В нашите дружества не си позволяваме да мечтаем, а се опитваме да бъдем прагматични

25 Март 2014 г.,zastrahovatel.com
Доц. д-р Александър Личев, главен изпълнителен директор на ЗАД „ОЗК Застраховане”

- Господин Личев, като че ли става традиция - в годината приблизително по едно и също време, да гостувате на в. „Застраховател прес“ в една от най-важните рубрики „Поглед назад, поглед напред“. Предишното ни интервю е било в броя на вестника от 27 март 2013 г., когато сме разговаряли за състоянието на дружеството, което ръководите, и за проблемите на застраховането през 2012 г. А след това сме отправили поглед и към тогавашната предстояща и току-що отминала 2013 г. Каква беше всъщност тя за ЗАД „ОЗК Застраховане“?

- Отново тежка и трудна. Но пък смея да кажа условно успешна. Условно, защото мерим успеха си спрямо общото състояние на икономиката като цяло в България и в частност в общото застраховане. В ЗАД „ОЗК Застраховане” отчетохме ръст от 6% в премийния приход.

За съжаление в „ОЗОК - Здравно застраховане”, другото застрахователно дружество, което представлявам, не можем да се похвалим с ръстове. Това беше поредната, да се надяваме и последната, безперспективна година за дружествата, предлагащи доброволно здравно осигуряване, вече под формата на „Медицинска застраховка”.

 

- И понеже условията за работа през изтеклата година бяха наистина трудни, а ваши са думите: „В трудни времена успехите са по-сладки“, кои бяха сладките ви постижения от първия до последния работен ден на 2013-а?

- Какви са постиженията ни? Ще ви отговоря кратко - фактът, че реализираме ръстове, че нито за момент тенденцията в нашите отчети не се обърна в низходяща. Ние приемаме това за успех.

Отделно, успешно и в къси срокове прелицензирахме ОЗОК като застрахователно дружество съобразно изискванията на закона, при това без сътресения и без да създаваме дискомфорт на дългогодишните си клиенти.

 

- Известна е практикуваната от дружеството процедура по реда на Закона за обществените поръчки за увеличаване броя на своите клиенти. Продължавате ли тази традиция и какви са резултатите през отишлата си вече 2013 г.? Особено за така наречените малки обществени поръчки, за провеждането на които бе въведен нов ред след промяната в Закона за обществените поръчки от февруари 2012 г.?

- Действащата по-прозрачна процедура за малките обществени поръчки, както сам отбелязахте, беше въведена в началото на 2012 г. В тази връзка ефектът от въвеждането й се усети още през 2012 г.

Ние продължихме да участваме активно и резултатите ни отново са повече от добри, в т.ч. надминахме „рекорда си” от 2012 г. и като брой участия, и като спечелени процедури. Общо за 2013 г. сме участвали в 167 обществени поръчки, като от тях 90 сме спечелили - някои изцяло, при някои за част от обособените позиции. За нас този бизнес сегмент е важен, но той остава много малък дял от премийния ни приход. Възложителите по ЗОП са много желани и ухажвани клиенти и като резултат конкуренцията е изключително изострена, а цените, които се предлагат по тези процедури, стигат до един критичен минимум. Като  пример мога да ви посоча факта, че записаната от нас премия по спечелените процедури е малко над 3% от общия ни премиен приход за 2013 г.

 

- Да ви припомня, че заглавието на предишното ни интервю с вас беше „Нашата политика е да сме близо до клиента и да сме му максимално полезни“. Това всъщност е стратегията на дейността на дружеството ви, нали? Как я развивахте през 12-те месеца на 2012 г.?

- Да, точно така. Отговорът ми на предишния ви въпрос също доказва, че това е правилният начин. Условно приетите за най-значими клиенти и с най-големи бюджети, каквито са държавната и общинската администрация и техните дружества, ни генерират само 3% от премиите. Съвсем естествено е, че за да продължаваме да сме успешни на пазара и да реализираме растеж, трябва да предлагаме не просто застраховка, а качество, и то не само като цена и покритие, а като отношение към клиентите, достъпност, доверие и добавени ползи. И това да е политиката ни към всички клиенти, а не към определен сегмент.

Съдейки по обстоятелството, че отчетения от нас ръст изпреварва средния пазарен, то мисля, че имаме основание да кажем, че сме я развивали адекватно.

 

- През времето се наложи понятието „Клонова мрежа“, на която много залагат всички ръководства на застрахователните дружества. Става дума за представителствата ви в столицата и в цялата страна. Как функционират те в рамката на ЗАД „ОЗК Застраховане“, какъв е приносът им за развитието на дружеството и какво очаквате от тях през новата година?

- И тази година продължихме да развиваме клоновата си мрежа. Разкрихме няколко нови представителства в София и в страната.

Не е тайна, че застрахователният бизнес е в голяма степен „посреднически”, но това не минимизира ролята на клоновата мрежа, която е изключително важна. Това са звената, които са най-близко както до клиентите, така и до брокерите и агентите, с които работим и чиято роля е да отговарят на очакванията и изискванията на нашите партньори, да бъдат съпричастни с нуждите им и да способстват за нашата адекватна реакция на тези нужди. Иначе се губи обратната връзка, което в дългосрочен план е пагубно.

 

- Продължава тревожното присъствие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ най-вече по отношение на ниските премии. Какви са вашите наблюдения в настоящата кампания, ще се навакса ли и как европеизирането на цените на застраховката?

- През последните години се наблюдава тенденцията всяка следваща кампания да е по-разумна от предходната. Така че, макар и да се движим бавно, посоката е правилната. Все пак това продължава да е застраховката с най-голям дял в премийния приход в общото застраховане и с оглед икономическата конюнктура още дълго ще е така, което неминуемо се отразява в начина на нейното продаване.

 

- Какво значение отдавате на системата „бонус-малус“ и кога най-после ще започне да се прилага от застрахователните дружества в полза на клиента и на пазара?

- Най-грубо казано, има два начина за ценообразуването - единият е да се прехвърля проблемът от „болната глава към здравата”, т.е. премиите да се формират, без да се отчита щетимостта на конкретния клиент. Другият е, да се отчита индивидуалният риск и да се поощрява добрият клиент, респ. наказва по-рисковия клиент. Естествено, че така е по-справедливо и мисля, че по този въпрос всички сме единодушни. В тази връзка по един или друг начин повечето застрахователи вече прилагаме някаква собствена система за „бонус – малус”, доколкото е възможно, без да имаме данните за всички участници.

Надявам се, че ако не тази година, то през следващата със сигурност единната система „бонус - малус” към Гаранционния фонд, която толкова дълго чакахме, ще е вече факт.

 

- Много приятна и успешна бе лично за вас 2013 г. - възнаграден бе трудът ви - през м. май станахте доцент в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, и се отправихте към аудиториите, за да преподавате на студенти, извън тях да продължавате да се занимавате с научна работа. Какво впрочем спечелихте с тази длъжност и какви намерения имате по пътя си на преподавател и научен творец?

 

- Спечелих контакта с младите хора. Преподаването е двустранен процес -  преподавайки, не само аз уча студентите си, но и те мен, разкривайки ми своята гледна точка. Така успявам да не закостенявам и да мога да преразглеждам периодично собствените си предубеждения и стереотипи, да не затъвам в предразсъдъци. Неща, които за мен са важни.

 

- Има малко прозорче на икономическо просветление през годината, която захванахме вече. Как виждате развитието на застраховането в България и какви са мечтите ви за мястото на ЗАД „ОЗК Застраховане“ в съвременния ни застрахователен пазар?

- Прозорчето, доколкото го има, наистина е много малко. Очакванията ми не са твърде оптимистични и това, на което се надявам, е, че поне няма да има допълнително влошаване. В тази връзка в нашите дружества не си позволяваме да мечтаем, а се опитваме да бъдем прагматични, да дефинираме краткосрочните и дългосрочните задачи, които стоят пред нас, и да ги решаваме по най-добрия начин, на който сме способни и който средата ни позволява.

 

 

Въпросите зададе Петър Андасаров



Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки