Федерациите нямат добрия опит да застраховат спортисти

23 Февруари 2006 г.,zastrahovatel.com
Младата надежда на белия спорт Александра Жекова, която спечели две квоти в сноуборда за Олимпийскит "Помощ при пътуване - медицински разходи" в ЗПАД “Алианц България” e полицата на скиорите ни на Зимната олимпиада в Торино

Най-значимото снежно празненство на планетата - Зимната олимпиада, е към своя край . ХХ зимни олимпийски игри тази година се провеждат от десети до двадесет и шести февруари в Торино, Италия. Нашата делегация включваше 17 спортисти и бе от общо 24 човека.
Вестник “Застраховател” научи, че Българската федерация по ски още в средата на януари т.г. е направила индивидуална застраховка “Помощ при пътуване – медицински разходи” с асистанс на участниците в състезанието в ЗПАД “Алианц България” за по 30 хил. евро на всеки състезател.
България през последните години се гордее със спортната слава на отделни спортисти и цели отбори. Срамота е обаче, че извън престижните международни състезания никой не е помислил за осигуряването на нашите спортни асове.

Защо спортните клубове, федерации, отбори и отделни спортисти все още не са осъзнали необходимостта от застраховане дори и по време на тренировки, не е ясно.

Застрахователите неведнъж са правили опити да обясняват, че спортът е рисково занимание и за професионалистите - натоварванията на организма са много големи по време на тренировки. Върху живота и телесната цялост на лицата, които се занимават активно със спорт, се нанасят голям брой увреждания, които в крайна сметка водят до тежки наранявания със сериозни последици не само за здравето, но и за материалното състояние на пострадалия и неговото семейство.

Обикновено хората, които спортуват, са млади. Високите натоварвания при тренировките могат до доведат до сериозни травми като бъбречни отклонения, скъсани менискуси и други заболявания, които ги изваждат от строя.

Затова спортистите през активния период на спорт трябва да бъдат осигурени било със здравна застраховка, застраховка за злополука или друга рискова полица. Застраховките за спортисти са едно добро средство чрез което се отстраняват или най-малко се намаляват неблагоприятните последици от реализирането на определени, случайно възникнали травми .

Важно е също така да се помисли и за спортистите в пенсия, които мизерстват, или за тези, които вследствие на травми са останали инвалиди. Спортните федерации могат да помогнат, като направят спестовни застраховки “Живот” на своите видни спортисти за по-сериозни суми и за по-дълги периоди от едногодишните рискови застраховки.

Когато става дума за застраховане на отбори, участващи в международни състезания, и застраховката струва над 30 000 лв.,се обявява конкурс за обществена поръчка, на който застрахователните компании обявяват своите оферти.

Припомняме си обаче недотам достойното поведение на Министерството на младежта и спорта през 2004 г., когато нашите спортни отбори отидоха на Олимпиада в Гърция без застраховки. Един скандал за пореден път доказа, че в днешно време не са толкова много хората, на които им пука за спортната слава на страната ни и за хората, които могат да я постигнат. В навечерието на Олимпийските игри в Атина 2004 отборите, които ни представляваха там, останаха без групови застраховки "Живот" и "Злополука". Причина за това стана разразилият се съдебен спор между застрахователите тогава.

 

История, специфика, рисково покритие и групи спортове при застраховките за спортисти

Разликата в застраховките за спортисти от типичната застраховка за злополука, която се предлага на пазара е главно в покритията. В традиционната застраховка спортните мероприятия са изключени като риск. Специфичното при злополука за спортисти е, че полицата покрива настъпили злополуки по време на състезания и на тренировки.Ако има допълнително покритие като риск за битова злополука, на практика застрахователната сигурност е за 24 часа.

"Злополука за спортисти" е една от застраховките, които ДЗИ АД предлага с успех вече 10 години още от края на 1995 година – обяснява г-жа Юлия Манева, директор “Краткосрочно животозастраховане” в компанията. През 1997 година основното покритие по застраховката (смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука) се разширява с допълнителния риск “Временна нетрудоспособност от злополука“, а през 1998 година се допълва със здравните рискове ”Медицински разходи”, ”Дневни пари за болничен престой” и ”Разходи за медицинско транспортиране”.

В първоначалния си вид застрахователният продукт е разработван повече от година от специалистите на ”Краткосрочно животозастраховане” и актюерите на ДЗИ АД съвместно със специалисти от Националната спортна академия. Използвано е особено ценното изследване на риска по видове спортове, проведено от ДЗИ ЕАД с помощта на лекарите от седем големи спортни диспансери на територията на страната.

Застраховка “Злополука за спортисти” се сключва съгласно Общите условия на застраховки “Злополука” и специалните условия на застраховка “Злополука за спортисти”. Когато в застрахователното покритие са включени допълнителни “здравни” рискове, за тях са валидни и Общите условия на здравните застраховки.

С тази застраховка ДЗИ АД застрахова активно занимаващи се със спортна дейност (упражняващи определен/и вид/видове спорт) български спортисти, организирани в отбори, спортни клубове, дружества, съюзи и федерации, както и чужди спортисти, участващи в състезания, организирани в страната.

В ЗАД “Армеец” задължителните рискове са смърт и трайна загуба, настъпили по време на състезания и тренировки. Допълнително се сключва временна загуба на работоспособност, медицински разноски вследствие на злополука. Много от спортистите купуват всичките покрития. Парадокс е, че когато полицата се плаща от спонсор или собственик на спортен тим, той купува застраховка , която покрива риска само през време на състезания и тренировки, а не за 24 часа.

Масовият случай е да се купуват полици само за състезания, а предпочитанията на спортистите са да имат пълно покритие, тъй като при евентуална трайна загуба на работоспособност това означава край на кариерата им.

ЗК “Витоша живот” АД няма стандартен продукт за застраховка на спортисти.

Всеки спорт си има своята специфика и съобразно това и условията по различни полици са различни. Философията на компанията е да предлага оферти по индивидуални видове спортове конкретно за всяко състезание, обяснява Надежда Вънтова, изпълнителен директор на ЗК “Витоша-Живот” АД

Всеки клиент поставя акцента върху различни рискове и засилва или намалява размерите на обезщетенията според това кое той счита за рисковано и необходимо за конкретния спорт.

Компанията прави стандартната застраховка злополука за различни състезания за младежи.

В ДЗИ АД застраховката покрива събития, настъпили със застрахования по всяко време; само по време на състезание (и непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка-загрявка), което е под надзор и разпореждане на организаторите.

Застрахователните покрития за български спортисти важат за страната и чужбина.

Застраховката може да бъде с индивидуални договори за активно спортуващи на възраст от 16 до 40 години съгласно спортовете, указани в рискови групи от I до IV включително. (Спортисти на възраст под 16 год. се застраховат по изключение с разрешение на Централно управление на ДЗИ АД. Не се покрива рискът “Смърт от злополука” за лица до 14-годишна възраст и недееспособни лица.)

С групови договори се застраховат всички спортисти без ограничение на възраст, които влизат в състава на отбор (спортен клуб, дружество, съюз или федерация), упражняващи спортовете, указани в рискови групи от I до VIII включително.

Елитни спортисти се застраховат само с групова застраховка, когато влизат в състава на отбор (спортен клуб, дружество, съюз или федерация) по специални условия и с разрешение на ЦУ на ДЗИ.

Учащи в спортни училища се застраховат само с групова застраховка.

Рисковите класове

В ДЗИ АД при упражняване на отделните спортове във възходящ ред от степента на риска се определят основните осем групи. Това разделяне се прави на база направеното изследване на немския и руския опит по аналогична застраховка.

Най-малко рисковите спортове са в I група, като авиомоделизъм, автомоделизъм, боулинг, голф, риболов и т.н.

В VIII група са силно рискови спортове, като автомобилизъм, алпинизъм, водомоторен спорт, мотоциклетизъм, мотобол, скално катерене, пещерно дело, самолетен спорт.

Видовете спортове и класифицирането им по групи според риска в ЗАД “Алианц България Живот” са разпределени в пет рискови класа.

На същия принцип, както и в другите компании, в І група са най-нискорисковите риболов, боулинг, спортно ориентиране, тенис на маса, пешеходен туризъм и др. В V група са силно рисковите - делтапланеризъм, парашутизъм, самолетен спорт, подводни спортове, алпинизъм, мотоциклетизъм, автомобилен спорт и т.н.

В ЗАД “Армеец” съществува рисков класификатор, в който са разделени видовете спортове в различни рискови класове.

В компанията има 3 рискови класа за тези застраховки.

Най-рискови са от ІІІ рисков клас - спортове като ски, сноуборд, плуване, футбол, волейбол, баскетбол, джудо, карате и т.н.

