В планината зиме – ските на рамо, застраховката в джоба

23 Януари 2013 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

Много добър зимен ски-сезон 2012-2013 г. очакват експертите от туристическия бранш. Тази година зимните ни курорти ще бъдат претъпкани с чужденци от Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, както и от Западна Европа, твърдят те.

Най-посещаваните курорти ще са Боровец, Пампорово и Банско, но и планината Витоша също предлага много добри условия за скиорите. Освен с красивата си природа нашите курорти организират за всички желаещи обучение в специални ски-училища, като във всяко работят по 200 инструктори.

Спасителите съветват да не забравяме екипировките си. Това отново поставя на дневен ред  вземането на превантивни мерки в случай на злополуки и травми в планината.  Решението е да се направи застраховка. Подобна застраховка отдавна е влязла в практиката на жителите на планинските държави и за активната почивка в планините. Там е немислимо да практикуваш ски, алпинизъм, сноуборд, парапланеризъм, планински велосипед, туризъм и да нямаш планинска застраховка. Това внася сигурност и всъщност е икономически изгодно, защото, ако няма застраховка, пострадалият във всички случаи следва да заплати в брой разходите по спасителните операции.

 

Известната под името „Планинска застраховка"  влиза в групата на т.нар. „Здравни застраховки” и се предлага още от 1999 г. като  алтернатива на скъпоструващото плащане за помощ в планината, което е задължително от 2000 г. Целта на този продукт е да бъде осигурена застрахователна защита по време на упражняване на спортна или туристическа дейност в планината, включително и при ползване на ски съоръжения, тъй като НЗОК не покрива този тип разходи. Предлага се в два варианта – индивидуална и групова, като цените са различни и са значително по-ниски за групи над 30 души.

Лицензирана е само в няколко компании  – ЗК “УНИКА Живот” АД( от края на 1999 г.), “QBE Insurance (Europe) Limited”  ( 2002 г.), “ДЗИ –Общо застраховане”ЕАД( 2003 г.) , ЗАД „Армеец“ (2003 г.), “HDI Застраховане” АД ( 2003 г.), ЗД „Евроинс”АД, ЗАД „ВИКТОРИЯ”, ЗАД „Булстрад  Виена Иншурънс Груп”, ЗД „БУЛ ИНС“ АД, и се включва в групата на здравните застраховки.

Освен в клоновете на застрахователите планинска застраховка може да се направи и във всички бази на Планинската спасителна служба в по-големите планински центрове, както и в някои подстъпи на планините, но на по-висока цена. 

 

Условия и оферти на застрахователните дружества

 

 

Тази година продуктът “Злополука при туризъм и спорт” (в сила от 07.12.2012 г.  ) в компания “QBE Insurance (Europe) Limited”  се продаваше с промоционална цена за предстоящия зимен сезон при сключване на полици до 31.12.2012 г.  Застраховката е валидна за периода от 20.12.2012 до 30.04.2013 г. – период от 4 месеца и половина, на цена за 1 месец и половина.

В компанията още от 2002 г. се предлага възможност за защита при неочаквани събития и непредвидени разходи за всички, които упражняват спортна или туристическа дейност в планината.

Планинската застраховка се сключва от индивидуални туристи, както и от ски-училищата, които предлагат пакети за обучение на деца и възрастни.

В цената на пакета, който се предлага за желаещите да се учат да карат ски – наем екипировка и обучение,  e  включена като бонус и застраховката. Вече всички ски училища без изключение свикнаха да застраховат своите курсисти, за да си спестят разходи и да бъдат спокойни при инцидент в планината.

Планинската застраховка на “QBE Insurance (Europe) Limited”  осигурява покритие при смърт и трайна нетрудоспособност от злополука за лимити на отговорност съответно 1000, 2000, 3000 и 5000 лв. 

Компанията покрива също и медицински разноски и разходи за транспортиране на застрахования  до медицинско заведение  за лимити съответно  1000,  1500 , 2000 и 3000 лв. Компанията възстановява разходи за действията на Български червен кръст и Планинска спасителна служба по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспортиране в случай на злополука.

 

При издаване на групови полици по посочената тарифа можете да прилагате 10% отстъпка от цената за група над 10 човека и 15% отстъпка от цената за група над 20 човека.

 

 

 

 

Застрахователна компания “УНИКА Живот”АД е първата, която започна да продава тази застраховка и е водеща на пазара до момента.

Според специалистите от компанията застраховката със срок до 14 дни се купува най-масово, но има и хора, които практикуват активен туризъм и си правят застраховка за половин година и за една година.  Застраховката бива индивидуална, семейна и групова.

Планинска застраховка е комбинация от основно покритие, формиращо пакет „Стандарт”, което е задължително, и две опции, които са избираеми.

Основното покритие включва следните рискове: смърт на застрахован от злополука, трайна загуба на работоспособност от злополука, спасителни разноски, медицински разходи, разходи за евакуация, разходи за репатриране.

Застрахователен пакет „Стандарт”  покрива събития, настъпили с туристи в планината, участници в зелени училища, ученически лагери и други при преходи по маркирани туристически маршрути, посещения в благоустроени пещери, както и  при любителско упражняване на зимни спортове (ски, сноуборд и др.) в границите на обработени ски-писти.

При смърт на застрахован от злополука се изплаща застрахователна сума, равна на лимита по застраховката.

При трайна загуба на работоспособност над 10% от злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност.

Застрахователят изплаща разходи, направени за издирване, спасяване, оказване на спешна  медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован. Основният пакет не покрива ползване на хеликоптер за спасителни операции.

Възстановяват се действително извършени разходи за оказване на спешна медицинска помощ за овладяване на акутното състояние при  злополука или заболяване. Застраховката не покрива разходи за последващо лечение.

 Възстановяват се разходите за първоначален медицински транспорт от мястото на застрахователното събитие до най-близкото здравно заведение за оказване на спешна медицинска помощ, както и последващ медицински транспорт от лекаря или болницата, оказали първа помощ до най-близката специализирана болница, в случай че състоянието на пострадалото лице налага продължение на лечението в специализирано медицинско заведение.

Възстановяват се разходите за транспортиране на тленните останки на застрахован от мястото на злополуката до постоянното му местоживеене на територията на Република България.

Опция 1 включва покритите рискове в основния пакет „Стандарт” с разширение на обхвата за упражняването на „Екстремни спортове и хобита”, описани в Специалните условия.

Опция 2 включва използването на хеликоптер за спасителна операция на Планинската спасителна служба по ред, описан в Специалните условия.

При „Спасителна операция с хеликоптер” застрахователят приема да покрива разходи за използването на хеликоптер при спасителна операция на пострадал в планината и транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата медицинска помощ . Застрахователят покрива реално направените разходи за използването на хеликоптер с лимит до 3000 лева на база на предоставени от застрахованото лице, ПСС  към БЧК или организацията, извършила услугата разходни документи. Решение за използване на хеликоптер за спасителна операция се взима само от ПСС при БЧК по вътрешния ред, установен за това.

По тази застраховка не се носи рискът смърт за лица  под 14 години, над 70 години или недееспособни лица.

Лимитът на застрахователната сума по основния пакет е минимално 1000 (хиляда) и максимално 10 000 (десет хиляди) лева. Избраният лимит трябва да е кратен на 1000. Този лимит се прилага и при разширено покритие при „Екстремни спортове и хобита”.

Плащането на премията е само еднократно. От 2007 г. в компания „УНИКА Живот” съществува намалена цена  в полза на семействата с повече деца.

 

Според тазгодишната тарифа премиите за 1 лице при застрахователна сума 1000 лв. са различни в зависимост от срока на полицата. При пакета “Стандарт” те са: за 3 дни – 4 лв.; за 5 дни – 6 лв.; за 7 дни – 7 лв.; до 10 дни – 10 лв.; до 14 дни – 12 лв.; до 1 месец – 14 лв.; до 3 месеца – 16 лв.; до 5 месеца – 20 лв.; до 1 година – 30 лв.

Премиите по Опция 1 при същата застрахователна сума за едно лице са съответно: 4; 6; 7; 10; 12; 14; 16; 20 и 30 лева.

Премиите по Опция 2 при същите условия за едно лице са съответно: 2; 3; 3.50; 5; 6; 7; 8; 10 и 15 лева.

 Според тарифната таблица  съществува отстъпката от цената: 25% при семейните застраховки или съответен процент при груповите в зависимост от големината на групата.

Специалните условия на ЗК „УНИКА Живот” АД  служат, за да се застраховат български и чуждестранни граждани за времето, през което упражняват хоби, спортна или туристическа дейност в планина на територията на РБългария. По настоящите условия се сключват индивидуални, семейни или групови застраховки. Със семейни застраховки се застраховат съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца в семейството. Застраховката се сключва поименно. С групови застраховки се застраховат групи от 5 (пет) или повече лица, предварително формирани с незастрахователни цели.  Застраховката се сключва поименно. Застраховката се сключва за срок от 1 (един) ден до 1 (една) година. Групови застраховки се сключват за максимален срок 30 (тридесет) дни.

Договорите на компанията с Планинската спасителна служба са такива, че да обслужват гражданите със застраховки, без да се разплащат с тях на място, а  ЗК “УНИКА Живот” АД и спасителната служба си уреждат плащанията в края на всеки месец. От компанията препоръчват да не се купуват най-ниските нива на полицата, а да има покритие за 3000 лева, за да са сигурни, че ще покрият разходите на ПСС, ще им остане от лимита за покритие на медицинските разноски в центровете и допълнителни изследвания, ако е необходимо.

 

В “ХДИ Застраховане” АД продуктът се казва Туристическа застраховка „Злополука“ и се предлага  в два пакета:

Основно покритие, който включва спасителни и медицински разходи в резултат на злополука с избран от клиента лимит на покритие. До размера на лимита на покритие се възстановяват извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото заведение за оказване на медицинска помощ и се възстановяват извършени медицински разходи, предписани за лечението на последиците от злополуката и действително направени от застрахования във връзка с лечението на последиците от злополуката.

Основно и допълнително покритие – което освен спасителните и медицински разноски включва временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност и смърт от злополука.

Клиентите на “ХДИ Застраховане” АД по Туристическа застраховка „Злополука” могат да си избират покритие както в предпочитаната от тях валута – лева или евро, така и лимит на покритие съобразно финансовите им възможности или желания. Минималният лимит на покритие е 500 лв./ евро до 5000 лв./евро.

 

Застрахователна премия за основно и допълнително покритие за най-често срещаните срокове и лимити на отговорност по тази застраховка.

 

 

Актуалното за настоящия ски-сезон е, че „ХДИ Застраховане” АД е в промоция при сключване на туристическа застраховка „Злополука” от 12.12.2012 г. – 31.03.2013 г.

 

Сравнителната таблица на стандартна и промоционална тарифа за едно застраховано лице при лимит 1000 лв. и 2000 лв. са най-често срещаните срокове на валидност на застраховката.

 

 

 

Туристическата застраховка може да се сключи от физически или юридически лица при индивидуални и групови посещения в планинските курорти на България за срок от един ден до една година. Дружеството прилага отстъпки за групи от и над 5 лица  до 20%, а когато се застрахова семейство с 1 дете се прави отстъпка дo 10%, когато семейството е с две деца – отстъпка до 15%.

Застрахователната премия се внася еднократно и зависи от срока на застраховката и избраните покрития и суми.

 

 

„ХДИ Застраховане” АД препоръчва на своите клиенти да сключват договорите си на по-високи лимити и суми - основно покритие поне за 2000 лева, за да са сигурни, че ще покрият разходите на Планинската спасителна служба, и дори и по-високи за 3000 лева – за да им остане от лимита за покритие на медицинските разноски в центровете, за контролни прегледи и допълнителни изследвания.

 „ХДИ Застраховане” АД е препоръчван застраховател от ПСС (Планинската спасителна служба), като разплащането става директно между ПСС и дружеството.

 

От 2003 г. ЗАД „Армеец” предлага на своите клиенти застраховката „Спасителни разноски”, която може да се сключи както за индивидуални, така и при групови пътувания. Застраховката е актуална не само по време на зимния сезон, когато злополуките са често явление, а разходите за спасяване на пострадалия са значителни, а и през лятото, когато се налага оказване на помощ на застрахования. 

Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

ЗАД „Армеец” покрива реално направените разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода, включително подводно издирване и спасяване. От м. февруари 2011 г. в покритието на застраховката ЗАД „Армеец” е включило и разходите за спасяване и издирване с хеликоптер.

Освен „стандартните” рискове ЗАД „Армеец” предлага покритие за планинско спасяване за практикуващите  фриирайд и екстремни ски и сноуборд. Застраховките за практикуващите екстремен спорт могат да бъдат сключени on-line през интернет страницата на дружеството.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li