Централна кооперативна банка АДадрес: София 1000, ул. "Г.С. Раковски" № 103
телефон: 02/ 9266214; 9266500; зелен телефон 0800/11400
факс: 02/ 9804386; 9803687
e-mail: office@ccbank.bg

уеб сайт: http://www.ccbank.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002