Асоциация за застрахователна сигурноступравление: Юрий Тодоров адрес: гр. София,ул. “Аксаков” № 16 ет.3
телефон: 02/ 981 02 66,981 02 61
факс: 02/ 981 02 51
e-mail: bgins_sec@yahoo.com

уеб сайт: http://www.aisbg.com


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,