Дженерали Закрила Медико-дентален център

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД е открит на 31 юли 2002 г. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

Ние осигуряваме висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика. Прилагаме изпитана организация на работа с цел минимална загуба на време за нашите пациенти. Основна цел на нашия екип е грижата за пациента.

Промоционално видео на МДЦ Дженерали Закрила
    
Кабинети:
Вътрешни болести
Кардиология /ехокардиография и велоергометрия/
Ендокринология
Гастроентерология
Хирургични болести
Урология
Ортопедия
Акушерство и гинекология /мамология, фертилитет, възпалителни заболявания, туморни заболявания, проследяване на бременност, гинекологични консултации/
Неврология /ЕЕГ, съдов доплер/
Кабинет Уши-нос-гърло /аудиометрия/
Очни болести
Кожни болести
Детски болести
Диетолог
Кинезитерапевт 
Функционална диагностика
Дентална медицина /ортопедия, терапия, ортодонт, лицево-челюстна хирургия/
Клинична лаборатория /пълна кръвна картина, биохимия, хормони,  имунология/
Микробиологична лаборатория /пълен набор от всички необходими тестове и проби/
Физиотерапия и рехабилитация - всички видове процедури със съвременна апаратура /всички видове апарати за ниска и средна честота, магнитотерапия, лазертерапия, мануална терапия/

Предимства на "Дженерали Закрила Медико-дентален център" ООД
Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност
Има сключен договор с НЗОК
Има договори за обслужване на здравно осигурени от частни здравноосигурителни компании лица
Висококвалифициран екип - работи с:
•хабилитирани лица, водещи в съответната медицинска област
•над 50 специалиста

Гарантирано качество и бързина на обслужване
Своевременно обслужване в амбулаторни и домашни условия
Съвременна медицинска апаратура
Собствена клинична и микробиологична лаборатория
Възможност за всички видове високоспециализирани изследвания
Собствен медицински транспорт
Обособена физиотерапия и рехабилитация
Стационар за краткосрочен престой

   

Дженерали Закрила Медико-дентален център ООД
София 1504,бул."Княз Ал. Дондуков" № 79-81  
(02) 94 20 700, 
(02) 94 20 652
факс: (02) 94 20 722 
e-mail: healthassistance@generali.com

Нашите висококвалифицирани специалисти с цялата си отговорност и знания ще се погрижат за опазването на Вашето добро здраве и при наличие на риск от заболяване ще Ви насочат за последващи специализирани преглади и изследвания.

Работно време:
Понеделник - петък
От 7:30 - 19:30
Събота и неделя - почивни дни

Специализирани прегледи

• Вътрешни болести
• Кардиологичен
• Ендокринологичен
• Гастроентерологичен
• Нефрологичен
• Хирургичен /обща и коремна хирургия/
• Урологичен
• Съдова хирургия
• Ортопедичен
• Детски болести
• Акушер-гинекологичен /мамография, фертилитет, възпалителни заболявания, гинекологични консултации, женска консултация/
• Неврологичен /ЕЕГ, ЕМГ, съдов доплер/
• УНГ /аудиометрия/
• Офталмологичен
• Кожни болести
• Логопед и психолог
• Кинезитерапевт

Диагностични методи

Образна диагностика:

 • Ехокардиография и транскраниален доплер и доплер на повърхностни и дълбоки съдове
 • Ехография на коремни органи /черен дроб, бъбреци, панкреас/
 • Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза
 • Ехография на женска полова система
 • Ехография на гърда
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Рентгенови изследвания
 • Компютърна аксиална томография
 • Ядрено-магнитен резонанс
 • Ранна диагностика и откриване на артериална хипертония, хиперлипидемия и исхемична болест на сърцето

Функционална диагностика:

 • Велоергометрия
 • Функционално изследване на дишането
 • 24-часов запис на стойностите на кръвното налягане
 • 24-часов запис на сърдечната дейност  +


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Дженерали Закрила Медико-дентален център


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004