БНП Париба Кардиф в България мобилизира усилията си, за да подкрепи партньори и клиенти в Ковид кризата

14.07.2021

През изпълнената с предизвикателства 2020 година, БНП Париба Кардиф в България мобилизира усилия, за да подкрепи клиентите и партньорите си. Обезщетенията, изплатени от компанията, позволиха на кредитополучатели, срещнали непредвидени затруднения, да покрият частично или напълно задълженията си (най-често бяха покривани рискове като безработица, продължителен болничен и загуба на живот). Наблюдава се повишен интерес към застраховане на кредити чрез застраховката „Защита на кредитополучателите“, която отбелязва ръст от 15% в сравнение с 2019 година. Тя предпазва клиентите в случай на затруднения за изплащане на кредитни задължения. 


BNP Paribas Cardif е застрахователното подразделение на групата BNP Paribas. Компанията развива дейност в България от 15 години и предлага общозастрахователни и животозастрахователни продукти.


За да подкрепи клиентите и партньорите си в България в трудни времена, застрахователната компания покри и рискове, които не са включени в общите ѝ условия, като освобождаване от работа по взаимно съгласие в резултат на затваряне на бизнеси или намален обем на работа на компании, засегнати от пандемията.


Също така БНП Париба Кардиф въведе и редица улеснения в процеса на предявяване на застрахователни претенции. Например, беше намален броят на необходимите документи за деклариране на претенция, бяха въведени административни оптимизации като изцяло дистанционен процес и възможност за електронно подписване на документи.


Според експертите на компанията все повече българи осъзнават необходимостта от застраховки за защита на кредитите си, която не се приема като допълнителен разход, а осигурява спокойствие при настъпване на непредвидени обстоятелства. Това се доказва от ръста от 15% на новосключените полици през 2020 година в сравнение с 2019 година.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006