Най-нискорисковите са в І рисков клас спортове. Това се отразява върху цената на застрахователната премия.

Спортовете като шахмат се смятат за по-малко рискови и по-слабо травматични.

 

Застрахователната сума

 

В ДЗИ АД застрахователната сума е до 10 000 лева, за по-високи суми застраховката се сключва при индивидуално тарифиране. На база богатия опит на компанията при сключването на тази застраховка се забелязва трайна тенденция да се застраховат предимно отбори и спортисти по покритие Б, т.е. само по време на състезание, за ниски застрахователни суми и като се избира само основното покритие по застраховката.

Тенденцията е твърде обезпокояваща, тъй като такъв избор на рисково покритие и застрахователни суми не дава на застрахованите лица необходимата финансова сигурност и обезпеченост, съответстваща на рисковете, които поемат лицата упражнявайки различните спортове.

Компанията има достатъчно застрахователен опит със спортистите от ски-алпийски дисциплини, сноубордизъм, хокей на лед и трева; делтапланеризъм, параглайдинг, картинг, водолазен спорт, подводни спортове и силно рисковите спортове автомобилизъм, алпинизъм, мотоциклетизъм и скално катерене.

Спортистите по тези групи спортове предпочитат и изискват при сключването на индивидуалните и груповите им полици да включват и допълнителни медицински рискове при средна застрахователна сума 3000 до 5000 лева. Това показва, че при тези групи спортове самите спортисти оценяват риска и търсят по-добро застрахователно покритие.

В ЗАД “Армеец” минималната застрахователна сума е 1000 лв. Таванът в най-масовия случай са за 5000-10 000 лв.

При така наблюдаваната тенденция при всички видове застраховки за злополука – хората не предпочитат по-високи обезщетения.

Застраховката по принцип е годишна, но може да се направи и за времето на отделни състезания, т.е. краткосрочна. В “Армеец” застраховките са за над 3 дни и до 1 година.

Застрахованите отбори

Основно спортните клубове и индивидуални спортисти сключват застраховка «Злополука за спортисти».

В ДЗИ АД са сключвани застраховки и от осемте групи спорт, като се очертават преимуществено груповите застраховки за тенис на корт, волейбол и художествена гимнастика. Застраховани са спортисти от отборите на СК «Лукойл – Академик», «Левски» и «Академик». В колоездене включително Колоездачна обиколка на България, планинско колоездене, баскетбол и ветроходство, са застраховани индивидуално спортисти и отбори.

Има продадени полици и на спортисти по бокс, борба, бойни изкуства, вдигане тежести, джудо, карате, канадска борба, културизъм, кикбокс, футбол и самбо.

Най-многобройни индивидуални и групови застраховки са сключвани за тези групи спортове, които активно се развиват в спортни клубове и федерации на територията на цялата страна. Многократно и в съответствие със спортния им календар се застраховат спортисти от отборите на СК «Лукойл – Академик»,

Футболен клуб «ЧЕРНО МОРЕ», боксовия клуб «Славия – Саламандър Дас», клубовете по самбо и джудо на «Левски» и ЦСКА, Спортен клуб «Иккен», Спортен клуб «Ипон», Спортен карате клуб «Киокошин».

Застраховани са спортистите и от професионален футболен клуб «ЛЕВСКИ» .

ДЗИ АД е основен застраховател на редица големи национални и международни състезания.

За 2005г. в ЗАД “Алианц България Живот” са сключени 200 договора за индивидуална застраховка “Злополука за спортисти” и 300 - за групова застраховка “Злополука на спортисти”, с 3800 застраховани лица.

Най-често застраховащи се по тези полици са спортни училища,

спортни клубове (ветроходни, бейзболни, ездови и др.), а също и отбори като Национален отбор по бейзбол, футболни, баскетболни, волейболни.

От ЗПК “Армеец” през 2005 г. са водени разговори с различни спортни федерации, но когато става дума за конкретно застраховане, не се реализира договор. До момента са застраховани националните отбори по волейбол, баскетболната федерация години наред е клиент на дружеството, футболни отбори от групи А и Б. Застраховат се също и каратефедерациите за младежи. Освен това отделни спортисти любители от зимните спортове си купуват индивидуални застраховки. В повечето случаи се правят годишни застраховки. Груповите са за цели отбори.

Нашата анкета

Юлия Манева, директор на “Краткосрочно животозастраховане”

Все още федерациите по отделните видове спорт нямат практиката и добрия опит да предоставят спортния си календар и на застрахователя и да застраховат големи групи спортисти по съответния вид спорт не само за състезанията, а и по време на целогодишния им тренировъчен процес.

Застраховката „Злополука за спортисти” е с голямо социално значение. Тя има за цел да осигури спортистите или техните наследници с парични средства при настъпване на застрахователни събития (злополуки), съгласно условията на застрахователния договор.

Загубата на трудоспособност за пострадалия професионален спортист има своите икономически последици: поради временно излизане от състезателния процес той губи своите трудови доходи.

Хората не могат да бъдат обезщетени с парични суми, които застрахователят ще изплати, когато става въпрос за здравето им, но в редица случаи от човешкия живот те могат да бъдат подпомогнати.

В случаите, когато настъпилото застрахователно събитие доведе до смърт на застрахованото лице, се изплаща сума на наследниците, с която те да могат да преодолеят някои материални трудности. Тук трябва да се отбележи фактът, че при на такъв етап на развитие обществените фондове за социално осигуряване не са достатъчни за покриване на потребностите на населението при настъпването на злополука.

Дейността на социалното осигуряване е насочена към определен кръг от хора, докато ДЗИ с възможностите си да включва относно застраховките по-широк кръг от хора, осигурява спокойствието и сигурността им в труден момент.

Що се отнася до нашите клиенти, забързани в своето ежедневие, водени от многото проблеми и малко или много забравяйки, че са изложени на риска злополука, искаме да им кажем, че със застраховката се предлага сериозна закрила. Вноските са ниски и това дава възможност на всички да я ползват.

Надежда Вънтова, изпълнителен директор на ЗК “Витоша-Живот” АД

Това са различни видове застраховки за спортисти. Те могат да бъдат чиста застраховка за злополука, която е най-евтина.Освен това става дума за застраховки, които са най-рискови, защото такива злополуки се случват по-често. Всички застрахователи ги тарифират с по-висок рисков клас. Сериозните спортисти имат страшни натоварвания на организма и затова препоръчвам не чиста злополука, а рискова застраховка, която покрива не само основния риск трайна инвалидност от злополука, а и от заболяване. Много често спортистите страдат от хипертония и други общи заболявания.

София Антонова, главен експерт “Рисково застраховане” ЗАД “Армеец”

Тези застраховки не се купуват масово не поради липса на застрахователна култура, а защото им се струват скъпи. Защото премията за спортисти е доста по-висока от обикновената застраховка злополука. Освен това в спорта получават доста високи възнаграждения и не смятат за нужно да се застраховат. Собствениците на спортни клубове, както и спонсорите, предпочитат да не правят разходи за застраховане на спортистите. Много малко са даже и националните отбори, които имат застраховка за злополука по време на спортни състезания.

 

 

Премии по рискови класове за индивидуална и за групова злополука

Тарифа ЗАД “Армеец”

Индивидуална застраховка “Злополука за спортисти” с всички рискове

при:

застрахователна сума 1000 лв. – цена 15.00 лв. – ІІІ рисков клас

12.50 лв. ІІ рисков клас

10.00 лв. І рисков клас

Групова застраховка “Злополука за спортисти” – всички рискове, за 24-часово покритие плюс медицински разноски и репатриране

застрахователна сума 1000 лв. – цена 12.00 лв. – ІІІ рисков клас

10.50 лв. – ІІ рисков клас

8.50 лв. –І рисков клас

---------------------

* Отстъпки от цената до 30% при групи над 100 спортисти.

* Компанията предлага специализиран превоз при настъпили злополуки в планината – хеликоптери.

* Предлага и допълнителен риск “Спасителни разноски” в планината и на море

Тарифа на “ДЗИ” АД

Годишна застрахователна премия за едно застраховано лице при 1 000 лева застрахователна сума:

Групова застраховка “Злополука на спортисти” при двадесет и четири часово покритие

І рисков клас

ІІ рисков клас

ІІІ рисков клас

Рисково покритие: Смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разходи, дневни пари за болничен престой и медицинско транспортиране

6,80 лв.

10,50лв

12,00 лв

Тарифа на ЗАД “Алианц България-Живот”

(готови таблици – за индивидуална и групови застраховки при застрахователна сума 1000 лв. по рискови класове)

Темата разработи Илеана СтояноваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки