Без стикери по „Каско“

21 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

            Забраната за поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор, вече е факт. В брой 51 на Държавен вестник от 05.07.2011 г. беше обнародван Законът за допълнение на Кодекса за застраховането, приет от ХLI народно събрание на 22 юни 2011 г. Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаци, белези или други индикации като предварително условие за сключването или влизането в сила на застрахователния договор, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице, се посочва още в промените. Друг текст указва, че липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.

            Забраната не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор. Такива са случаите, когато моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор. Или  тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.

            Лицето, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на посочената вече забрана, ще се наказва с глоба в размер на 50 лв. Санкцията за физическите лица ще влезе в сила 15 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“. 

            Застраховател, който извърши или допусне извършването на такова нарушение, ще се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение - от 60 000 до 120 000 лв.

            Браншът има тримесечен срок, в който да приведе в съответствие с този закон общите условия по застраховката „Каско“ или съществуващите други уговорки за застраховане на моторни превозни средства.

 

            Идеята за премахването на стикерите раздели бранша на две

 

            По-голямата част от застрахователните компании подкрепи премахването на стикерите, свързани със застраховка „Каско”. Това стана ясно по време на проведената

през февруари тази година кръгла маса на тема „Маркирането със стикери във връзка със застраховката „Каско” - за и против”. На застрахователите трябва да им бъде забранено да поставят идентификация върху застраховано имущество, заяви тогава Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Стикерите са в противоречие със закона за конкуренцията и за защита на потребителите, както и с европейската практика, обясни още Пенев. Лепенките и пасивното маркиране при сключването на „Каско” противоречат и на Кодекса за застраховането. У потребителите се създава убеждението, че маркировката дава по-голяма защита от посегателство на застраховано МПС, както и че липсата на такава маркировка би довело до увеличаването на риска от кражба. Потребителите на застрахователни услуги не са в условия на свободен избор. Те са въвеждани в заблуждение, посочи тогава председателят на браншовата асоциация.

            70 на сто от застрахователните компании изискват пасивно маркиране на автомобилите, пък заявиха от фирма за маркиране на автомобили. Това означава, че на застрахованата кола не се слага само стикер, а номерът на рамата се издълбава на различните части и детайли на автомобила. Стикерът просто обозначава, че колата е маркирана.  У нас някои застрахователи насочват клиентите си към конкретна фирма за маркиране на автомобила, което е неправилно, репликираха ги от Комисията по финансов надзор. 

            Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов упорито защити премахването на стикерите. В България има непрозрачност в застрахователния бизнес и това не е тайна за никого. Има автокрадци, които са в услуга на застрахователните компании. Установява се „парцелиране” на дела на криминалните структури чрез тези маркировки по колите. Министър Цветанов бе категоричен, че трябва да се прекрати тази практика, защото маркировката на автомобилите във връзка със застраховката „Каско” оказва влияние на пазара на застраховането. Маркировките в автомобилното застраховане генерират финансов ресурс от около 40-50 млн. лв., каза Цветанов. Според него те нямат място у нас и трябва да решим проблема веднъж завинаги, за да покажем и на големите компании с международно участие, че спазваме общоприетите европейски стандарти и можем да поставим различните дружества в бранша на една конкурентна платформа. За първи път има политическа воля държавата да реши проблема. Правителството е убедено, че ще защити интересите на гражданите и че ще има прозрачност в работата на всички застрахователни компании, заяви тогава вътрешният министър.

            Петрозар Петков, изпълнителен директор на ЗД „Бул инс“ АД, пък заяви тогава, че реално погледнато, от 20 компании 4-5 не маркират автомобилите, които застраховат. Пасивното маркиране на автомобилите до голяма степен предпазва нашите застраховани от посегателство и измами, които при премахване на тази мярка ще бъдат завишени, каза той. Петков поиска статистика колко от откраднатите автомобили са на застрахователни компании, които маркират пасивно, и колко не са. Според него крадат се всякакви коли - със и без маркировка

 

            В резултат от Комисията за финансов надзор подадоха обобщени данни, показващи честотата на настъпване на риска „Кражба“ в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на риска „Кражба“ е 0,205%, което означава, че от 1000 застраховани през 2010 г. МПС за 2 е предявена претенция за изплащане на обезщетения поради кражба. При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска „Кражба“при тях варира от 0,18% до 0,44%. При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100% от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи - са маркирани между 57% и 96%  от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска „Кражба“ е между 0,057% и 0,233 на сто.

            Не може в отношенията между застрахователя и клиента му да се вмъква фирма, която маркира, и това да е условие за изпълнението на полицата. Компаниите не би трябвало да изискват от клиентите си да плащат по 50-60 лв. за маркиране, когато купуват „Каско“. Сегашната практика застраховките да влизат в сила едва след като има маркиране, макар премията вече да е платена, трудно може да се оцени като коректна към клиентите, посочи Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“. Според него маркирането се извършва от фирми, които стоят далеч от отношението застрахован - застраховател. Не виждам никакво основание застрахователите да предоставят част от бизнеса си на трето лице, при положение че отношенията с клиента се уреждат от двустранния им договор, допълни той.

            Всъщност още по време на обсъждането на поправките представители на сектора посочиха, че възможности за евентуално заобикаляне на забраната има

 

            Една от тях би била например чрез поставянето на чип на скрито място в автомобила. По думите им един подобен чип би могъл да се разпознава с дадено устройство и така пак да подава информация за това от коя компания е застрахована дадена кола.

            По време на дебатите председателят на икономическата комисия Мартин Димитров предложи авангардна  идея - „Могат да се сложат освежители за кола, които да са различни за различните застрахователни компании, а по закон няма начин това да бъде санкционирано“. Ако има застрахователни дружества, които по някакъв начин нарушават закона, не би следвало да се взимат мерки срещу всички застрахователи. Ако някой нарушава закона, трябва да има индивидуални мерки срещу него, а не срещу целия застрахователен сектор, заяви Димитров.

До какво ще доведе забраната предстои да видим...

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки