Българско актюерско дружество

Българско актюерско дружество

адрес: Бул. "Цариградско Шосе" 125, бл 3, етаж 1, кабинет 103 ПК 1113 София
телефон: ( 359 (0)2 ) 971 1002 (вътр. 367)
e-mail: bas@bitex.bg

уеб сайт: http://www.actuarybg.org/


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки