Пътуваме с българската „Гражданска отговорност” в ЕС?

24 Март 2014 г.,zastrahovatel.com
При различните компании срокът на валидност на полицата варира от една година до година и един ден

Гергана Иванова

 

Българската полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите вече осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Това стана възможно с влизането в сила от 12 февруари тази година на промените в  Наредба №24 за задължителното застраховане. С новите изисквания застрахователните компании бяха задължени изрично да впишат в издаваните от тях полици текста: „Въз основа на платената премия тази застраховка осигурява покритие за територията на всички държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави”. Въпреки спазването на изискването да впишат цитирания текст в полиците си част от застрахователните компании запазиха отстъпката, която предоставят на своите клиенти за деклариран район на управление територията на Република България. Така на практика клиентът се задължава при напускане на страната да върне на застрахователя направената му отстъпка, срещу която получава сертификат „Зелена карта”. Ето защо информации от типа „Пътуваме с българската „Гражданска отговорност” в ЕС” звучат подвеждащо.

Въпреки че застраховка „Гражданска отговорност“ е валидна на територията на страните членки на ЕС и страните от Европейското икономическо пространство, при настъпване на застрахователно събитие в чужбина местните органи на реда изискват представяне на международно признатия сертификат „Зелена карта“. Не са малко случаите, когато при липса на този вид документ е имало сериозни последствия за застрахования. Езиковата бариера също е немаловажен фактор, който осмисля издаването на сертификата.”, коментираха в изпратено до застрахователните посредници уточнение от ЗК „Лев Инс” АД.

Но да се върнем малко назад във времето и да си припомним повода за тези промени. Измененията се наложиха поради констатацията на трайна практика при застрахователите потребителите да се информират погрешно, че застраховката им има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България, той получава определена отстъпка и у него се създава впечатление, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”, обясниха от надзора при инициирането на промените. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение, уточниха тогава още от надзора.

Противно на някои очаквания отпадането на двойните цени - за България и за Европейския съюз при някои от застрахователите, тъй като, както вече казахме, при част от тях това деление е още в сила, не доведе до поскъпване на полицата. Безспорно конкуренцията си каза думата. Редно е да отбележим, че и преди промените, които дискутираме в момента, имаше компании, в чиито полици изрично беше указано, че застраховката важи за територията на ЕС, Европейското икономическо пространство и Андора, Сърбия и Швейцария.

Промяна се направи и в срока на валидност на задължителната застраховка. Всеки застраховател обаче разтълкува по различен начин указаното в наредбата.

Наредбата указва:

„Срокът на едногодишните застраховки изтича в съответното число на съответния месец на следващата година, на което започва застрахователното покритие.”

„Срокът на краткосрочните застраховки се определя от страните, но не може да бъде по-кратък от 30 дни. Ако е уговорен в месеци, срокът изтича в съответното число на последния месец, а ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния ден. Ако срокът е уговорен в дни, денят, в който започва застрахователното покритие, не се брои.”

„Крайният срок на застрахователното покритие е краят на последния ден, вписан в застрахователната полица.”

На практика в резултат на различното тълкуване при някои застрахователи полицата важи за срок от една година, а при други за срок от една година и един ден.

Ето няколко примера в тази посока, издаваме примерна полица на 18.02.2014 г. в сила от следващия ден - 19.02.2014 г.

 

ЗАД „Армеец” - компанията работи по досегашния режим, полицата ни е със срок на валидност от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 24:00 ч на 18.02.2015 г. Запазена е и отстъпката за деклариран район на управление Република България.

  

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” - срокът на валидностт на полиците, издавани от застрахователя, е точно една година. В нашия примерен вариант полицата ни би била със срок на валидност от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 00:00 ч на 19.02.2015 г.

 

ЗД „Бул инс” АД - и тук валидността е точно една година. Полицата започва и завършва в един и същи час с точно една година разлика между двете. Компанията запазва досегашното диференциране на тарифата за декларирано управление на ППС - само за територията на Република България или за територията на Република България и извън нея. Примерната полица в „Бул инс” би имала валидност от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 00:00 ч на 19.02.2015 г.

 

ЗАД „ВИКТОРИЯ” - срокът на валидност на полицата е точно една година. В нашия случай полицата би била с валидност от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 23:59 ч на 19.02.2015 г. Запазва се отстъпката, която компанията предоставя на своите клиенти, декларирали район на управление Република България.

 

„ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД - валидността е година и един ден. Запазва се отстъпката за България. Примерната полица при ДЗИ би била валидна от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 24:00 ч на 19.02.2015 г.

 

ЗК „Лев Инс” АД  - срокът на валидност на издаваните от застрахователя полици се запазва както досега. В нашия пример полицата би била валидна от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 23:59 ч на 18.02.2015 г. Остава и отстъпката при деклариран район на управление Република България. При часираните полици обаче срокът на валидност на полицата става 366 дни.

 

ЗК „УНИКА” АД - валидността е година и един ден. Отстъпката за България отпадна, но цените са същите като досега. Примерната ни полица би била валидна от 00:00 ч на 19.02.2014 г. до 24:00 на 19.02.2015 г.

 

ЗАД „ОЗК Застраховане” - валидността остава точно една година. Полицата започва от края на деня, предшестващ началото, и завършва на обичайния край. В нашия пример полицата ни би била със срок на валидност от 24:00 ч на 18.02.2014 г. до 23:59 ч на 18.02.2015 г.

 

„Дженерали Застраховане” АД - валидността и продължителността на полицата остават без промяна. Промяна има само при часираните полици. Отстъпката за България остава. Ако едногодишна полица се сключи на 18.02.2014 г. в 14:30 ч, тя ще е валидна до 24:00 часа на 18.02.2015 г (а не до 24:00 часа на 17.02.2015 г. както досега).

 

ЗК „Олимпик - клон България” - застрахователят запази досегашното диференциране на тарифата за декларирано управление на ППС  само за територията на България или за територията на България и извън нея. Срокът на валидност на издаваните от компанията полици става точно една година. Примерната полица в „Олимпик” би имала валидност от 00:00 ч на 19.02.2014 до 00:00 ч на 19.02.2015 г.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,