„Адмирал“ с пълен ход срещу застрахователните измами в Словения

04 Ноември 2010 г.,zastrahovatel.com

На 16 октомври т. г. в курорта Хисар фирма „Ауто3П България“ организира традиционния си семинар, предназначен за клиенти и партньори на дружеството. Присъстваха много представители на водещи в автомобилното застраховане застрахователни компании като  ЗАД „Армеец“, ЗАД „Алианц“, ЗД „Бул Инс“ АД, ЗД „УНИКА“ АД, „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, ЗК „Лев инс“ АД, ЗАД „ВИКТОРИЯ“, „Ай Джи Сървисиз България“ АД, ЗК „Дженерали Общо застраховане“ АД, Гаранционния фонд и други гости. 

Тазгодишната проява бе на тема „Инструменти за повишаване на ефективността чрез качествено използване на наличната информация“. Основен презентатор бе Емил Димитров – управител на „Ауто3П България“.

Г-н Димитров направи няколко презентации, в които запозна присъстващите, на първо място, с новостите в развитието на продуктите и услугите, предлагани от фирмата; на второ място - с възможностите за повишаване на ефективността на процеса на ликвидация чрез обмен в реално на информация със сервизи (по време на тази презентация бе демонстрирана дейността на системата SmartClaiMS Garagе); на трето място – с повишаването на ефективността на контрола върху разходите чрез изготвяне на предварителна калкулация на ремонта и сравнителна експертиза и чрез директна комуникация с доставчици на резервни части, както и с възможностите за повишаване на ефективността на анализа и управлението чрез използване на Business Intelligence (с представяне на SmartClaiMS BI).   

Презентациите предизвикаха изключително голям интерес и всяка от тях бе съпроводена или последвана от оживени дискусии и задаване на множество въпроси по отношение на  представените продукти и техните функционалности.

Очаквано значителен интерес предизвика и презентацията на госта от Словения Щефан Фурлан – управител на фирма Optilab, посветена на повишаването на ефективността на борбата със застрахователните измами чрез изследване на шаблонни измами и откриване на „социални мрежи“. Г-н Фурлан подробно представи системата Admiral, предназначена за управление на борбата със застрахователните измами в Словения.

Поради големия интерес към системата Admiral предлагаме на вниманието на читателите основните моменти от презентацията на г-н Фурлан.

„Оптилаб“ възниква на основата на изследователска група от научната лаборатория по информационни технологии на университета в Любляна, която се е занимавала със събиране на данни и тяхното анализиране и с разследване на измами. Поради големия интерес към дейността на групата нейните членове решават да основат компания, която да създаде софтуерен продукт за издирване и установяване на застрахователни измами, като продължава и тясното сътрудничество на „Оптилаб“ с университета в Любляна.

След като представи накратко себе си и „Оптилаб“, г-н Фурлан премина по същество към запознаване на присъстващите с начина на работа на системата „Адмирал“. Той започна с това, че техният продукт може спокойно да се приложи и в България.

Накратко казано, системата „Адмирал“ е

         решение за ефективно управление на борбата със застрахователните измами

и понастоящем оперира успешно на територията на Словения, като си сътрудничи с всички словенски застрахователни компании, които предлагат автомобилно застраховане.

Изчислени на базата на данните за изплатени обезщетения за 2009 година, загубите за българския застрахователен пазар от застрахователни измами се движат между 59 и 107 млн. лева, информира лекторът, позовавайки се на данни на КФН и статистика от iFB (Международното бюро за борба с измамите). Той раздели измамите на три групи: големи (планирани, организирани) - тук спадат мними и инсценирани злополуки, генерирани щети, кражби и т.н., които по брой на заведени претенции обикновено съставляват относително малък брой от застрахователните измами; средни (единични, непланирани случаи) - главно еднократни измами, увеличаване на размера на щетите и т. н., към които спада средно голям брой щети; дребни измами - завишаване на увреждането, увеличаване на размера на щетите и т. н., които са с най-голям дял от броя на всички щети.

В парично изражение средната сума на планираните застрахователни измами е най-голям и съставлява около 30 на сто от всички разходи. Случайните измами са около 50 на сто от      всички разходи. При дребните измами този процент е около 20, защото сумата на средната измама при тях е много по-ниска.

Г-н Фурлан заяви, че акцентът трябва да се постави

                 ;               върху планираните и случайните застрахователни

измами. Той демонстрира лесен начин за пресмятане на спестяванията, които могат да се реализират чрез борба с измамите. Лицето, което генерира спестяванията, е т. нар. разследващ експерт. Първият важен фактор тук е производителността, т. е. колко дела средно на година могат да бъдат разгледани от един разследващ експерт. Второ, успехът зависи и от предварителния подбор измежду всички дела, които той разглежда, и колко от тях всъщност са наистина измами. Третият важен момент е ефективността, т. е. колко големи случаи разследва експертът и каква е средната стойност на щетата. В крайна сметка колко може да спести на застрахователите един разследващ експерт зависи от горепосочените стойности. С помощта на софтуер системата „Адмирал“ се опитва да уголеми величината на всяко от тези три числа, подчерта гостът.

В периода между 2005 и 2009 г. в изпълнение на 4-та и 5-та автомобилна директива на ЕС словенските застрахователи започнали да предоставят някои данни за създаване на три информационни регистъра: общ регистър на застрахователните полици; общ регистър на щетите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“; общ регистър на полицейските доклади за пътнотранспортни произшествия. 

Г-н Фурлан си послужи с примери от дейността на „Адмирал“ в Асоциацията на словенските застрахователи. В резултат словенските застрахователи са започнали да спестяват средства, които биха изгубили вследствие на застрахователните измами.

Целта на „Адмирал“ е да открива случаите на застрахователни измами чрез разкриване на техните „социални мрежи“. Г-н Фурлан показа схема, която илюстрира начина на работа на системата. Схемата представя злополука на пътя с двата автомобила, които участват в нея. В единия има двама, а в другия – трима пътници. Претенции са предявени към две различни компании. Ако случаят се разглеждаше отделно, той можеше да изглежда напълно реален и законен, изтъкна лекторът.

Когато сутрин разследващият експерт дойде на работа, той поглежда данните от системата „Адмирал“ и тя му сигнализира, че са установени такива и такива подозрителни случаи, които се нуждаят от по-голямо внимание. Същевременно системата е програмирана така, че да подрежда случаите по приоритет, като поставя най-отгоре в списъка случаите, които заслужават най-голямо внимание - било поради голямата вероятност да представляват реални измами, било заради очаквания икономически ефект от тяхното решаване. Освен това случаите са отделени и по време, като най-отгоре се виждат най-скорошните щети от последната седмица. Под тях са данните за текущия месец и накрая – по-старите данни. 

Важен фактор за ефективността на експерта е правилният подбор на случаите, с които да се занимава. Тук системата подрежда автоматично случаите чрез използването на сложни алгоритми, разработвани от лабораторията по изкуствен интелект на Университета в Любляна. Целта е да се осигури максимална ефективност на експертите и възможно най-голям размер на спестяванията за застрахователните компании.

Това е системата, която внедрихме. За да се стигне до тези сухи цифри, данните минават през сложна обработка на алгоритми на изкуствен интелект и машинно самообучение, подчерта гостът.

Г-н Фурлан си послужи и с конкретен пример на застрахователна измама, разкрит с помощта на системата „Адмирал“, който илюстрира по най-добрия начин нейните възможности и големия ефект от внедряването й. Гостът приключи презентацията си с думите, с които я започна: че

техният продукт може успешно и резултатно да се приложи и в България

След презентацията, която предизвика много голям интерес, бяха зададени множество въпроси и бяха изказани различни становища, с други думи – възникна оживена дискусия, която още повече подчерта важността на поставените в презентацията въпроси и даде  техния вероятен и положителен отговор – системата „Адмирал“.

Репортаж на

Славимир Генчев

и Мишел ГеронИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки