"Дженерали Застраховане" АД

"Дженерали Застраховане" АД

адрес: 1504 София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” 68
телефон: (02) 9267 111
факс: (02) 9267 112
e-mail: information@generali.bg

уеб сайт: http://www.generali.bg

 

Г-н Лучано Чирина

Председател на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

Г-жа Луиза Колони

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

Г-н Карло Скиаветто

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

{TITLE}

Г-н Ивайло Йосифов

Председател на Упрaвителния съвет на Дженерали България Холдинг ЕАД

{TITLE}

Г-н Марек Бечичка

Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг ЕАД

{TITLE}

Г-н Констанин Велев

Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

{TITLE}

Г-жа Диана Манева

Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг EАДАдрес: София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” 68
Тел.: (02) 9267 111; Call Center 0800 12 712
Факс: (02) 9267 112
E-mail: information@generali.bg
Сайт: http://www.generali.bg

Дженерали Застраховане” АД, правоприемник на Застрахователна компания “Орел” АД, е създадена през 1991 г. и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане.
"Дженерали Застраховане" АД има двустепенна структура на управление: Надзорен съвет и Управителен съвет.

Управителният съвет на компанията е в състав:


Председател на Управителния съвет

Константин Велев
Член на Управителния съвет 

Член на Управителния съвет

Дженерали Застраховане”АД развива своята дейност чрез 37 генерални представителства, 42 фронт-офиса, 25 представителства. Рационално изградената мрежа дава възможност за бързо и ефективно обслужване на клиентите, както по отношение на осигуряване на застрахователни покрития и оценка на риска, така и за навременно изплащане на обезщетения, в случай на застахователно събитие във всяка точка на страната.

Дженерали Застраховане” АД предлага широка гама от съвременни застрахователни продукти: имуществени застраховки, автомобилни застраховки, финансови, транспортни застраховки, различни отговорности, застраховки на земеделски култури и животни, застраховки за чужбина, туристически застраховки и други. Дженерали Застраховане” АД осигурява на своите клиенти:
Гарантирана презастрахователна защита, осъществена чрез Дженерали Холдинг Виена във водещите световни презастрахователни компании Мюних Ре, Суис Ре и др.;
on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията
Професионална организация при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им;
Денонощен асистанс-център, работещ седем дни в седмицата, 365 дни в годината на тел. 92 67 222;
Пакетни застраховки с добавена стойност за своите клиенти и достъп до международната мрежа на Дженерали Груп във всяка европейска страна.

Продукти, които предлага компанията:

Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства";

Застраховка "Обща гражданска отговорност";

Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия";

Застраховка "Щети на имущество";

Застраховка на гаранции ;

Застраховка на разни финансови загуби;

Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (Автокаско на МПС); Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина";

Застраховка на кредити ;

Селскостопанско застрахованел

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"

Централно управление – София 1504, бул. "Княз Ал.Дондуков" 68 02/92 67 111

ФО "Стамболийски" 1301, бул." Стамболийски " 25 02/ 980 31 57, 980 34 29

ФО "Бенковски" 1000, ул."Бенковски" 8А 02/ 981 54 48, 981 54 49

Офис "Младост 3" 1784, жк "Младост" 3, бл.302, вх.В, магазин 7 02/ 974 35 79

ФО "Витоша" 1463, бул."Витоша "128 02/ 915 89 81, 915 89 83

ФО "Интерпред" 1040, бул. “ Драган Цанков” 36 02/ 969 30 20, 969 30 21

/сграда Интерпред ет.1 ст.104/

ФО"Вл. Вазов" 1510, бул."Владимир Вазов "43 02/ 942 18 10, 942 18 12(ликвидация щети)ФО "В. Левски" 1504, бул.”В. Левски” № 93 02 / 980 41 17, 980 40 71

ФО "Кр. Поляна" 1373, бул."Възкресение", бл.87, партер 02/ 920 11 39

ГП "Плиска" 1113, ул. "Прелом" 6, ет.1, офис 1 02/ 971 47 70

Представителство

"Милин камък” 1421, ул. “Къстьо Сарафов” 47 02/ 865 64 74

Офиси в страната:

Асеновград 4230, пл. " Николай Хайтов" 3 0331/ 67 285, 67 355

Пловдив 4009, Асеновградско шосе, КЦМ 032/ 609 725

Благоевград 2700, бул." Св. Св. Кирил и Методий "3Б 073/ 885 808, 885 809

Петрич 2850, ул. " Цар Борис III" 16 0745/ 61 129

Сандански 2800, ул. "1-ви май" № 10 0887 761 212

Банско 2770, ул."Тодорин връх" 39 0749/ 88 077

Разлог 2760, ул. "Христо Ботев" 1 0747/80 656

Гоце Делчев 2900, ул."Тодор Каблешков" 11 0751/ 61 134

Бургас 1 8000, ул."Екзарх Йосиф" 9 056/ 841 629, 841 897

Бургас 2 8000, ул."Митрополит Симеон" 15 056/ 840 010, 840 011

Бургас 3 8000, жк "Славейков", бл.107, офис 1 056/ 581 012, 581 022

Бургас ЗО 8000, ул."Проф.Яким Якимов" 3 056/ 840 087, 840 073

Айтос 8500, ул.” Станционна” 35 А 0558 / 43 55

Карнобат 8400, ул."Христо Смирненски" 6 0559/ 229 50, 49 84

Варна 9000, бул."Владислав" 69 052/ 613 934, 613 935

Варна ЗО 9000, бул."Владислав" 262 052/ 599 065, 599 067

Варна - 3 9000, ул."Заменхоф" 16 052/ 646 684, 648 664

Варна - 4 9000, ул."Цариброд" 46 052/603 423, 601 429

Провадия 9200, ул."Граф Игнатиев" 1 0518/ 69 12

Балчик 9600, ул."Дионисополис" 1 0579/ 72 014

Велико Търново 5000, пл. " Майка България " 2 062 / 624 060, 622 304

Павликени 5200, ул."Илия Златев" 1 0610/ 5 24 00

Елена 5070, ул." Стоян Михайловски" 15 06151/ 22 59

Свищов 5250, ул."Цар Освободител" 25 0631/ 64 409

Враца 3000, ул.”Христо Ботев” 61 092 / 624 069, 620 146

Враца ЗО 3000, ул. "Оборище" 10 А 092/ 641 771

Козлодуй 3320, ул. "Кирил и Методий" 1 0973/ 80 136

Бяла Слатина 3200, ул. Климент Охридски" 46 0896 921 781

Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27 0910 / 92 552

Оряхово 3300, сграда Битов комбинат, ет.3 09171/ 44 72

Видин 3700, ул."Ал.Батенберг" 2 094 / 600 246

Габрово 5300, ул."Иван Гюзелев" 1 066/ 805 516, 805 808

Г.Оряховица 5100, ул."Свети Княз Борис I" 1 0618/ 60 396

Трявна 5350, ул."Бачо Киро" 10 0677/49 78

Дряново 5370, ул."Станционна" № 13 0676/710 10

Севлиево 5400, ул."Васил Левски" 2 0675/ 34 573

Добрич 9300, ул."Св.Св. Кирил и Методий" 10 058/ 602 336, 605 354

Генерал Тошево 9500, ул."3-ти март" 5, ТПК "Труд" 05731/ 24 64

Каварна 9650, ул."Добротица" 4 0570/ 83 145

Димитровград 6400, ул."Цар Симеон" 5, вх.В 1 0391/ 64 449, 66 327

Казанлък 6100, ул."Сан Стефано" 2 0431/ 64 629, 63 087

Кюстендил 2500, бул."Цар Освободител" 210, офис 25 А 078/ 50 501, 50 502

Дупница 2600, ул." Христо Ботев" 15 0701/ 51 175, 51 176

Кърджали 6600, ул."Републиканска" 26 0361/ 67 672

Ловеч 5500, пл."Свобода", бл."Кокиче"-партер 068/ 601 402, 601 404

Троян 5600, ул.Христо Ботев" 212 0670/ 64 028, 60 347

Монтана 3400, ул."Любен Каравелов" 4А 096/ 301 187, 301 193

Лом 3600, ул. "Дунавска" 29 0971/ 66 784

Пазарджик 4400, ул."Есперанто" 10 034/443 290, 444 259

Пещера 4550, ул. "Дойранска епопея" 36 0350/ 41 26

