"ЕСПЕТЕК" ООДадрес: гр. София, ул."Христо Белчев" №8, ет.5
телефон: 02/ 987 60 37


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,