БНП Париба (България) ЕАДадрес: София 1000, бул. "Цар Освободител" № 2, ПК 11
телефон: 02/ 9218 640; 9218 650
факс: 02/ 9218 678
e-mail: bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com

уеб сайт: http://www.bulgaria.bnpparibas.com


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,