Още по въпроса за системата “Bonus-Malus”

13 Декември 2010 г.,zastrahovatel.com
Проф. д.ик.н. Христо Драганов

1. Вече имах възможност да изясня същността на системата на страниците на в. “Застраховател прес”. Още тогава очертах някои особености на системата, които се пренебрегват при обсъждането на нейното прилагане от българските застрахователи.

В брой 15-16 на в. “Застраховател прес” отново се отделя внимание на системата. Нещо повече, прави се преглед на нейното прилагане в редица европейски страни от авторката П. Кирилова, която коректно излага основните характеристики на системата, но не е засегнала няколко важни момента, които имат особено значение за нейното използване в застрахователната практика. Те са:

·         начинът при изчисляване на застрахователната премия с прилагането на системата;

·         простотата на използваната бонус-малусна скала (а не таблица). Това е особено важно за улеснение на застрахователните посредници;

·         конкретните условия, които са необходими за нейното успешно прилагане в практиката;

·         застраховката, при която ще се използва системата;

·         възприетата бонус-малусна скала ще бъде ли еднаква за всички застрахователни дружества, които работят по застраховката, при която ще се използва системата.

2. В какво се състои същността на системата? Това е основният въпрос, на който трябва да се отговори. По този начин ще се види и ползата от нейното практическо прилагане.

Същността на системата не е “да направи полицата (но нали това е застраховка, за която се издава полица (договор)-б.а.) “Гражданска отговорност” скъпа за водачите, които често причиняват ПТП, а на по-внимателните да предостави по-големи отстъпки”. Тази постановка на авторката е вярна, но и невярна. Защо? Основната същност на системата е да се намали субективният риск. При изграждане на застрахователната тарифа и определяне на застрахователната премия се вземат под внимание само едно или две рискови обстоятелства – вида и мощността на транспортното средство. При това положение се пренебрегват останалите рискови обстоятелства, които са свързани с водача на МПС, със самото МПС и с многобройни външни причини. Те също са причина за настъпването на ПТП (застрахователния случай). Много от тях, дори и при най-прецизното изчисляване на застрахователната премия, остават извън оценката на риска. И самата П. Кирилова признава това. Тя пише: “Застрахователният договор трябва да бъде за всеки водач, обвързан с превозното средство, което управлява, и да му бъде определен клас, в който попада в зависимост от причинените от него произшествия на пътя”.

Следователно, за да стане това, е необходимо обхващането на рисковите обстоятелства, които не са взети под внимание при изчисляването на застрахователната премия. И това може да стане само с прилагането на “Бонус-малус” системата.

3. При прилагане на системата застрахователят има не едно, а две плащания:

·         при настъпване на застрахователния случай, и

·         отстъпки, които се правят от застрахователното дружество при благоприятно развитие на риска, през определен период от време.

И в двата случая застрахователят не знае и трябва с приблизителна точност да установи бъдещото развитие и същевременно подобряване на риска по дадената застраховка.

За да могат да се предвидят бъдещите плащания (загуби), необходимо е застрахователят да разполага с разпределението на застрахованите в зависимост от броя на настъпилите застрахователни случаи при дадената застраховка, за която се прилага системата, за даден период от време (обикновено една година).

Обикновено се разработва перспективен план за период от 3 или 5 години. Това се приема като нормална граница, до която може да се прилага дадена застрахователна тарифа, комбинирана със системата “Бонус-малус”.

На базата на съставения перспективен план застрахователят ще може с приблизителна точност да се изчисли размерът на процента, с който ще се отежни основната тарифна премия поради прилагането на системата.

Самото изчисляване на нето премията с прилагането на “Bonus-Malus” системата става по начин, предложен от немските професори D. Trobliger и Max Gurtler и др.

4. Заслужва отговор и на въпроса: В какво стъпало – бонусно или малусно трябва да се постави шофьорът при покупка на нов автомобил или има смяна на собственика при покупка на използвано МПС?

За да се отговори на този въпрос е необходимо да се изясни: Към кого е насочена застраховката? При застраховка “Гражданска отговорност” това е шофьорът (собственикът на МПС). Следователно е вярно становището на П. Кирилова, че “при покупка на нов автомобил водачът трябва да е в същия клас на системата (тук се заменя бонус-малусното стъпало с понятието “клас”-б.а.), а не да започне отначало”. По друг начин стои въпросът при покупка на МПС на старо. В този случай шофьорът трябва да остане в същото стъпало, в което е бил преди покупката. Това обаче е много трудно – практически невъзможно. Ето още един въпрос, който затруднява прилагането на системата.

5. Не по-малко важен е и въпросът за прилаганите “Bonus-Malus” системи. Дали те трябва да бъдат различни за различните застрахователни дружества, или всяко дружество да прилага собствена бонус-малусна скала? Приемам, че всяко застрахователно дружество трябва да прилага собствена система, но задължително различията между дружествата да бъдат в тесни граници. Това ще позволи лесното прилагане на системата от практиката. Дадените таблици 2 и 3 от П. Кирилова в изложението, които се отнасят за Гърция, ако трябва да си призная, трудно мога и самия аз да използвам, ако съм застрахователен посредник.

Когато се възприеме становището всяко застрахователно дружество да прилага различни скали по бонуса и малуса, задължително обаче трябва да се уеднаквят или поне разликата в малусните стъпала да бъде минимална. В противен случай ще се получи едно насочване на притежателите на МПС към застрахователите с ниски малусни увеличения на премията. А ако не се прилага “Malus” не може да се говори за системата. И сега много застрахователи прилагат бонус за “добрите” шофьори. Но това не значи, че се използва “Bonus-Malus” системата.

И още нещо. Не трябва да се смесва системата с безусловната франшиза, каквото смесване се прави от П. Кирилова. Франшизата няма място на приложение при застраховката “Гражданска отговорност”.

 

* * *

Има още неяснота по отношение прилагането на системата “Bonus-Malus” в застрахователната практика. Има и въпроси, които ще възникнат в процеса на нейното внедряване. Трудностите са много, но не и неотстраними. Въпреки това преди нейното прилагане задължително трябва да се даде отговор на поставените от мен въпроси. Едва след тяхното изясняване да се пристъпи към внедряването на системата в застрахователната практика.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки