През 2020 г. БНП Париба Кардиф, клонове България отчете ръст от 62% на одобрени застрахователни претенции

14.07.2021


 

 

Основни акценти от статистическите данни

на БНП Париба Кардиф, клонове България за 2020 година

 

 

 • През 2020 година, клоновете в България на застрахователната компания БНП Париба Кардиф отчетоха ръст от 62% на одобрените застрахователни претенции и повишение с 35,3% на изплатените суми в сравнение с 2019 година. Изплатените суми са по застраховки на потребителски, ипотечни или стокови кредити, кредитни карти и други, отпуснати от банки или компании за потребителско кредитиране. Обезщетенията погасяват частично или напълно задълженията на кредитополучатели, изпаднали в затруднение при обслужването на заемите си най-често при застрахователни събития като безработица, временна нетрудоспособност (продължителен болничен) и загуба на живот.

   

 • В пандемичната 2020 година хиляди българи получиха подкрепа, сигурност и защита на стандарта си на живот от БНП Париба Кардиф. Компанията осигури покритие дори и по рискове, които попадат в изключенията съгласно Общите ѝ условия, като освобождаване от работа по взаимно съгласие във връзка с временно преустановяване на дейността или намален обем на работа на компании, засегнати от пандемията. С цел да улесни своите клиенти, БНП Париба Кардиф намали броя на необходимите документи за предявяване на застрахователни претенции и предостави възможност за изцяло дистанционен процес по предявяване и електронно подписване.

   

 • Все повече българи осъзнават, че сключването на застраховка по кредитни продукти не е допълнителен разход, а носи сигурност за бъдещето и финансова стабилност при настъпване на непредвидени обстоятелства. Това се доказва от ръста от 15% на сключените застраховки към БНП Париба Кардиф, България през пандемичната 2020 година спрямо 2019 година. Така през 2020 година компанията отчита в България 1,4 милиона активни полици.

   

 • През последните четири години броят на одобрените застрахователни претенции нарасна със 117,6%, а размерът на изплатените обезщетения – със 121%. Беше отчетен ръст и по отношение на размера на изплатените обезщетения. През 2020-а той достигна 12,9 милиона лева, докато през 2017 година беше 5,8 милиона лева. Това показва, че финансово-застрахователната грамотност расте и българите все по-често застраховат кредитите си. Хората осъзнават цената на сигурността и, че застраховането на плащанията носи сигурност за бъдещето и се отплаща при нежелана безработица, продължително боледуване и, за съжаление, загуба на живот.

   

 • През 2020-а година броят на одобрените претенции за риска „Временна нетрудоспособност“ нарасна с 23% в сравнение с 2019 година, а изплатените компенсации отбелязват ръст от 31,4% в сравнение с 2019 година до 2,7 милиона лева.

 

 • Броят на одобрените претенции за риска „Нежелана безработица“ нарасна с 309% през 2020 година в сравнение с предходната. Нарасна и обемът на изплатените обезщетения – през 2020 година той беше 1,04 милиона лева, което е ръст от 39,6% в сравнение с 2019 година. Хората най-често предявяваха застрахователни претенции за безработица в периода май-юли 2020 г., когато бяха подадени близо 50% от исковете.

   

 • Броят на одобрените претенции за „Загуба на живот“ нарасна с 60% в сравнение с 2019-а година, а изплатените компенсации достигнаха сумата от 5,1 милиона лева.

   
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,