Панагюрище 4500, ул."Георги Бенковски" 11, ет.2 0357/ 35 57

Велинград 4600, бул."Съединение" 89 0359/ 52 582, 59 873

Плевен 5800, ул."Сан Стефано" 38 064/ 805 294

Левски 5900, ул."Ал.Стамболийски" 77 0650/ 82 313

Белене 5930, ул."Малчика" 38 0658/ 31 360

Червен бряг 5980, ул."Търговска" 9 0659/ 92 181

Пловдив 4000, ул."Христо Г.Данов" 20 032/ 633 326, 625 739

Пловдив 2 4000, жк"Тракия", бл.52, вх.В, офис-партер 032/ 682 680, 682 692

Пловдив 3 4000, ул.”В.Левски” 105 /Гуми център срещу Ален мак/ 032/ 940 733

Пловдив 4 4000, кв. Южен, бул."Н. Вапцаров"54 032/ 210 668

Пловдив 5 4000, кв. Смирненски ул."Йордан Гавазов"54 032/ 64 11 71

Пловдив 6 4000, ул. Преслав 23 032/ 63 83 10

Съединение ул."Ален мак" №20, ет.2 0318/ 2 22 00

Раковски 4150, ул. "Никола Вапцаров" 2А 03151/ 20 61

Първомай 4270, ул."Зорница" 7 0336/ 20 31

Карлово 4300, ул."Пазарска" 1 0335/ 96 979

Хисаря 4180, ул."Иван Вазов" 36 0337/ 65 546

Перник 2300, ул."Княз Батенберг" 15 076/ 602 429, 600 368

Разград 7200, ул."Освобождение" бл.8 084/ 661 043

Русе ФО 1 7000, ул."Борисова" 6 082/ 826 828, 826 838

Русе офис 7000, ул."Воден" 1 082/ 826 860

Русе ФО 2 7000, ул."В. Априлов" 1 082/ 824 506

Ветово 7080, пл."Дунав" 1, ет.1 08161/ 20 24

Сливо поле 7060, бул."България" 2, ет.2 082/ 510 418

Бяла 7100, ул."Иван Вазов"15 08121/ 241 71

Силистра 7500, ул."Добруджа" 20 А 086/ 820 214, 821 485

Дулово 7650, ул.”Васил Левски” 7 0855/225 70

Тутракан 7600, ул."Трансмариска" 45 0857/ 60 558

Сливен 8800, ул."Цар Симеон" 11-13 044/ 662 232, 663 169

Нова Загора 8900, ул."проф.Минко Балкански" 49, офис 3 0457/64 171

Смолян 4700, ул."Хан Пресиян" 32, бл."Перла" 0301/ 63 308

Златоград 4980, ул."Стефан Стамболов" 3 03071/ 41 07

Ботевград 2140, пл. България № 5 0723/ 66 028

Самоков 2000, бул."Искър" 4 0722/66 109

Пирдоп 2070, ул. Цар Освободител" 10 0718/ 53 61

Своге 2260, ул."Цар Симеон" 13 0726/ 52 68

Ихтиман 2050, ул."Димчо Дебелянов" 2 0724/20 62

Стара Загора 6000, ул."Методи Кусев" 39 042/630 799, 622 107

Стара Загора 2 6000, бул."Цар Симеон Велики"130 042/ 63 01 15

Раднево 6268, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 10 0417/ 82 861

Гълъбово 6280, хотел "Брикел", партер 0418/ 23 36

Търговище 7700, ул.Васил Левски" 20, ПК 179 0601/ 66 765, 65 418

Омуртаг 7900, ул."Ал.Стамболийски" 2 0605/ 22 49

Попово 7800, ул. "Любен Каравелов" 4 0889 229 660

Хасково 6300, ул."Цар Одвободител" 4, ПК 51 038/ 664 747, 664 705

Харманли 6450, ул."Велико Търново" №2 0373/ 32 34

Свиленград 6500, бул."България" 58 0379/ 72 073, 71 675

Шумен 9700, ул.Добри Войников" 16 054/ 800 814, 800 813

Нови Пазар 9900, ул."Княз Борис I" № 5 0537/ 21 85

Ямбол 8600, ул."Кабиле" 8 046/ 663 908, 664 007

 

 

 

 

 

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки