Плавателни съдове

Предмет на застраховката са плавателни съдове - корпус, машини и друго, необходимо за нормално плаване, оборудване възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента като застрахован
покритие:Каско - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на плавателния съд;отговорност при сблъскване;обща авария и спасяване.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,