ТБ “Алианц България” АД

Седалище и адрес на управление:

София 1202; бул. "Мария Луиза" 79,
тел. 9215 407, факс 9215 506
e-mail: admin@bank.allianz.bg

История

С придобиването на ТБ “България инвест” АД през 1997 г. „Алианц България Холдинг” осигурява пълно финансово обслужване на своите клиенти.

На 13 октомври 2003 г. германският финансов гигант Allianz за пръв път в своята история даде името си на банка. С това започна нов етап в развитието на банката, който допринася за модерното и комплексно обслужване на потребностите от финансови услуги за клиентите на «Алианц България».

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 110 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
  • Член на Българска фондова борса - София АД;
  • Член на Централен депозитар АД;
  • Член на Асоциацията на търговските банки;Структура на управление:

Основни акционери на Алианц Банк България:

 Алианц България Холдинг
 ЗАД "Алианц България"
 ЗАД "Енергия"

Структура на управлението

Алианц Банк България има двустепенна структура на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет:

Надзорен съвет:

Членове:

Максим Сираков

Емил Гаврилов

Теменуга Ненова

Георги Момчилов

Радка Ръсина

Управителен съвет: 

Председател:  Димитър Желев

Членове:

Светослав Гаврийски

Дорчо Илчев

Галя Димитрова

Христо Бабев

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Сума на активите 272 067 332 598 424 681 709 172 945 130 1 464 556
Собствен капитал 20 261 23 676 29 432 41 821 62 828 93 647
Нетна печалба 2 922 3 258 5 174 7 096 9 233 19 260

Рейтинг на Алианц Банк България АД
Кредитният рейтинг на Алианц Банк България, определен от агенция Fitch е BBB+/Стабилна перспектива, считано от 10 ноември 2008 г.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТБ “Алианц България” АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки