр. Дупница - Агенция Дупница


Адрес: Дупница, ул. „Иван Вазов" № 3


Тел.: 0701/59 380


 


Представляващи NN Животозастраховане лица

Дружеството се представлява заедно от всеки две от лицата:

Николай Стойков Стойков - Управител

Анастас Атанасов Петров - Директор Продажби

Диляна Димитрова Милева - Финансов мениджър

Мая Иванова Русева - Началник отдел „Правен и регулативен”

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ
Николай Стойков
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

Управител на NN Животозастраховане
Николай Стойков започва своята кариера в NN през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това той е работил последователно в Министерство на финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения. Професионалното му развитие е съпътствано от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004