Доверието в брокерския бизнес расте

28 Март 2017 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова


 

Премии за над 1.071 млрд. лв. реализираха застрахователните брокери през 2016 г.

 

В сравнение с 2015 г. се отчита лек спад в продажбата на полици за застрахователи от други държави

 


 

Все по-често застраховането се оказва трудоемка и не особено приятна на пръв поглед задача. Най-вече защото самият процес на сключване на определен вид застраховка е свързан с правенето на разходи, с ориентирането в строго специфична терминология, избор на подходящата застрахователна компания и най-вече с основния от гледна точка на застрахования въпрос ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. От друга страна, от изключително значение е този избор да бъде правилен, тъй като той впоследствие е и гарант за качеството на застраховката, която купуваме. В този момент възниква въпросът на кого да се доверя за моята застраховка? Все по-често думата застраховка вече се асоциира със застрахователен брокер.

Статистиката на Комисията за финансов надзор е повече от красноречиво доказателство за доверието, с което се ползват застрахователните брокери сред потребителите на застрахователни услуги. Само за последните шест години премийният приход, реализиран от застрахователните брокери, се е увеличил с 34,87%, или от 794 265 007 лв. през 2011 г. на 1 071 233 461 лв. през 2016 г. (виж таблица №1). Налице е трайна тенденция, макар и с по-малки темпове, на нарастване на реализираните от брокери премии.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2016 г., възлиза на

1 071 233 461 лв.  (1 000 279 919 лв. година по-рано),  с което се отчита увеличение от 7,09%,

от които 983 503 593 лв. в полза на застрахователи със седалище в Република България и 87 729 867 лв. в полза на застрахователи от други държави (виж таблица №1). В сравнение с 2015 г. се отчита лек спад в продажбата на полици за застрахователи от други държави. Премийният приход по това перо през 2016 г. е намалял с 9.131 млн. лв. спрямо 2015 г.

От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Република България 873.405 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 106.933 млн. лв. в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2016 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки - задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите - 402 152 103 лв., и „Каско” - 314 241 917 лв.  Двете застраховки формират 66,88% от записаните премии по общо застраховане. Следвани от имуществените застраховки - „Пожар и природни бедствия” (65 087 129 лв.) и „Други щети на имущество” (25 627 067 лв.) (виж таблица №2).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2016 г. е основно по застраховка „Живот и рента” (76 293 153 лв., което представлява 71,35% от записаните премии по „Живот“), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (11 775 795 лв. и 7 500 681) (виж таблица №2).

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2016 г. възлизат на 186.927 млн. лв., нараствайки с 9,55%  на годишна база спрямо края на 2015 г., когато същите са били в размер на 170.056 млн. лв.

От всички начислени комисиони преимуществен дял, или 89,44%, представляват приходите от комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 10,56% - съответно в животозастраховането (виж таблица №2).

Начело на призовата тройка в класацията по общ премиен приход е „Ес Ди Ай Груп“ ООД със 75 614 216 лв., следван от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД със 75 371 871 лв. и „Марш” ЕООД с 47 926 779 лв. (виж таблица №3).

По-различни са призьорите обаче в класацията по премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава. Начело в тази класация е „Тотал инс - Застрахователен брокер” ЕООД с 21 730 493 лв. Втори в класацията се нарежда „Марш” ЕООД с 8 003 921 лв., следван от Застрахователен брокер „Директ Инс” ООД с 6 884 978 лв. и „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД - 5 304 889 лв.     

И за финал, ако ползвате услугите на застрахователен брокер, ще можете да разчитате на компетентна информация за възможностите на всяка от компаниите в бранша, както и на адекватна съпоставка на тези възможности с вашата потребност от застраховане. За брокера застраховката „по мярка“ е изключително важна. Стремежът е да предложи на всеки свой клиент най-доброто за него решение. Верен на максимата „Най-добрият избор е информираният избор“, всеки път за всеки клиент брокерът прави детайлно проучване на пазара, за да бъде в състояние да предложи на клиента си най-доброто решение, съобразено в максимална степен с неговите потребности. 

Въз основа на редица фактори застрахователният брокер ще ви препоръча определен застраховател, като по този начин ще поеме допълнителна гаранция и отговорност за вашата застраховка. В групата на факторите, на чиято база брокерът прави своята препоръка, е и качеството на обслужване, което предоставя съответното застрахователно дружество. И не на последно място едно от задълженията на брокера е да уреди със застрахователя възможно най-широк обхват на застрахователното покритие, което неговите клиенти да ползват.

С познанията и опита си за пазара застрахователният брокер може лесно да прецени дали котираната премия от застрахователя е конкурентна или не.

 

 

                 ;       

Таблица №1

           

ПРЕМИЕН ПРИХОД, РЕАЛИЗИРАН ЧРЕЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ ПО ГОДИНИ

 

Година

Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в РБългария

Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава

ОБЩО

(в лв.)

2011

721 974 901**

72 290 106

794 265 007

2012

724 827 259

84 085 286

808 912 545

2013

765 456 013

86 030 100

851 486 113

2014

822 443 695

68 236 989

890 680 684

2015

903 418 888

96 861 030

1 000 279 919

2016

983 503 593

87 729 867

1 071 233 461

 

* Източник: Комисия за финансов надзор

** В т.ч. 8 961 101 лв. премиен приход в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване

 

             

 

 

Таблица №3

 

 

TOP 30 НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

 

Наименование на застрахователния брокер

Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р България

Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава

ОБЩО

1

ЕС ДИ АЙ ГРУП” ООД

72 107 068

3 507 148

75 614 216

2

АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД

71 640 872

3 730 999

75 371 871

3

МАРШ” ЕООД

39 922 858

8 003 921

47 926 779

4

ТОТАЛ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД

24 648 339

21 730 493

46 378 832

5

ОББ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” АД

33 849 824

0

33 849 824

6

УНИКРЕДИТ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД

29 620 245

1 111 715

30 731 960

7

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

30 389 960


Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки