„Гражданска отговорност“ тежи като воденичен камък на застрахователите

16 Октомври 2008 г.,zastrahovatel.com
Комплекс от множество негативни фактори доведе общозастрахователния бранш до загуба от близо 29 млн. лева

            Застрахователният сектор събра 852.514 млн. лв. премийни приходи през първата половина на тази година, обявиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Ако се съди по годишните резултати за 2007 г., когато секторът генерира малко над 1,5 млрд. лева премии, можем да кажем, че и тази година цифрите се движат в очакваните рамки, а картината повтаря миналите години. Към момента ръстът в бранша е около 13 на сто, но като се има предвид, че по традиция второто полугодие е по-силното, най-вероятно е в края на годината прирастът на приходите да е от порядъка 15%-20%. Така че резултат 1.75-1.8 млрд. лева не би трябвало да е изненада  за хората от бранша. Не е изключено при по-чувствително увеличение на тарифите по „Гражданска отговорност“ събраните премии да надхвърлят прогнозните резултати. Дотук - добре. Притеснителното в случая е обявеният от надзора за това шестмесечие

                 ;       отрицателен общ нетен технически резултат

(с отчитане на ефекта от презастраховането). И двата сектора – общо застраховане и животозастраховане - регистрират отрицателни стойности заради по-големия ръст на изплатените обезщетения, сравнено с ръста на събраните премии.

            В общото застраховане нетният технически резултат е минус 13.844 млн. лв. за периода януари-юни т.г. при 28.592 млн. лв. за същия период на 2007 г. Най-голям положителен принос в нетния технически резултат по видове застраховки имат „Автокаско” (13.540 млн. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (6.605 млн. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, нетният технически резултат е минус 27.193 млн. лева. Застраховката никога не е била сред печелившите, въпреки че компаниите умело го прикриваха в счетоводните си отчети. Проблемът сега е, че преди компаниите успяваха да компенсират недотам добрите си резултати от пласирането на „Гражданска отговорност“ с продажбата на други застраховки или с приходи от инвестиции, но сега и там резултатите не са много розови. Освен сериозният отрицателен резултат прави впечатление и бройката на компаниите, които са допринесли за него – 8 от лицензираните 20 общозастрахователни дружества са на загуба.

            Претенциите, възникнали в общото застраховане за посочения период, са на обща стойност 356.489 млн. лв., като ръстът на годишна база е 41 на сто. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 33% на годишна база и достига 1.060 млрд. лв. Изплатените обезщетения достигнаха общо 262. 670 млн. лева. От тях най-голям е делът на застраховките на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства (автокаско на МПС), при които изплатените претенции възлизат на 151.378 млн. лева.

            За полугодието общозастрахователните дружества отчетоха брутен премиен приход 723.296 млн. лв., като това е 21,4% ръст на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 710.322 млн. лв. при 592.287 млн. лв. за шестмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 12.133 млн. лв. при 3.218 млн. лв. за същия период на 2007 година.

            Първите три дружества по премиен приход държат общо 43,38%

от пазара. За сравнение в края на миналата година първите три компании държаха 40,48%, а първото тримесечие на тази – 48,56%. Най-вероятно до края на годината статуквото ще се запази в същите граници  - между 39 и 45 на сто.

            Второто тримесечие не донесе разместване по върховете в сравнение с първото тримесечие. Призовото междинно място за полугодието държи ЗАД „Булстрад“ с премиен приход 128.762 млн. лв. и пазарен дял от 17,82%. Дружеството бе второ през последните две години. За доброто представяне на компанията са спомогнали постигнатите добри резултати при продажбата на „Каско“, където ЗАД „Булстрад“ заема трето място, при „Пожар и природни бедствия“  - второ място, а при „Гражданска отговорност“ – първо място. 

Второ по събрани премии е „Общо застраховане ДЗИ” АД с 94.244 млн. лв. и 13,04 на сто пазарен дял. Дружеството бе лидер на пазара през 2006 и 2007 г. Иначе компанията заема второ място по приходи от продажбата на „Каско“ и е трета при пласирането на „Гражданска отговорност“.

Трето за полугодието отново е ЗАД „Алианц България“ със записани премии 90.451 млн. лв., които им отреждат 12,52% пазарен дял. Дружеството е монополизирало продажбата на застраховки за релсови превозни средства, лидер е и при продажбата на „Пожар и природни бедствия“. Що се отнася до доминиращите пазара автомобилни застраховки, компанията не е в топ 3 по продажба, което може би е и един от основните му плюсове като компания.

            Към края на шестмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1.473 млн. лв., като нарастването на годишна база е 22,5 на сто.

            На пазара на общото застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (45,6%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (23,2%) – общо 68,8% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции, от които 36,7% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Релсови превозни средства”, където от продажба на застраховката са събрани 6.426 млн. лв., или 83% повече от миналата година. Безспорен лидер при пласирането на тази застраховка, както вече казахме, е ЗАД „Алианц България“, а единствената друга компания, която я продава, е „Общо застраховане ДЗИ” АД. Втори по ръст са застраховките „Плавателни съдове”, като при тях увеличението е с 35%, а при „Кредити” - с 33 на сто. Лидер в продажбата на тези два вида застраховки са съответно ЗАД „Булстрад“ и ЗПК „Лев Инс“ АД. Преглеждайки шестмесечните резултати на общозастрахователните дружества, прави впечатление, че за разлика от минали години нито една компания не е записала приходи по застраховка „Заболяване“.

            В животозастраховането нетният технически резултат

възлиза на – 4.977 млн. лева. при 7.282 млн. лв. за шестмесечието на 2007 г. За същия период 7 от 17 компании са регистрирали загуби. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите от началото на годината са в размер на 35.642 млн. лв., като ръстът на годишна база е 35,1 на сто.

            Брутният премиен приход към края на шестмесечието е 129.218 млн. лв., обявиха още от КФН. Това е ръст от 27% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 133.509 млн. лева. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв. при 661 хил. лв. за същия период на 2007 г. Очаква се до края на годината, ако не се случи нещо драматично на пазара, приходите на животозастрахователните компании да набъбнат до около 280-300 млн. лева.

            Размерът на брутните технически резерви е нараснал с 35% на годишна база и достига 418.192 млн. лева. Към края на шестмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 866.447 млн. лв., като нарастването на годишна база е 27,1 на сто.

            С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента - съответно със 73,7% и 74,8%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки „Злополука” – с 42%, и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 32%.

            Според отчета първите три дружества държат малко повече от половината пазарен дял за полугодието – 55,73%. За сравнение през първото тримесечие призовата тройка държеше 58,63% от пазара, а в края на 2007 г. – 56,88 на сто. И в този сегмент в краткосрочен аспект не се очаква някаква промяна на статуквото.

            Полугодието затвърди челното място за ЗАД „Алианц България Живот“ с премиен приход 29.569 млн. лв. и 22,04% дял от пазара. Дружеството се изкачи още през миналата година на гребена на вълната, след като през 2006 г. бе подгласник.

            Като че ли стана традиция второто място да е особено желано и шестмесечието доказа това. Можем само да адмирираме подгласника на полугодието, който единствен увеличи пазарния си дял в челната тройка. След като миналата година бе трета, а през 2006 г. – пета, през това полугодие ЗК "УНИКА Живот" АД зае второто място с премиен приход 23.341 млн. лв. и пазарен дял от 17,40 на сто. Компанията бе убедително втора и през първите три месеца на годината.

Вторият през 2007 г. и лидер на 2006 г. – ЗАД „ДЗИ”, се закрепи в челната тройка от началото на 2008 г. с 21.859 млн. лв. събрани премии и пазарен дял  от 16,29% за полугодието.

            Разбира се, резултатите за полугодието са само междинни и от тях не може да се съди за твърда тенденция, така че участниците на пазара имат време за промени в статуквото.

           

Албена Алексиева и Калин Димитров 

   Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки