В повечето страни застраховането срещу природни бедствия е доброволно

29 Октомври 2013 г.,zastrahovatel.com

В повечето страни застраховането срещу природни бедствия е доброволно. Там, където е законово уредено задължителното застраховане при бедствия (Швейцария, Лихтенщайн, Испания), правната уредба се прилага съответно и за доброволното застраховане. В Канада е уредено доброволното застраховане с изключение на изискването за задължително застраховане срещу пожар при договор за ипотечен заем.

Анализирайки съотношението между задължителното и доброволното застраховане се наблюдават различни тенденции в отделните страни. Така например в Швейцария, Лихтенщайн и Испания превес има задължителното застраховане. В САЩ и Канада, напротив, преимущество е дадено на доброволното застраховане. Застраховането на имуществото срещу пожар, наводнение или друго природно бедствие може да стане задължително, когато представлява правно задължение на заемателя, страна по договор за ипотечен заем. Също така в САЩ  застраховка може да се изиска от заемодателя, когато лицето има федерален ипотечен заем и сградата е разположена във високо-рисков район. Заемодателят може по свое усмотрение да изиска такава застраховка, дори и сградата да е извън високорисковия район. Може да се изиска застраховка срещу наводнение като условие за получаване на федерална помощ при бедствие след деклариране на бедствието.

Обхватът на предмета на застраховане е различен в отделните страни. В някои страни застраховката покрива щети, нанесени на жилищни сгради и някои постоянно прикрепени към тях вещи; на сутерените, както и поместените в тях структурни елементи, съществен инвентар, машини и съоръжения, мебелировка; на лични вещи и принадлежности, както и на нежилищни вещи и принадлежности - мебели, машини и съоръжения, стоки и запаси, необработени материали (САЩ, Швейцария). В други страни движимото имущество се изключва напълно и дори е въведена минимална стойност на застрахованата сграда (Лихтенщайн - сгради на стойност под 10 000 франка). В Испания и Швейцария в предмета на задължително застраховане срещу природни бедствия се включват и горските масиви, а в Швейцария се включват и парцели - култивирани почви, площи от къщи, улици, пътища, брегове и мостове; зърнени култури, плодове, дърводобиви.

В повечето страни не се наблюдава лимитиране на застраховането на имуществото на гражданите от бедствия и аварии. Единствено  в САЩ действието на застраховката е ограничено в районите на най-ниския приземен етаж в зависимост от зоната, в която се намира и информация за конструкцията. Включват се сутеренът и приземния етаж под сграда със стълбище. Тук покритието на жилищна сграда е ограничено до 250 хил. щ.д., а за движима частна собственост до 100 хил. щ.д. За промишлени сгради покритието е до 500 хил.щ.д. Австрийската система въвежда лимит от около 365 хил. евро до 30 млн. евро, определен според вида на природното бедствие. В Лихтенщайн всеки застраховател може да поема застраховки до 25 млн. франка.

Покритието на риска „земетресение”  в Турция е задължително, а в останалите страни застраховането за този риск е доброволно. Той не се покрива от стандартната жилищна застраховка. Това изисква специално покритие - собствениците трябва да заплатят за този риск в допълнение към стандартната застраховка.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки