Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг

Интернет страница: www.allianz.bg

Седалище  и адрес  на управление:
Бул. "Дондуков" №59
София - 1504
България

История

От създаването си през 1992 г. „България Холдинг” играе важна роля на българския застрахователен пазар. С навлизането на стратегическия инвеститор Allianz Group през 1998 г. „Алианц България Холдинг” стана част от глобалния лидер в застраховането.

Международната позиция на Allianz Group гарантира водещо ноу-хау в областта на застраховането, осигуряването, управлението на активи и банкирането. Allianz Group притежава компании в над 70 страни и е сред петте най-големи доставчици на финансови услуги в световен мащаб, като управлява активи на стойност около 996 милиарда евро. Allianz Group обслужва повече от 60 милиона клиенти и за нея работят над 173 000 служители по целия свят.

Обхват

„Алианц България Холдинг” е първата българска финансова група, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти. Компанията разполага с 37 генерални представителства и над 100 представителни офиси, както и над 50 банкови офиса в цялата страна.

Лидер на застрахователния пазар

През 2003 г. «Алианц България Холдинг» затвърди позицията си на най-голямата финансова група у нас с реализиран брутен премиен приход в застраховането в размер на над 142 млн.лева. От тях по общо застраховане премийният приход е в размер на 126 млн.лв., като ръстът спрямо предходната година е почти 16%. Тези резултати нареждат „Алианц България” на първо място на българския застрахователен пазар по общо застраховане.

Дружества от групата на „Алианц България Холдинг”

  • ЗПАД “Алианц България” - общо застраховане
  • ЗАД “Алианц България Живот” - животозастраховане
  • ЗАД “Енергия” - застраховане на енергийния сектор
  • ПОД “Алианц България” - допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  • ТБ “Алианц България” АД - пълно банково обслужване на индивидуални и корпоративни клиенти

Съвет на директорите


>Д-р Клаус Юнкер 
>Димитър Желев 
>Мануел Бауер   
Д-р Клаус Юнкер
Председател на Съвета на директорите на
"Алианц България Холдинг" АД

Изпълнителен вицепрезидент на Allianz SE - Мюнхен
 
Димитър Желев
Председател на Изпълнителния комитет
Изпълнителен директор на "Алианц България Холдинг" АД
Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"

За контакти:
тел:++359 2 930 21 22
факс:++359 2 980 52 01

адрес: Бул. "Дондуков" №59
София - 1504
България
  

 
Мануел Бауер
Изпълнителен директор на Global Life
Allianz SE - Мюнхен

Изпълнителен комитет

>Димитър Желев 
>Максим Сираков 
>Д-р Пламен Ялъмов 
>Емил Гаврилов 
>Стефан Стефанов 
>Страхил Видинов 
>Светослав Гаврийски 
>Орлин Пенев 
>Теменуга Ненова

Димитър Желев
Председател на Изпълнителния комитет
Изпълнителен директор на "Алианц България Холдинг" АД
Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"

За контакти:
тел: ++359 2 930 21 22
факс: ++359 2 980 52 01

адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №59
София - 1504
България

 
Максим Сираков

Първи изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД - контролинг и планиране

За контакти:
тел: ++359 2 930 21 04
факс: ++359 2 988 86 74
e-mail: m_sirakov@allianz.bg

адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №59
София - 1504
България  
Д-р Пламен Ялъмов
Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"
Първи изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД

За контакти:
тел: ++359 2 930 25 00
факс: ++359 2 930 25 02

адрес: ул. "Проф. Милко Бичев" №2
София - 1504
България  
Емил Гаврилов
Изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД
Изпълнителен директор на ЗАД "Енергия"

За контакти:
тел: ++359 2 980 89 93
e-mail: vladova@energy.bg

адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №33
София - 1504
България


Стефан Стефанов
Изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД - "Маркетинг и реклама"

За контакти:
тел: ++359 2 930 21 02
факс: ++359 2 946 33 59
e-mail: marketing@allianz.bg

адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №59
София - 1504
България 
 
Страхил Видинов
Изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД
Изпълнителен директор на ПОД "Алианц България"

За контакти:
тел: ++359 2 933 48 00
e-mail: pod@allianz.bg

адрес: бул. "Мария Луиза" № 65
София - 1202
България 
 
Светослав Гаврийски
Изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД
Главен изпълнителен директор на Алианц Банк България

