Частна предприемаческа банка Тексим АДадрес: София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 107
телефон: 02/333 240, 314 038, 318 038
факс: 02/9311 207
e-mail: us@teximbank.bg

уеб сайт: http://www.teximbank.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li