Резултатите на общозастрахователните компании са много оптимистични

17 Октомври 2005 г.,zastrahovatel.com
Те се дължат основно на по-високите цени на застраховките и на начините на отчитане на финансовите резултати

Премийният приход по общо застраховане за първите шест месеца на тази година възлизат на 464.68 млн.лв., което е с 40.40 на сто повече в сравнение със същия период на 2004 г., показва проучване на в. “Застраховател”, направено съвместно с www.insurance.bg.

Резултатите от първото шестмесечие на общозастрахователните компании сами по себе си са много оптимистични. Нещо повече, през последните години забелязва трайна тенденция за увеличаване (средно с около 22- 28 на сто) на премийните приходи и разширяване на пазара. Например ръстът през първото тримесечие на тази година беше малко над 27%. Резултатите от второто тримесечие обаче изненадаха всички, дори и самите застрахователи. Причина за този скок в приходите за съжаление не се дължи основно на повече продадени застраховки, а е резултат преди всичко в начина на отчитане. Различните компании отчитаха междинните си резултати пред Комисията за финансов надзор (КФН) по различен начин, но най-често те даваха като резултат събраните премии. В последно време обаче всички компании започнаха да отчитат своите междинни резултати, като дават не реално събраните премии, а записаните. Този факт изкривява представата за моментното състояние на пазара и това коя компания къде се намира на него. Новото отчитане на резултатите, естествено, става с „благословията“ на надзора. Компаниите от своя страна се възползваха от дадената им възможност, като по този начин „напомпват“ не само резултатите си, но и самочувствието си.

Използването на т.нар. нови техники е с цел компаниите да покажат по-високи резултати и да заемат по-предно място в класацията по премиен приход. Това всъщност е и единствената класация, която се прави у нас, но тя не може да претендира за голяма обективност. За финансово грамотните е ясно, че премийният приход е само един от многото показатели, които трябва да се взимат предвид при оценката на една застрахователна компания и нейното място на пазара.

Анализирайки резултатите на застрхователните дружества, трябва да отбележим, че добрите им резултатисе се дължат не само на техники на отчитане, но отчасти и на по-високите цени на някои застраховки – като например най-масовата застраховка “Гражданска отговорност”.

Ако сме докрай обективни, трябва да отбележим, че не всичко е негатвивно и изкривено на общозастрахователния пазар у нас, защото има и много позитивни фактори, които влияят положително за неговото развитие и в частност на застрахователните компании.

Постоянното разширяване на бизнеса изразяващо се и в увеличаването на премийните приходи, още веднъж потвърждава големия потенциал, който крие нашият застрахователен пазар, категорични са родните експерти. Ако се запази например темпът на развитие от първите шест месеца, то в края на годината нищо чудно да се “пробие” психологическата граница от 1 млрд. лв. премиен приход. Дори тази твърде оптимистична прогноза да не се сбъдне, то със сигурност ни очакват много силни последни три месеца (дори и заради по-високите цени на „Гражданска отговорност“), така че приходите в края на годината няма да са по-малко от 950 млн. лева.

Постоянно увеличаващите се премийни приходи в общозастрахователния бранш се дължат основно на автозастраховките, показва още направеното проучване. За първите 6 месеца на т.г. събраните от тях премии формират 64.95% от общите приходи, като за сравнение година по-рано те са били 63.15 на сто. Най-много са събраните премии от застраховката „Каско“ - 176.265 млн. лв. (или 37.93% от всички приходи за периода), което е с 50.6% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Автозастраховката е лидер и по-най-много изплатени обезщетения – 85.189 млн. лв., или 58.75% от всички изплатени обезщетения от началото на тази година.

Втори по приходи от продажби са задължителните застраховки “Гражданска отговорност” и “Зелена карта” – 125.548 млн. лв., или 27.02% от общите приходи. В сравнение с миналата година увеличението е с 41.55%, което се дължи не толкова на повечето продадени застраховки, а на по-високата цена на „Гражданска отговорност“. Що се отнася до приходите от „Зелена карта“, те варират в почти еднакви граници – 20-21 млн. лв. на полугодието и около 40-42 млн. лв. на годишна база.

Задължителните автозастраховки се нареждат на второ място освен по приходи и по изплатени обезщетения. За първите шест месеца на годината компаниите са изплатили щети в размер на 35.873 млн. лв., или 24.74% от всички платени обезщетения.

Ако се сметнат всички изплатени щети по автозастраховки през първото шестмесечие на т.г., то те са 75.34% от всички плащания, извършени от общозастрахователните компании.

Въпреки сериозните щети, които инкасират дружествата от въпросните застраховки, повечето от техните мениджъри твърдят, че те не са губещи и им носят добри приходи. С това се обяснява и голямото ухажване на клиентите, като се зададе кампания за сключване на задължителната „Гражданска отговорност“.

Трети по събрани премии на пазара се нареждат застраховките “Пожар” и “Природни бедствия” – 70.596 млн. лева. Ако прибавим и приходите от застраховката “Щети на имущество” – 17.732 млн. лв., общият пазарен дял на имуществените застраховки ще е равен на 19.01 на сто. За сравнение през миналата година той е бил 24.79%. Въпреки спада в процентно изражение, в номинално изражение приходите от продажбата на въпросните застраховки през т.г. са се увеличили с около 6 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година.

Тази година България беше сполетяна от множество природни бедствия, които ще се отразят, макар и отчасти, на застрахователните компании. Защо отчасти? Ами статистиката показва, че едва около 5% от собствеността у нас е застрахована, така че застрахователите не са понесли кой знае колко големи щети на фона на множеството поражения на територията на страната вследствие на няколкото наводнения. Бедствията, които сполетяха страната ни, провокираха някакъв интерес от страна на населението за застраховане на имуществото, но той не беше кой знае колко голям. Колкото и малко да са застрахованите обекти у нас, застрахователите ще платят значителни за нашите стандарти обезщетения, но резултатите от това (увеличение на продажбите и размера на изплатените обезщетения) ще бъдат отразени във финансовите отчети за третото тримесечие.

За шестте месеца на тази година обезщетенията изплатени от застрахователните компании по имуществени застраховки, възлизат на 11.600 млн. лв., което се равнява на едва 8% от общия размер на изплатени обезщетения.

Анализът на финансовите резултати на застрахователните компании показва, че по 16 от 18-те вида застрахователни продукти се отчита ръст на приходите. Единствените застраховки, приходите, от които през т.г. са по-ниски в сравнение с 2004 г., са „Заболяване“ и „Застраховка на гаранции“, но за това си има обективни причини.

И като става дума за анализ на общозастрахователния пазар, трябва да направим и съответна класация.

Първи по премиен приход е „ДЗИ – Общозастраховане“ АД с приходи от 99.582 млн. лв. и пазарен дял от 21.43%. Втори е ЗПАД „Булстрад“ с приходи от 86.42 млн. лв. и пазарен дял от 18.6%, а трети е ЗПАД „Алианц България“ с резултат от 70.243 млн.лв. приходи и пазарен дял от 15.12 на сто.

Класацията по изплатени обезщетения се води от ЗПАД „Булстрад“, Компанията е изплатила за 6-те месеца на т.г. обезщетения в размер на 33.044 млн. лв., което е 22.79% от всички изплатени обезщетения на общозастрахователните компании за този период. Втори са „Бул инс“ АД, чийто размер на изплатени обезщетения възлиза на 25.474 млн. лв., а трети - ЗПАД „Алианц България“ с 22.416 млн. лева.

С печалба от 10.888 млн. лв. първи по този показател е ЗАД „Енергия“. Втори в класацията по реализирана печалба за 6-те месеца на годината се нарежда „Алианц България“ с 8.325 млн. лв., а трети - „ДЗИ – Общо застраховане“ АД с 5.74 млн. лева.

Не на последно място по важност трябва да се отбележи и още една класация и тя е за ръст в приходите в сравнение със същия период на миналата година.

Първи в тази класация с ръст от 114.4% се нарежда ЗК „Лев инс“ АД, втори - ЗАД „Армеец“ със 105.3%, а трети е „ДЗИ - Общо застраховане“ АД, чийто резултат през тази година е с 95.7 на сто по-голям от постигнатото през първото полугодие на миналата година.

Анализирайки резултатите от второто тримесечие на тази година, трябва да отбележим, че 16 от 20 те работещи у нас общозастрахователни дружества са отбелязали ръст в своята дейност. Същото е и съотношението между компаниите по отношение на инкасираните печалби и загуби в полза на завършилите с положителен финансов резултат.

Калин ДимитровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000