Размествания при лидерите в общото- и животозастраховането през първото тримесечие

25 Юни 2008 г.,zastrahovatel.com

ЗПАД"Булстрад е лидер сред общозастрахователните дружества, на второ място в животозастраховането застана ЗК "УНИКА Живот" АД

Отрицателен брутен технически резултат по застраховка „Гражданска отговорност”

Според представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за месеците януари, февруари и март 2008 г. към края на месец януари 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 142 912 хил. лв., а в животозастраховането - 23 269 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 11,2 на сто и 25,4%, или общо за застрахователния сектор – 13 на сто.

Записаните към края на месец февруари 2008 г. премии в общото застраховане възлизат на 250 525 хил. лв., а в животозастраховането - на 43 281 хил. лв. Ръстът на годишна база е съответно 21,2% и 21,6 на сто, или общо за пазара – 21,2 на сто.

Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари - март на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 361 005 хил. лв., с което е реализиран ръст от 18,1% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 354 044 хил. лв. при 304 234 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 6 961 хил. лв. при 1 499 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 171 701 хил. лв., като ръстът на годишна база е 58 на сто. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 30 на сто на годишна база и достига 985 207 хил. лв. Техническият резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен и възлиза на 14 332 хил. лв. при 12 337 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Най-голям относителен дял в брутния технически резултат по видове застраховки имат „Пожар и природни бедствия” (19 587 хил. лв.) и „Автокаско” (9 832 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, брутният технически резултат е отрицателен в размер на -18 771 хил. лв. Към края на първото тримесечие на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 389 484 хил. лв., като нарастването на годишна база е със 17,6 на сто.

Сред общозастрахователните дружества

ЗПАД „Булстрад” зае първото място

за тримесечието с премиен приход от 77 345 747 хил. лв. и пазарен дял от 21,44 на сто.

На

второ място е ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане”

(първенец за 2007 г.) с реализиран през първото тримесечие на тази година премиен приход от 49 221 572 хил. лв. и пазарен дял от 13,64 на сто.

На

трета позиция е ЗПАД „Алианц България”

с премиен приход 48 630 962 хил. лв. и пазарен дял от 13,48 на сто.

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (42,2%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (28,2%) – общо 70,4% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 83,7% от общия размер на възникналите претенции.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Плавателни съдове” (46%), „Релсови превозни средства” (43%) и „Автокаско” (31%).

В животозастраховането с

първото си място ЗАД „Алианц България Живот”

запази водачеството, постигнато през 2007 г., и през първото тримесечие на тази година. Премийният приход на компанията възлиза на 14 298 682 хил. лв., а пазарният й дял е 21,75 на сто.

На

второ място застана ЗК "УНИКА Живот" АД

с премиен приход от 12 932 282 хил. лв. и пазарен дял от 19,67 на сто.

На

трето място е ЗПАД „ДЗИ”

с премиен приход 11 313 133 хил. лв. и пазарен дял от 17,21 на сто.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 63 517 хил. лв., с което е реализиран ръст от 22,5% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 62 847 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв. при 275 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 18 733 хил. лв., като ръстът на годишна база е 44,1 на сто. Размерът на брутните технически резерви нараства с 32,2% на годишна база и достига 381 241 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 9 хил. лв. при 5 591 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Към края на тримесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 818 885 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,6 на сто.

С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения, е застраховка „Живот” и рента, съответно със 75,2% и 76,1 на сто.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховките „Злополука” (с 47%) и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд (46,5%).


Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки