Анализ на финансовите резултати на застрахователните компании за деветмесечието на 2005 г. - В очакване на рекордни приходи

24 Ноември 2005 г.,zastrahovatel.com
Автозастраховките продължават да се харчат най-много. Няма кой знае какъв интерес към имуществените застраховки, но пък има оживление на животозастрахователния пазар. Калин Димитров

На 647.939 млн. лв. възлиза премийнит приход на общозатрхователните компании у нас за първите девет месеца на тази година. Постигнатият сега резултат е с 31.9% повече от приходите за 9-месечието на миналата година и само с 86 млн. лв. по-малко от приходите събрани през цялата 2004 година. Ако този темп на развитие на пазара се запази до края на годината очакваните приходи от бранша трябва да достигнат около 950 млн. - 1 млрд. лева. Очакваните резултати обаче много ще зависят от предстоящата кампания за „Гражданска отгорност“.

Традиционно най-големи приходи застрахователните дружества формират от продажбата на автозастраховки (“Гражданска отговорност”, “Зелена карта” и “Автокаско”) - около 63.56% от общите приходи. Безпосрно най-продаваната застраховка е „Каско“, като приходите от нея са 39.94% от общите приходи. На второ място се нарежда задължителната „Гражданска отговорност“ с 18.53%, а трета е „Пожар и природни бедствия“ с 16.77 на сто.

Ръстът в приходите при продажбата на „Каско“ през тази година сравнение с 2004 г. е около 37.95%, а при „Гражданска отговорност“ е 63.76%. Увеличението на приходите при първата застраховка се дължи, както на повечето застраховани автомобили, така и на това това, че се застраховат все повече нови и по-скъпи автомобили. Що се отнася до задължителната застраховка, то увеличението на приходите при нея основно се дължи на по-високите цени на полиците. Трябва обаче да се отчете и факта, че през тази година се увеличи броя на застрахованите автомобили сравнение с минали години. Според различни източници броят на водачите сключили „Гражданска отговорност“ е различен, но той със сигурност не е много повече от 60%, което е твърде далеко от европейските норми и практика за продажбата на въпросната застраховка. Неслучайно в доклада на ЕК беше изрично акцентирано върху ниския процент на продажба на задължителната автозастраховка. Това от своя страна доведе до активизиране на държавната администрация, която за първи път от много години насам се обърна към застрахователите за съвместно решение на проблема. Какъв обаче ще е резултатът от въпросното сътрудничество към момента може само да гадаем.

Приходите от застраховките „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ се равняват на 20.66% от общите приходи в общозастрахователния бранш, показва още анализът на INSURANCE.BG.

След няколкократните проливни дъждове през това лято и бедственото положение в много райони на страна се заговори в публичното пространство, че гражданите най-после са „узряли“ за идеята да застраховат личното си имущество. По-късно проверка на INSURANCE.BG показа, че е имало съвсем малко повишаване на търсено на въпросния застрахователен продукт и незначително увеличаване на продажбите. При поредния проливен дъжд можеше да се видят пред офисите на застрахователните компании да чакат по няколко човека притеснили се за имуществото си да търсят застрахователна защита. Не всеки обаче от поинтересувалите се от възможностите за застраховка се е застраховал, показва още проучването. Така че броят на застраховалите се продължава да бъде твърде малко. Това го показват и цифрите към 30 септември тази година. Приходите от застраховката „Пожар и природни бедствия“ са 108.648 млн. лв, което е с 12.576 млн. лв. или с 13.09% повече сравнение със същия период на миналата година.

Що се отнася до застраховката „Щети на имущество“ приходите изненадващо са намалели с около 4 млн. лв. сравнение със същия период на миналата година. Намалението според специалистите е за сметка на по-малко застраховано имущество от корпоративни клиенти.

Като тревожно може да се отчете и спада на приходите по застраховките „Товари по време на превоз“ и „Застраховка на гаранции“. По всички други видове застраховки компаниите отчитат ръст в приходите като похвално е, че вече се акумулират и приходи по един много интересен, но непознат и не продаваем доскоро застрахователен продукт, какъвто е застраховката „Правни разноски“. В момента само „Интерамерикан България“ предлага въпросната застраховка и приходите към момента от продажбата й са твърде скромни.

Лидер сред общозатрахователните дружества към 30 септември продължава да е „ДЗИ-Общо застраховане“. Приходите на компанията възлизат на 130.388 млн. лв., което представлява пазарен дял от 20.12%. Сравнение със същия период на миналата година ръста на компанията е 74.97 на сто. Тогава тя е била трета по премиен приход, а сега е първа. Успехът на компанията се дължи основно на мениджмънта, който успя да увеличи продажбите на почти всички видове застраховки, като най-чувствителен ръст има при „Каско“ - 163%.

Втори по премиен приход се нарежда „Булстрад“ с приход от 110.222 млн. лв. и пазарен дял от 17.01%. Компанията е водеща в продажбата на „Зелена карта“, застраховка на „Летателни апарати“, „Товари по време на превоз“ и „Обща гражданска отговорност“.

Ръстът на приходите на компанията сравнение с миналата година е 36.47 на сто.

Със своите 100.475 млн. лв. приход „Алианц България“ се нарежда на трето място като пазарния и дял е 15.51%. Ръстът на приходите на компанията сравнение със същия период на миналата година е 29 на сто.

Освен много доброто представяне на лидерите в бранша адмирации заслужават и още няколко компании, които постигнаха много сериозен ръст на приходите сравнение с минали периоди. Така наречените отличници са ЗАД „Армеец“, ЗАД „Виктория“, ЗАД „Евро инс“ и ЗК „Левски Спартак“.

С изключение на две компании всички други общозастрахователни дружества също отбелязват ръст на продажбите и приходите си. Друг интерес факт за последното тримесечие е, че и най-новото дружество на пазара „ДСК Гаранция“ вече започна да продава свои полици.

Животозастрахователните компании се надява тази година да е най-успешна от началото на 21-век

Събраните от животозастрахователни компании у нас премийни приходи към 30 септември 2005 г. са 93.424 млн. лв., показва още проучването на пазара направено от INSURANCE.BG. В сравнение със същия период на миналата година приходите в бранша са нараснали с 51.64%.Първите индикации, че тази година ще бъде успешна за животозастрахователният бизнес дойдоха още през април, когато се отчитаха тримесечните резултати. При по-задълбочен анализ на развитието на пазара прави впечатление фактът, че животозастрахователните ни компании още в края на юни т.г. постигнаха резултатите, за които миналата година им бяха необходими 9 месеца. В края на този септември пък приходите са само с около 7-8 млн. лв. по-малко от колкото приходите за цялата 2004 година. Ако животозастрахователните компании запазят темпа на развитие на бизнеса си, то към 31 декември приходите им трябва да възлизат на минимум 125 млн. лева. Данните за последните години обаче показват, че „жътвата“ в застраховането не е през лятото, а в края на годината.

Затова прогнозите на INSURANCE.BG са, че 4-то тримесечие традиционно ще е най-силно за бранша и общите приходи в края на годината ще надминат 140 млн. лева. За последните пет години животозастраователите са събирали над 100 млн. лв. премии само през миналата година (малко над 101 млн. лв.) и през 2002 г. (148.743 млн. лв). Добрият резултат от преди три години обаче е силно изкривен, заради ползваните тохава схеми за избягване на данъчно облагане от страна на застрахованите лица. Така, че очакваните през тази година над 140 млн. лв. ще са си рекорд за бранша.

Допълнително основание за подобни оптимистични прогнози е и фактът, че законодателството дава възможност за приспадане от облагаемия доход на разходите направени за животозастраховки, а много хора се сещат за тази възможност едва в края на годината.

Радващо за бранша е, че животозастраховането се радва на все по-голяма популярност сред населението. Големият проблем обаче си остава ниската покупателна възможност на болшинството хора у нас.

Сред най-предпочитаните (поне според събраните премии) е застраховката “Живот” и рента. Приходите от нея са около 70.74% от общите приходи на компаниите. На второ място по-популярност нарежда Допълнителната застраховка, приходите от която са 7.683 млн. лв. или 8.22% от общите приходи на компаниите. На трето място с едва 4000 лв. по-малко се нарежда една от най-популярните застраховки, а именно “Злополука”. Приходите от нея са 7.679 млн. лв., като задължително трябва да отбележим, че сравнение с минaлата година приходите от продажбата на въпросната застраховка са се увеличили със 73 на сто.

Анализирайки резултатите от 9-месечието прави впечатление, че на все по-голям интерес се радва и застраховката „Живот, свързана с инвестиционен фонд“, макар че се предлага на пазара едва от 3-4 компании.

С най-малки приходи и съответно най-малък интерес към тях са застраховките „Женитбена и детска“ - 3.19% от общите приходи и „Постоянна здравна застраховка“ с 1.98 на сто от всички приходи. И през това тримесечие компаниите не са реализирали доход от продажбата на застрахователната услуга „Изкупуване на капитал“.

Лидер по бруто премиен приход за деветмесечието на т.г. продължава да е ДЗИ. Записаните от компанията премии към 30 септември са 28.67 млн. лв., което се равнява на около30.69 на сто от пазара. Резултатът, постигнат от бившия държавен застраховател, е много добър. В сравнение със същия период на 2004 г. ръстът инкасиран от компанията е 110%. Друг интересен факт е, че записаните за 9-месечието на т.г. приходи от компанията са с около 250 хил. лв. повече от постигнатото за цялата минала година.

Трябва да отбележим също така, че ДЗИ е лидер в продажбата на 4 от 6-те продавани на нашия пазар застрахователни продукта. Става дума за застраховките “Живот, свързана с инвестиционен елемент”, “Постоянна здравна застраховка”. “Допълнителна застраховка” и “Злополука”.

Лидер в продажбата на другите два вида застраховки - “Живот и рента” и “Женитбена и детска” е “Алианц България Живот”. Българо-немското дружество е и на второ място по премиен приход сред животозастрахователите с резултат от 24.462 млн. лв., което се равнява на 26.18% пазарен дял. Ръстът спрямо минлата година е около 36 на сто.

Челната тройка по премиен приход се допълва от още един много сериозен играч - “Орел Живот”. Приходите на компанията за 9-те месеца на годината са 9.242 млн. лв. или 9.88 на сто пазарен дял.

Освен отличните резултати на т.нар. челна тройка, прави впечатление и доброто представяне на “Булстрад Живот”. Компанията се нарежда на 5-то място по премиен приход (6.056 млн. лв.) и с пазарен дял от около 6.48%. Ръстът на приходите й обаче е впечатляващ особенно след като се извадят приходите формирани от съвместния бизнес с Банка ДСК.

Като отлично може да се определи и представянето на “ДСК Гаранция”, която започна своята работа в началото на септември 2004 година. Към 30 септември същата година компанията отчете приходи в размер на 363 905 лв., а сега постъпленията й възлизат на 4.795 млн. лв. Този резултат се равнява на 5.13% пазарен дял и отрежда на компанията към момента 7-мо място на пазара, но не е изключено още в края на годината тя да влезе в челната шестица.

Като много добро може да се определи представянето и на останалите животозастрахователни компании. С исключение само на една от кооперациите всички те инкасираха към деветмесечието ръст в продажбите и приходите си.

ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки