Ще премине ли частната здравна осигуровка в дългосрочна здравна застраховка?

30 Юли 2013 г.,zastrahovatel.com

 

 

До момента в България освен държавното медицинско осигуряване в НЗОК съществуват  две алтернативи за осигуряване на по-качествено медицинско обслужване: доброволно здравно осигуряване и дългосрочно здравно застраховане. И двата варианта имат своите предимства. Затова, ако човек има нужните финансови възможности, би било добре да има сигурност, като си купи доброволна здравна осигуровка или дългосрочна здравна застраховка. В никакъв случай осигуровката не замества застраховката, както и обратното. Разбира се, тези два варианта за сигурност при здравеопазването имат своите различия.

До началото на месец август т.г. фондовете от доброволното здравно осигуряване обаче  ще трябва да се прелицензират и да отговарят на условията, при които работят и застрахователите. Това включва и повече от двойно увеличение на капитала им до 4.6 млн. лв. За здравните фондове решението зачерква последните 12 години работа. Колко от съществуващите на пазара 19 здравноосигурителни фонда  ще оцелеят, можем само да гадаем.

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

Съществуващата рамка

Доброволното здравно осигуряване се основава на волята на осигуреното лице, което сключва договор с избрано от него здравноосигурително дружество. Работодателите могат да сключват от свое име и за своя сметка договори за доброволно здравно осигуряване за своите работници и служители. Здравноосигурителните дружества (ЗОД) са акционерни дружества, лицензирани по Закон за здравното осигуряване, които се учредяват, извършват дейността си и се прекратяват по реда на Търговския закон. Лиценз за доброволно здравно осигуряване се издава от КФН.

ЗОД предлагат на клиентите здравноосигурителни пакети срещу заплащане на здравноосигурителни премии. Те могат да включват медицински и други услуги съгласно Националния рамков договор (НРД), както и услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Най-често срещаните пакети са „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, „Извънболнична медицинска помощ”, „Болнична медицинска помощ”, „Възстановяване на разходи”. Все по-често се среща пакетът „Комбинирана медицинска помощ”, в който здравните стоки и услуги стават все по-обхватни.

Договорът за доброволно здравно осигуряване може да покрие различни пакети от медицински услуги - профилактични прегледи и медицински изследвания; извънболнична медицинска помощ; първични и вторични прегледи при свободно избран лекар; прегледи в амбулаторни и домашни условия; лабораторни изследвания и образна диагностика.

Освен това в осигурителния пакет може да се избере: болнична медицинска помощ; приемане и настаняване в болнични заведения; консултация, диагностика и лечение и не на последно място, хирургически операции. Като допълнителни здравни услуги в осигурителния договор могат да бъдат включени рехабилитация, медикаменти, помощни средства, медицински транспорт на болния от дома до лечебното заведение, стоматологична помощ.

Клиентите правят своя избор относно формата на здравно осигуряване - дали тя ще бъде абонаментна или на принципа на възстановяване на разходите.

При абонаментната форма на обслужване осигуреното лице няма финансови задължения или взаимоотношения с лечебното заведение или медицинските специалисти, осигурили съответната медицинска услуга.

Възстановяване на разходи - осигурителното дружество възстановява на осигурените лица изцяло или частично направените от тях разходи относно ползване на медицински прегледи или купуване на медикаменти. Човек купува предписаните медикаменти или помощни средства и след това му се възстановяват разходите до определените от него лимити.

Осигурителните компании, които предлагат продукт за доброволно здравно осигуряване, имат сключени договори с голям брой лечебни заведения в цялата страна. Чрез изградена мрежа от координатори се осигурява персонална помощ на осигурените лица при ползването на здравни услуги.

Разликата при получаване на медицинска услуга по каналния ред или посредством частен фонд е в персонифицираната отговорност. Специално определен от фонда координатор ви насочва според профила на заболяването точно кой лекар да се занимава с вас, кой професор да ви консултира, в кое отделение това ще стане най-добре. През цялото време се извършва мониторинг на хода на заболяването. Вие получавате не само най-добрите медицински грижи, но и здравна сигурност, защото има кой да ви преведе през лабиринта на медицинските услуги.

Дългосрочната здравна застраховка е допълнителна здравна застраховка, която можете да добавите към основната си финансово-осигурителна програма, за да си осигурите повече комфорт и финансова сигурност при необходимост от болничен престой вследствие на злополука или заболяване. Благодарение на тази застраховка ще получите финансово обезщетение за времето на престоя си в лицензирано медицинско заведение, което ще облекчи вашите непредвидени разходи значително.

Застрахователната сума и размерът на обезщетенията по всеки от рисковете на застраховката могат да бъдат определени от клиента, който избира рисковете, отговарящи най-пълно на неговите изисквания.

При сключване на застраховката клиентът може да договори изплащане на суми или възстановяване на извършени фактически разходи вследствие заболяване, но до размера на застрахователната сума за медицински преглед и изследвания; разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; суми за оперативно лечение на органи или системи; стоматологична помощ при увреждане на зъбите.

Срокът на застраховката се определя в застрахователния договор и обикновено е дългосрочен. Застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на вноски.

 Освен застраховките „Злополука”, които са чисто рискови, има и смесени застраховки „Живот”, които освен че покриват определени рискове, представляват и форма на дългосрочно спестяване и натрупване на капитал.

Те се сключват за определен срок от време и зависят от възрастта, пола, професията и здравословното състояние на застрахования. Обикновено са съобразени като продължителност с времето, през което застрахованият е в активна трудова възраст. В края на периода натрупаната сума може да послужи като допълнителна пенсия или да бъде изплатена накуп.

Ако човек е на 30 години, би било добре да си направи застраховка поне за 25-30-годишен срок, т.е. за времето, през което ще бъде трудово активен. Така тя ще даде по-висока доходност поради по-дългия срок на спестяване.

Друго предимство е, че при еднаква вноска застрахователната сума или защитата при по-дълъг срок ще бъде значително по-висока. Ако вноската е 1000 евро за 10 години - застрахователната сума ще е около 10 000 евро. При събитие с фатален край на третата година обезщетението би било 10 000 евро, независимо че са платени само три вноски или 3000 евро. Ако вноската ви е 1000 евро за 25 години, тогава застрахователната сума ще бъде около 25 000 евро, което означава, че при същото събитие и при платени вноски от 3000 евро обезщетението, което ще се изплати, вече ще е значително по-високо - 25 000 евро вместо 10 000 евро при застраховката с 10-годишен срок.

Освен това през годините, в които тече застраховката, могат да се включват и допълнителни пакети, които се предлагат от застрахователната компания, както и да се индексира размерът на застрахователната сума.

Новите моменти

През месец юли м.г. Народното събрание сложи кръст на доброволното здравно осигуряване. Депутатите задължиха работещите на пазара дружества за допълнително доброволно здравно осигуряване да се прелицензират и до края на месец юли 2013 г. да станат застрахователи. С промените в Закона за здравно осигуряване България ще отговори на изискванията на Европейската комисия за приложение на Европейските директиви върху дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване, като те бъдат прелицензирани в общозастрахователни компании по Кодекса за застраховане.

Из  „Становище на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване относно проект на ЗИД на ЗЗО от април 2012 г.”

„Многократно сме заявявали, че упорството ни в дългогодишния несъстоял се политически дебат осигурители или застрахователи не е наложено от желание да избягаме от увеличаване на финансовите и надзорните изисквания към нас, а от необходимостта да се изработи обществено приемлива визия за развитието на българската здравноосигурителна система - за да може тя да допринася за повишаване на социалната сигурност на гражданите. Обществената нетърпимост към дефектите на здравеопазването достигна твърде висок градус и управляващото мнозинство е с разбиране, че са необходими политически решения. Надяваме се, че не съществува заблуда у политиците, че изпълняването волята на някоя дирекция на ЕК да превърнат осигурителните дружества в застрахователни ще доведе до положителен ефект върху болното ни здравеопазване. Години наред темата здравно осигуряване и мястото на доброволните фондове са обект на периодично обсъждане в публичното пространство без всякакви политически решения, които да коригират дефектите на настоящата осигурителна система и да приведат страната ни в унисон с европейските традиции в развитието на осигурителните модели.”Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки