Частна предприемаческа банка Тексим АДадрес: София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 107
телефон: 02/333 240, 314 038, 318 038
факс: 02/9311 207
e-mail: us@teximbank.bg

уеб сайт: http://www.teximbank.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999