Защо Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили?

17.05.2023
Защо Застрахователното бюро на 
Чехия прекрати безплатното 
покритие за щети, причинени от 
незастраховани украински 
автомобили? Прекратиха безплатното покритие за
незастраховани украински
автомобили. Защо? Застрахователното
бюро на Чехия прекрати безплатното
покритие за щети, причинени от
незастраховани украински
автомобили.

Бордът на директорите на Чешкото
бюро на застрахователите (CKP)
https://www.ckp.cz/ прекрати
безплатното покритие на щети,
причинени от украински превозни
средства. Това става от 13 април
2023 г. Мярката беше в сила от 1
март 2022 г. и беше с валидност
шест месеца след преминаване на
украинската граница.

За това решение беше съобщено и от
водещата специализирана медия
https://www.xprimm.com/.
Понастоящем все още да не е
възможно да се застрахова украинско
превозно средство в чешки
застрахователни компании.
Украинските шофьори обаче могат да
закупят застраховка за превозните
си средства или в Украйна, или
онлайн от чужбина. Това може да
стане от някоя от украинските
застрахователни компании, която ще
им издаде електронна зелена карта
http://uainsur.com/en/. Данните
показват още, че значителна част от
украинските шофьори са застраховани
за Украйна, а броят на
незастрахованите автомобили като
цяло намалява. „Сега има около 4000
незастраховани украински превозни
средства в Чехия и 34 000
застраховани превозни средства в
Украйна“, отбелязват експерти.
Прекратиха безплатното покритие за
незастраховани украински
автомобили. Защо? Застрахователното
бюро на Чехия на 13 април 2023 г.
прекрати безплатното покритие за
щети, причинени от незастраховани
украински автомобили.

Като отчете горните данни, Бюрото
реши да прекрати безплатното
покритие на щети, причинени от
незастраховани украински шофьори.
Новото е, че случаите на
незастраховани украински превозни
средства да се оценяват
индивидуално. И въпреки известно
нормализиране на автомобилното
застраховане
https://www.nasu.com.ua/en/,
Украйна е в състояние на война.
Поради което хората, които са
загубили всичко, все още могат да
търсят безопасност на територията
на Чехия. Това подчерта Ян Матушек,
изпълнителен директор обясниха от
Бюрото.
„От март 2022 г. до края на март
2023 г. CKP разгледа 179
незастрахователни иска, включващи
украински автомобили. Общата
отговорност за тези щети на
жертвите се изчислява на 18,9
милиона CZK. Тези случаи
съставляват малък дял, като общо
2827 през същия период са
регистрирани незастраховани искове
на чешки и чуждестранни превозни
средства, за които задължението за
същия период е 498 милиона CZK“,
каза Петр Йедличка, актюер на
Бюрото. Най-изгодни оферти за
Гражданска отговорност и зелена
карта и включване на полицията
изцяло онлайн, украински водачи с
автомобили с български
регистрационни номера могат да
получат на https://calculator-
mtpl.zastra.bg/mtpl/new.
Проверка за наличието на валидна
застрахователна полиция за
задължителната застраховка
Гражданска отговорност за Република
Чехия може да се на прави тук
https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?
_page=searchSPZ&lngID=1.

А за България - на
https://zastra.bg/proverka/.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001