България няма да бъде поставена под мониторинг

08 Септември 2013 г.,zastrahovatel.com
Орлин Пенев, председател на УС на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

            С Орлин Пенев разговаря Гергана Иванова

 

            - Господин Пенев, кои бяха първите стъпки, които предприехте при встъпването си в длъжност като председател на УС на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи в края на миналата година? И какво заварихте в наследство?

            - Най-належащият проблем беше закъсненията в плащанията и заведените гаранционни искания (guarantee calls), възлизащи на много голяма сума. В началото на месец ноември миналата година имахме получени 590 гаранционни искания, регистрирани в онлайн системата на Съвета на бюрата (online guarantee calls - OGCs) на обща стойност над милион и двеста хиляди евро, които трябваше по най-бързия начин да бъдат изчистени и платени към съответните кореспонденти и национални бюра, предявили претенциите. В интерес на истината успяхме да се справим и още преди Нова година бяхме изчистили почти всички плащания. В периода ноември - декември 2012 г. беше регистриран и значителен спад в заведените нови гаранционни искания, като през месец декември 2012 г. нямаше нито едно. Проблемът със закъсненията в плащанията и големият брой гаранционни искания беше отбелязан като основен за НББАЗ и от председателя на Съвета на бюрата г-н Мариус Вичтовски, който присъства на Общото събрание на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи на 29 ноември миналата година.

 

- Каква е ситуацията в момента?

- След поредица от срещи на ръководството на нашето бюро с Мониторинговия и Управляващия комитет на Съвета на бюрата на последната асамблея на Съвета на Бюрата в Истанбул през месец май беше решено България да не бъде поставена под мониторинг, а да остане под наблюдение в рамките на една година. Членовете на Управляващия комитет оцениха подобрената комуникация между НББАЗ и кореспондентите и другите национални бюра. Самите те отбелязаха, че има видим напредък в отношенията, начина и скоростта на плащанията. Отчитайки, че този напредък  е постигнат в рамките на изключително кратък период от време, те предложиха да ни наблюдават за срок от една година. За нас това решение е изключително важно, защото то ще създаде гаранции за поддържане на финансовата стабилност на пазара и ще доведе до повишаване на финансовата дисциплина на всички застрахователи членове на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

 

- Какво точно ще включва едногодишното наблюдение?  

            - Членовете на Управляващия комитет на Съвета на бюрата ще наблюдават как се развиваме и в случай на такива драстични отклонения, каквито бяха допуснати през предходните години - 2010 г., 2011 г. и 2012 г., когато броят на гаранционните искове прогресивно нараства, особено през 2012 г., те ще разполагат с мандат от Генералната асамблея на Съвета на бюрата да вземат решение да ни поставят директно под мониторинг. С цел да се избегне объркване искам да поясня, че мониторингът, с който беше заплашено Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, е вид санкционираща мярка с конкретни финансови измерения, докато едногодишното наблюдение може да се разглежда като една мотивираща мярка да задържим и подобрим постигнатото до момента.

 

            -  Преди време бяха обявени планове за разписване на нова глава в Устава на НББАЗ, касаеща вътрешния мониторинг. На какъв етап е този процес?

- Въпросната глава е разписана и приета от Общото събрание на НББАЗ, проведено на 29 ноември 2012 г., т.е. тя е в сила като неразделна част от Устава на Бюрото и всички членове са запознати с нея. Най-общо в нея се гласи, че ако в рамките на един месец срещу Бюрото, в качеството му на бюро гарант, бъдат отправени десет или повече искания за гаранция по отношение на член на Бюрото, който отказва плащане или плаща със закъснение свои задължения, Управителният съвет на Бюрото е длъжен да започне процедура за поставянето му под мониторинг. Мониторингът включва подаване на ежеседмични отчети до НББАЗ за всички получени, ликвидирани и висящи щети. Размерът на банковата гаранция по отношение на члена на Бюрото, който е под мониторинг, се увеличава на 1 200 000 евро. Като санкция за продължаващо несъответстващо поведение Уставът предвижда Управителният съвет да приеме решение да преустанови предоставянето на сертификати „Зелена карта” и гранична застраховка на члена на Бюрото, който е под мониторинг.

 

- Има ли все още случаи на неизпълнение на задълженията от страна на застрахователните компании - членове на НББАЗ, и какви са последиците?

- В момента застрахователните компании, членове на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, са изрядни в плащанията. Естествено, понякога може да се случи закъснение в плащанията, изоставане в графика и т.н., но това, което беше допуснато през последните три години, е вече изчистено и това състояние се следи и поддържа ежедневно.

 

- Бихте ли коментирали финансовата дисциплина и стабилност на българското бюро към момента?

            - Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е стабилно. Неговата стабилност се определя от наличието на т. нар. Гаранционен фонд и затова Управителният съвет на НББАЗ взе решение да се пристъпи към увеличаване на този фонд. От 1 май тази година вече се събират по 2 лв. на всяко застраховано моторно превозно средство, за което има издадена полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и за всеки сертификат „Зелена карта”, издаден отделно от застрахователната полица при друг застраховател. Когато говорим за финансова дисциплина, трябва да сме наясно, че тя е конкретно свързана с всеки един застраховател - член на Бюрото, но последиците от нейното системно нарушаване се понасят от всички. В рамките на такова взаимно обвързано пространство, каквото е територията на Европейския съюз, тези последици могат да имат отзвук и извън територията на конкретната държава. Затова се радвам на проявеното разбиране и отговорност от всеки един от членовете на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

 

            - Има ли вече решение на румънския казус? Съществува ли този проблем и в други страни от системата „Зелена карта” и как е решен?

            - По отношение на румънския казус мога да кажа, че той не се е променил и докато не се намеси активно държавата и не се промени нормативната рамка, проблемът няма да намери окончателно решение.

 

- Доколко и в каква степен решенията и мерките на регулатора спомогнаха за предоляване на проблема със забавените плащания от страна на застрахователните компании?

- Регулаторът не е вземал принудителни мерки по отношение на застрахователните компании във връзка със забавени плащания и отправените гаранционни искания, но той твърдо застана на страната на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по отношение на подобряване на финансовата дисциплина. Ние сме изключително благодарни на надзорния орган в лицето на г-н Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, който ни помогна много в това да затвърдим финансовата стабилност на пазара с цел изчистване на всички тези висящи плащания.

 

            - Има ли случаи на фалшиви сертификати „Зелена карта”?

- Има, разбира се, но те са много редки. В никакъв случай не мога да кажа, че това е редовна практика.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки