БК "Интер Инс" АДуправление: Красимир Жечев адрес: гр. София 1000, ул. “Ген. Гурко” №45, ет. 3, ап.10
телефон: (02) 980 72 11, (02) 989 01 63
факс: (02) 980 51 45
e-mail: interins_m@abv.bg;interins@abv.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000