За контакти:
тел: ++359 2 921 54 14
e-mail:sv.gavriiski@bank.allianz.bg

адрес: бул. "Мария Луиза" №79
София - 1202
България 


Орлин Пенев
Главен оперативен директор и
Изпълнителен Вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД
Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"

За контакти:
тел: 070010919

адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" №59
София - 1504
България

Теменуга Ненова
Изпълнителен Вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД
"Продажби"

За контакти:
тел: ++359 2 930 24 00

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Алианц България Холдинг
Д-Р КЛАУС ЮНКЕР

Председател на Съвета на директорите
Председател на Съвета на директорите.Изпълнителен вицепрезидент на Allianz SE - Мюнхен
Орлин Пенев
ОРЛИН ПЕНЕВ

Изпълнителен Вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и Главен оперативен директор . Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"
Завършил е ВМЕИ, Варна, и Бургаски свободен университет, специалност „Финанси”.
Специализирал е в Allianz Management Institute и Swiss Re.
Започва кариерата си като специалист по морско застраховане в ЗПАД "Булстрад". Работил е като управител на Генералната агенция на ЗПАД "България" в Бургас, изпълнителен директор на ЗК "Туринс" АД , управител на застрахователен офис "Европа" на ЗПАД "Алианц България", изпълнителен вицепрезидент "Маркетинг, продажби и реклама" на „Алианц България Холдинг”, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България".
От 2001 г. е изпълнителен директор на ЗПАД "Алианц България".
МАНУЕЛ БАУЕР

Член на Съвета на Директорите. Изпълнителен директор на Global Life Allianz SE - Мюнхен
Димитър Георгиев Желев
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

Член на Съвета на Директорите.Председател на Изпълнителния комитет. Изпълнителен директор на
Димитър Георгиев Желев - Завършил е Английска езикова гимназия – гр. Русе, и след това висше образование в УНСС – гр. София, специалност “Икономика и управление на транспорта”.
Специализирал е в Munich Re, Германия (Застраховане на инженерни рискове), в SCOR, Франция (Презастраховане), в TIAA CREFT – Ню Йорк, САЩ - най-големия американски пенсионен фонд. Професионалната си кариера започва през 1986 г. в ЗПАД „Булстрад” като специалист “Имуществено застраховане”, а по-късно и главен специалист “Презастраховане”. В края на 1990 г. става един от основателите на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “България”.
До януари 2008г.е заемал длъжностите:  Зам.-председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг” АД  Председател на Управителния съвет на Търговска банка “Алианц България” АД  Председател на Управителния съвет на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Алианц България”  Член на Съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество “Алианц България Живот”  Член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество “Алианц България” АД  Член на Надзорния съвет на БУЛБАНК АД.В момента е изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг” АД .
МАКСИМ СИРАКОВ

Първи изпълнителен вицепрезидент - "Контролинг и планиране"
доц. д-р Пламен Ялъмов
ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ЯЛЪМОВ

Първи изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и Изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"
Завършил е СУ “Климент Охридски”, специалност “Математическо моделиране”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Финанси”, Московски държавен университет “Л. И. Ломоносов” – доктор по изчислителна математика.
Емил Гаврилов
ЕМИЛ ГАВРИЛОВ

Изпълнителен вицепрезидент и Изпълнителен директор на ЗАД "Енергия"
Емил Гаврилов е роден през 1953 година.
Завършва – Висше военноморско училище в гр. Варна през 1977 г. И второ висше образование в СА “Д.А.Ценов” Свищов - магистър по застраховане.
Специализации:
• в България – МИО и външнотърговска дейност в УННС, София;
• зад граница - в .Swiss Re – застраховане и презастраховане.
Ръководи ЗАД “Енергия” от учредяването на Дружеството през 1993 г. и до момента. Семейно положение – женен.
Стефан Стефанов
СТЕФАН СТЕФАНОВ

Изпълнителен вицепрезидент -"Маркетинг и реклама"
СТРАХИЛ ВИДИНОВ

Изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и Изпълнителен директор на ПОД "Алианц България"
Светослав Гаврийски
СВЕТОСЛАВ ГАВРИЙСКИ

Изпълнителен вицепрезидент на АБХ и главен изпълнителен директор на Алианц Банк България АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li