„Токуда Здравно Застраховане” ЕАД

„Токуда Здравно Застраховане” ЕАД

адрес: София, бул. "Н. Вапцаров" 51Б, 5 ет.
телефон: 02/4034570, 02/4034571
факс: 02/403 49 52
e-mail: office@thi.bg

уеб сайт: http://www.thi.bg

Токуда Здравно Застраховане" ЕАД е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на здравното застраховане с Решение № 609-ОЗ/02.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор.Компанията предлага застраховка "Заболяване" и застраховка "Злополука".Приоритет на "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД са:     -  бързо и качествено обслужване на клиентите;     -  гарантиран достъп до високо качество на медицински услуги.
ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ЗАСТРАХОВКИ :     -  24-часово обслужване, включително в празнични и почивни дни;     -  Оказване на неотложна помощ;     -  Своевременната диагностика и лечение в извънболнични условия;       -  Ползване на здравни услуги срещу представяне на персонална здравна карта без заплащане;     -  Ползват се с предимство уникалната база на "Токуда Болница София" и ДКЦ "Токуда "     -  Координатори  консултират застрахованите лица при необходимост от съвет или съдействие;       -  Възможности за разсрочено плащане на премията, без оскъпяване;     -  Комплексна защита при злополука;
Покритията по предлаганите застраховки са насочени към всички български граждани, временно и постоянно пребиваващи чужденци.

 

"Токуда Здравно Застраховане ЕАД е част от една от най-големите медицински корпорации в света - Токушукай Медикъл Груп, собственост на д-р Торао Токуда от Япония. Токушукай притежава над 300 медицнски заведения, функциониращи на територията на Япония и утвърдено "ноу-хау" в сферата на здравеопазването с повече от 40 години доказан опит, отговарящ на световните стандарти за медицински грижи в името на Пациента.Токуда Болница София, България е  първият успешен пилотен проект на Токушукай Медикъл Груп извън Япония - модел за високо качество на модерно медицинско заведение не само за България, но и за цяла Югоизточна Европа, както и пример за ново направление в японското присъствие - експорт на медицински услуги, здраве и дълголетие.
"Токуда Здравно Застраховане" ЕАД  е с едностепенна форма на управление от Съвет на директорите.Мениджърският екип на "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД е с дългогодишен опит в здравното застраховане. Дружеството работи с утвърден екип от мениджъри и експерти, които изпълняват амбициозна програма за развитието му на пазара за здравно и лично застраховане.
"Токуда Здравно Застраховане" ЕАД разполага с изградена мрежа от партниращи лечебни заведения - многопрофилни и специализирани болници, медицински центрове и лаборатории на територията на цялата страна.Основни партньори на Дружеството са Токуда Болница София и ДКЦ Токуда.МБАЛ "Токуда Болница София"  и ДКЦ "Токуда" предлагат :

  • Диагностична апаратура и лаборатории от последно поколение, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите без вредно влияние върху организма.
  • Модерно оборудвани клиники и сектори в основните медицински области, които прилагат световните стандарти за изследвания и лечение. 
  • Обособен сектор "Превантивна медицина".  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки