Застраховките “Помощ при пътуване” с асистанс: Държавната политика у нас не толерира застраховането на човешкия живот

15 Април 2006 г.,zastrahovatel.com
Държавната политика у нас не толерира застраховането на човешкия живот като приоритет. На граничните пунктове не се прави проверка дали има сключена застраховка "Медицински разноски" за излизащите зад граница българи. Самите български граждани също не са убедени, че застраховането на живота им е от първа необходимост. Застрахователната култура на нашенеца е нищожна - било от бедност, било от факта, че не цени живота си.

Преди две години стана ясно, че в България животът има символично ниска цена. Процесът срещу фирма “Пампорово” АД и виновния шофьор на автобус, в който през април 2004 г. загинаха група български ученици, отново е актуален.

След трагедията с българчетата, катастрофирали в Черна гора, се установи, че малките екскурзианти имаха застраховка "Медицински разноски", която според Закона за туризма е задължителна за всички туроператори. Туроператорът бе платил за цялата група от 48 души и двама шофьори само 50 лв. за застраховката, т.е. по 1 лв. на човек. Полицата бе само за основно покритие, което не включва риска смърт от злополука. Затова близките на трагично загиналите деца не получиха обезщетение от застраховката.

Две години по-късно остава само мъката на родителите и един пантеон в град Свищов. Никакви законодателни промени за осигуряване живота на пътуващите зад граница екскурзианти.

Българските застрахователи предлагат пакета на застраховката "Помощ при пътуване с медицински разноски", който е предназначен за екскурзианти, гости и летуващи зад граница, студенти в чужбина и за пътуващи в командировка. При това той никак не е скъп

Проблемът е, че застраховката се продава най-масово чрез туристическите фирми – туроператори. Според застрахователите, за да наложат своя продукт, те трябва да имат агресивна политика спрямо туристическите фирми, които са доста инертни при избора си на застраховател.

 

Проверка на в. Застраховател” показва, че повечето туроператори, за да минат "по-тънко", правят символични застраховки на своите клиенти за минимален брой покрития и при застрахователна сума 2000 лв./евро/.

И без това “Законът за туризъм” ги задължава да направят само основно покритие на застраховката "Медицински разноски". В класическия вариант при пътуване в чужбина основно се покриват медицински разноски, без да е включен и рискът смърт от злополука. Той се сключва в застрахователния договор евентуално като допълнителен риск. Много компании предлагат застраховката, като минималните застрахователни суми са 1000-2000 евро. Реално погледнато, това е поради пропуски в закона.

Държавната политика у нас не толерира застраховането на човешкия живот като приоритет. На граничните пунктове не се прави проверка дали има сключена застраховка "Медицински разноски" за излизащите зад граница българи. Самите български граждани също не са убедени, че застраховането на живота им е от първа необходимост. Застрахователната култура на нашенеца е нищожна - било от бедност, било от факта, че не цени живота си.

В Германия например аналогичните застраховки нямат лимит при обезщетяването, т.е. при смърт то е с неограничена стойност, в Австрия и Финландия се обезщетява с минимум 30 хил. евро, в Италия - с 15 хил.евро, и т.н.)

Преди да падне Шенгенската бариера, посолствата у нас не издаваха визи без наличието на застраховката "Помощ при пътуване", с други думи, тя бе задължителна. Откакто обаче България е на безвизов режим с половината страни в Европа, няма ограничения за пътуване на български граждани до повечето европейски страни, както и в света, и е занижен контролът за наличието на медицинската застраховка. Това дава предпоставка на повечето пътуващи българи да си спестят разходи за застраховане. А дефакто само за едно елементарно изследване (било кардиологично, бъбречно и т.н.) например в американска болница човек трябва да заплати най-малко няколко хиляди щатски долара.Цените на застраховката "Помощ при пътуване" се определят в зависимост от това за колко дни се сключва полицата, какви рискове са включени и каква е застрахователната сума.

Характерното за тази застраховка е, че може да бъде със (и без) осигурен асистанс .

Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания, без да е необходимо клиентите да платят каквито и да е суми за лечение. Специализираните асистанс компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница.Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

ЗПАД "Алианц България", "ДЗИ-Общо застраховане"АД , ЗК "Орел" АД ,ЗД "Евро инс"АД е ЗПД “Витоша” АД, ЗАД “Армеец” и ЗК “Интерамерикан” работят с асистанс-компании.

За пътуващите в чужбина "Алианц България" разполага със собствен Асистанс център, който работи със своя партньор "ELVIA Assistance" с международна мрежа от представителства в цял свят. Застраховката се сключва за български граждани на възраст до 70 години, а при допълнителна премия - и над тази възраст. Зоните на валидност на покритието са две - за цял свят, или само за Европа, средиземноморските страни и Канарските острови.

Лимитите на покритие за медицински разноски са от 10 хил.евро до 50 хил.евро. , както и безлимитна застраховка. От лятото на 2004 г. има промяна в тарифата на застраховката, която промяна е в допълнителни лимити за основното покритие и от щд., тарифата е в евро.

Застраховките от пакета "Помощ при пътуване" на "ДЗИ-Общо застраховане"АД, осигуряващи здравна защита, са с осигурен асистанс и са няколко вида в зависимост от групите потребители, за които са предназначени: "Медицински разходи и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс"- застраховката се предлага без ограничение за възрастта на желаещия да сключи такава застраховка; "Злополука и медицински разходи за често пътуващи в чужбина лица с осигурен асистанс", валидна за хора до 75-годишна възраст, "Медицински разходи и злополука за работещи в чужбина лица с осигурен асистанс" – за лица до 65 години. Компанията предлага медицинска застраховка за чужбина с осигурен асистанс и на притежателите на международни банкови карти, издадени от ДЗИ Банк. Асистанс компаниите, с които работи "ДЗИ-Общо застраховане" АД, са AXA Assistance и CORIS Assistance, които се отличават с експедитивност и висок професионализъм в обслужването на своите клиенти.

Лимитите на покритие по риска "Медицински разходи" са от 5 хил.евро до 50 хил.евро. Спешната стоматологична помощ е с лимит до 280 евро. При смърт от злополука, както и при трайна загуба на трудоспособност, застрахователят заплаща обезщетение за възрастни от 4 хил.евро, а за деца под 16 години - 2 хил. евро. Нелимитиран е рискът "репатриране" и застрахователят покрива изцяло необходимите разходи. За децата до 16 години клиентите на ДЗИ заплащат 50% от базовата премия. Компанията предлага и отстъпки в размер от 10 % до 50% при пътуване на група туристи в зависимост от техния брой.

ЗК "Орел" АД също предлага застрахователна защита на пътуващите българи в чужбина срещу злополука или акутно заболяване в застраховката “Помощ при пътуване”, като покриват и разходите за медицински разноски, за репатриране, спасителни разноски, смърт или трайна загуба на работоспособност от злополука. Медицински застраховки, покриващи разходи при злополука и заболяване в чужбина, важат за цялото време на престой в дадената държава. Те се сключват както с чужди граждани по време на престоя им в България, така и с българи за престоя им извън страната. Застраховката в ЗК "Орел " АД е с осигурен асистанс от френската компания CORIS Assistance. Компания "Орел" разполага с денонощна телефонна връзка с клиентите си по тази застраховка. За често пътуващите в чужбина тя може да се сключва за 1 година, като клиентите заплащат премия само за времето на ефективен престой.

ЗД “Евро инс” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през време на една година. Освен това асистиращата компания на дружеството, “AXA ASSISTANCE”, има свои агенции в цял свят. Особено удобство представлява и едногодишната полица с ефективен престой, която е много изгодна за постоянно пътуващите. Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни туристи. Другото преимущество е, че застрахователното покритие не е само в евро, но и в щ.д. за пътуващите извън стария континент, където масово използваната валута е американският долар. Застраховката покрива и спешна стоматологична помощ до 350 евро/щ.д. Правните разноски са допълнително преимущество на задграничната застраховка. Срещу допълнително заплащане от 0,32 евро/щ.д. компанията поема и риска смърт от “трудова злополука” за българи, работещи в чужбина. Обичайната цена на медицинската застраховка за едноседмична екскурзия за 10 000 евро/щ.д. застрахователна сума е 4,34 евро/щ.д. Едногодишната застраховка на студенти в САЩ до 25-годишна възраст е 234,66 щ.д.

От началото на месец март 2006 год. ЗАД “Армеец” предлага нов продукт “Помощ при пътуване в чужбина” с нови условия и с разширение на покритите рискове. Промените са направени изцяло в интерес на клиента. Най съществените от тях са, че в основното покритие по риска “медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване” (т.е. без заплащане на допълнителна премия) се покриват и разходи за спешна стоматологична помощ. В обхвата на застраховката се включват и някои по-рискови групи клиенти като лица над 70-годишна възраст, за които се покрива и акутно заболяване до 1000 евро(щ.дол.). Компанията предлага специални тарифи за деца, ученици и студенти. За лицата, които пътуват често зад граница, се предлага MULTY TRIP вариант на застраховката. Като допълнителни рискове се покриват “смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука”, “дневни пари за болничен престой”, “разходи, свързани с правна защита”, “кражба на личен багаж”, “гражданска отговорност към трети лица” и “разходи за погребение в чужбина”. Асистанс компания е “Фило диретто”, които предлагат безупречно обслужване навсякъде по света на застрахованите в ЗАД “Армеец” лица. Асистанс обслужването може да се осъществи на български език или на немски, френски, английски и руски език. Безспорен показател за перфектното сътрудничество между застраховател и асистанс компания е фактът, че през 2005 год. приходите на ЗАД “Армеец” по застраховки “Помощ при пътуване в чужбина” са нараснали двойно в сравнение с предходната година. Компанията обслужва краткосрочно и дългосрочно командированите зад граница служители на Министерство на отбраната.

ЗК “Витоша живот” АД предлага за пътуващите в чужбина българи (т.е. страната на постоянно местопребиваване е изключена от покритието за медицински разходи) здравна застрахователна полица с асистанс, осигурен чрез мрежата на CORIS Internatiopnal, Paris.

Застрахованият има право да получи в чужбина пътническа и медицинска информация – информационните бюра на КОРИС ще отговарят на въпроси, свързани с имунизациите, часови разлики при полети, съвет относно хотели, как се процедира в случай на заболяване или злополука (застрахованият трябва да се обърне към най-близкото бюро), те ще предоставят информация как се процедира в случай на загуба на личните документи .

Покритието по полицата е в щатски долари, като застрахованият може сам да избере застрахователна сума от USD 5 000 (пет хиляди) до USD 75 000 (седемдесет и пет хиляди).

От близо 5 години застраховката се предлага и от ЗАД “Интерамерикан България”.

Нова асистираща компания е избрал застрахователят от началото на тази година, а именно Euro Cross International, международна асистанс компания със седалище в Прага, Чехия. Тя е част от холдинговата компания ЕUREKO, чиято дъщерна фирма е ЗАД “Интерамерикан България”. Асистансът има единен координационен център, работещ 24 часа със специалисти, владеещи по няколко езика – английски, френски, немски и български. При всяко позвъняване те осъществяват обратната връзка с клиентите.

Покритията на застраховката важат за целия свят, но тарифата е разделена за Европа и за света.

Лимитите на покритие на застрахователните суми са от 2000 евро до 75 000 евро.

Завишение на тарифата със 75 на сто се прави за хора на възраст от 65 до 70 години, а за възрастни над 70 години – със 100% оскъпяване. Завишения се правят и за работници в чужбина, за спортисти, които пътуват за състезания, за професионални шофьори.

Отстъпките пък за групи над 11 души са от 10%-20 %; за деца под 16 години, пътуващи с родител – 25%, и за студенти в чужбина – 20 на сто.

Предлага се и отделна програма на застраховката за хора, които често пътуват в чужбина – важаща за една година за целия свят.

 

Цената на застраховката се определя в зависимост от срока на престоя в чужбина (в дни), избраната от клиента програма (пакет покрития) и зоната (Европа и Средиземноморието или Цял свят).

Тарифните ставки съгласно действащата тарифа на ЗПАД “Алианц България” са определени за ден, когато се сключва застраховка (за плътен престой – от дата до дата) . Така при програма “Базисна” за пътуване и престой в страни от Европа, Средиземноморието и Канарските острови при застрахователна сума 10 хил.евро цените на ден при престой от 1 до 7 дни струва 0.67 евро, а при престой от 181 – 365 дни – 0.52 евро.При същите периоди и максимална застрахователна сума 30 хил.евро цената на застраховката е от 1.16 евро до 0.97 евро но ден. При програма “Супер” и застрахователна сума 30 хил.лв. цените варират от 1.12 евро до 1.25 евро на ден. За останалите страни от света тарифата е определена в Зона ІІ и варира при програма “Базисна” от 1.07 до 0.92 евро на ден в зависимост от престоя при застрахователна сума 25 хил. евро и от 1.16 до 0.97 евро при застрахователна сума 30 хил.евро. При програма “Супер” тарифата е съответно от 1.15 до 1.07 евро при 25 хил.евро обезщетение и от 1.25 до 1.12 при 30 хил.евро.

За застраховки “МУЛТИТРИП” варианти застрахователната сума варира от 20 хил.евро до 50 хил.евро, а премията е годишна и е в размер от 23.55 EUR до 105 EUR.

За работещите и студентите в Европа годишната премия при основно покритие и застрахователна сума от 20 хил. евро в “ДЗИ-Общо застраховане” АД е 253.07 евро. Цената на застраховките "Медицински разноски в чужбина" за туристи при 7-дневна екскурзия с основно покритие 5 хил. евро е 2,98 евро. При 15 -дневно пътуване и същото покритие цената на застраховката е 6,06 евро. Застраховката за често пътуващите в чужбина е валидна за неограничен брой пътувания, предприети през периода от 12 последователни месеца, а годишната премия е в зависимост от престоя. Ако продължителността на всяко отделно предприето пътуване е до 31 дни, премията е 23.80 евро, а ако поне едно пътуване през годината ще бъде с по-дълъг престой зад граница – до 62 последователни дни, премията е 45,90 евро.

Застрахователните суми по този вид застраховки в ЗД “Евро инс” АД са от 2000 до 50 000 евро/щатски долари. Застраховката покрива медицински разходи при злополука и остро заболяване, репатриране, транспортиране на тленни останки или погребение извън България, а при допълнителна премия се покриват и рисковете смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, болничен престой и спешна стоматологична помощ. Минималната премия на ден е 0,15 евро/щ.д., а максималната – 0,70 евро/щ.д.

До началото на 2005 г. максималната застрахователната сума в ЗАД “Армеец” беше до 30 хил.евро, но от миналия летен сезон тази сума може да е до 100 хил. евро ( щ.дол.) или е неограничена.

При минималната застрахователна сума от 2000 щ.дол. ( евро) цената на застраховката е 30 цента(евроцента) на ден. При застрахователна сума 10 хил. щ.дол. (евро) е 55 цента ( евроцента), а при 20 хил. щ.дол. (евро) е 70 цента (евроцента). В покритието се включва медицински разноски вследствие злополука, заболяване и репатриране.От началото на 2005 г. компанията развива успешно тази застраховка.

Обикновено застрахователните компании не застраховат хора с трайна загуба на трудоспособност над 50 процента. От началото на 2005 г. ЗАД “Армеец” предлага такъв продукт, а също и продукт за многократно пътуващите в чужбина – т.е. за 31,62 и 93 дни.

Застрахователната премия в ЗК “Витоша - Живот” АД се определя от застрахователя в зависимост от размера на застрахователната сума, срока на застраховката (до 365 дни), възрастта на застрахования, целта на посещението (работа, туризъм и др.) и местоположението на държавите, които ще посети. Тарифата е определена за три територии - Европа (вкл. Руската федерация и Турция), Света и Гърция.

Например за покритие от USD 5000 (пет хиляди) при посещение за 10 дни застрахователната премия ще бъде, както следва: за Европа – 7.90 лева, за Гърция – 6.70 лева, и за Света – 14.30 лева.

За покритие от USD 20 000 (двадесет хиляди) при посещение за 10 дни застрахователната премия ще бъде, както следва: за Европа – 11.40 лева, за Гърция – 9.10 лева, и за Света – 19.30 лева.

Тарифата в ЗАД “Интерамерикан България”е образувана в евро-цента на ден в зависимост от периода на престоя. Застраховката е със срокове от 3 дни до 365 дни.

Така за минималния престой 3 дни по програма “А” има няколко разновидности. При застрахователна сума 2 хил. евро застраховката само за Европа струва 0.90 евроцента, а за целия свят ( включит. за САЩ) – 1. 05 евро. За същия престой 3 дни и максимална застрахователна сума цената за европейска застраховка е 3 евро, а за целия свят – 3.60 евро. При месечен престой и съответен срок на застраховката 30 дни аналогичната програма “А” струва за Европа 6 евро и 10.50 евро за Света при застрахователна сума от 2 хил. евро. За максимална застрахователна сума 75 хил.евро месечната застраховка е съответно 30 евро за Европа и 36 евро за Света. При годишна застраховка, т.е. за 365 дни, и лимит на покритие 2 хил.евро цената на европейската застраховка е 73 евро и 127.75 евро, валидна за цял свят, а при покритие от 75 хил.евро съответно – 365 евро за Европа и 438 евро – за цял свят.

 

Какви рискове се покриват от застрахователния пакет?

Божидар Димитров ,директор “Злополука, заболяване и асистанс” в ЗПАД “Алианц България”

“Основните покрития са медицинска помощ и репатриране. Осигурява се денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до подходящо болнично заведение и лекарства, в случай че по време на пребиваването си внезапно се разболеете или претърпите злополука. При престоя в болница компанията заплаща до 7 нощувки ( до 60 евро за нощувка) в хотел на застрахован член от семейството и поема разходите за завръщането с придружител в България на непълнолетните деца. В пакета услуги се включва и заплащане на адвокатски хонорари до 1400 евро съгласно местното законодателство, блокиране на банковата сметка при кражба на документи. Като допълнително покритие може да се включи и застраховка "Злополука" за трайна загуба на трудоспособност и смърт от злополука.”

Вяра Русева, дирекция “Лично Застраховане” ЗД “Евро инс” АД

“Едва ли има българин, който да не си спомни с болка тъжната дата 4 април 2004 г., когато трагично загинаха дванайсет българчета край река Лим. Този спомен никога няма да избледнее, но за съжаление не доведе до необходимите изводи, които трябваше да бъдат направени поне в областта на задграничното медицинско застраховане. Ние, българите, продължаваме да възприемаме себе си като недосегаеми от болести и злополуки, сякаш чуждите държави са длъжни да ни обслужват в здравно отношение. В конкретния случай организаторите бяха застраховали пътуващите деца, но с цел да си спестят някое и друго евро бяха сключили полица за 2000 щ.д. застрахователна сума и само с основното по този вид застраховка покритие, което не включва смърт от злополука, а само транспорт на тленни останки. Парите, които допълнително е трябвало да доплатят за пълното покритие, са грандиозната сума от 0,16 щ.д. на ден за едно дете, и то без да бъде приспаднато намалението от 20 % за голяма група, т.е. става дума за икономия от 0,20 лв. по тогавашния курс на долара! ЗД “ЕВРО ИНС” АД в качеството си на добър и коректен застраховател своевременно пое задълженията си към своите застраховани лица и заплати всички разноски по транспорта. Но факт е, че масова практика при груповите екскурзии е туристите да се застраховат за минимални покрития и с най-малко рискове, като разликите в премиите съвсем не са толкова големи при този вид застраховки. Всъщност въпросът опира не само до туристите, но и до туроператорите, които не желаят да оскъпят “пакета” на екскурзията. За щастие туроператорите, които работят с нас, предпочетоха да застраховат туристите за по-високи застрахователни суми. Това осигурява и тяхното спокойствие, тъй като често клиентът, “изпаднал в беда”, очаква, и то основателно, от водача на групата да поеме отговорност и за здравното му обслужване в чужбина.

Вася Иванова,н-к отдел “Застраховки Помощ при пътуване и застраховки за чужбина” в “ДЗИ-общо застраховане”АД.

“Основното покритие на застраховката "Медицински разходи" е медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, репатриране и погребение в чужбина. Разширените покрития обхващат трайна загуба на трудоспособност, дневни пари за болничен престой и допълнителни услуги за лицата, пътуващи със застрахования, ако той заболее или претърпи злополука.”

Ярослава Кръстева, директор “Рисково застраховане” в ЗАД “Армеец”

“Компанията предлага освен медицински разноски, спешна стоматологична помощ, смърт, репатриране и трайна загуба на трудоспособност и някои изключително интересни допълнителни рискове. Това са дневни пари за болничен престой, разходи, свързани с правна защита, гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети, разходи за погребение в чужбина. “Новост е и услугата “нет фор кер” ( т.е. осигуряване на второ медицинско мнение чрез теле-медицина).Специалните рискове са предназначени за групови застраховки за големи ведомства – това са спасителни разноски, които покриват разходи по издирване и спасяване на застрахования по въздух, суша и вода, разходи, свързани с престой под задължителна карантина, разходи за оказана медицинска помощ, свързана с отвличане на застрахования, доставка на лекарства, разходи за болногледач или медицинска сестра и т.н.”

Георги Георгиев, председател на Съвета на директорите на ЗК“Витоша живот” АД

“Тази застраховка покрива медицински разходи (включително спешно зъболечение при акутна болка до USD 150) в случай на хоспитализация или амбулаторно лечение, разходи по репатриране и други разходи в случай на заболяване, нараняване или смърт, включително предаване на спешни съобщения при екстремни ситуации (напр. смърт на роднини, увреждания на дома от пожар, обир и пр.), доставяне на важни лекарства. Застрахователят предлага допълнително и следните покрития: посещение на роднина на застрахования в случай на хоспитализация на застрахования за повече от 10 дни; предстоящо завръщане в България при смъртен случай на роднина по права линия (дете, родители); репатриране на малки деца в случай на хоспитализация на застрахования за повече от 10 дни.”

Виргиния Николакаки, специалист “Общо застраховане” в ЗАД “Интерамерикан България”

„Застраховката е в две програми с различни покрития. Програма”А” включва медицински разноски при амбулаторно лечение или при хоспитализация до избрания лимит, спешна стоматологична помощ с лимит 150 евро, медицинско репатриране и репатриране на тленни останки с лимит 10 хил. евро, както и разноски за спешно евакуиране и спасителни операции с лимит до 2 хил. евро. Програма “Б” освен основните покрития има 4 допълнителни покрития – разходи за завръщане на застрахования при смърт на роднина по права линия; разходи за посещение на роднина по права линия при хоспитализация на пострадалия за повече от 10 дни; разходи за репатриране на малолетни деца, ако застрахованият е хоспитализиран за по-дълго време; предаване на съобщения по всякакъв начин и осъществяване на връзка на застрахования с негови роднини. Компанията предлага допълнително покритие смърт вследствие злополука като цената се заплаща допълнително – до 3 седмици престой цената на допълнението е 1.50 евро. За всяка следваща седмица над 3-те се доплаща по 0.50 евроцента. Като допълнителни покрития се предлагат също така обезщетяване при кражба чрез взлом или загуба на багаж и обща гражданска отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Какво трябва да знаят пътуващите в чужбина с полица “Помощ при пътуване”

Още при сключване на застрахователния договор поискайте подробна информация за покритите рискове – т.е. кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и за изключените рискове – т.е. кое няма да ви бъде признато и обезщетено.

Ако ви се случи злополука - навехване, счупване на крайник, скъсан менискус, тежко нараняване, сериозна травма и т.н. или акутно заболяване – грип, апандиситна криза,бъбречна криза и т.н. – трябва незабавно да позвъните на указания в полицата телефон на асистанс компанията и да уведомите за здравословния си проблем.

Консултантът ще ви осигури транспорт до съответното здравно заведение; ако е наложително, ще ви приемат и хоспитализират; ако не е нужно, ще ви направят изследвания , рентгенови снимки и ще ви назначат лечение;ще ви бъдат осигурени съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните “екстри”.

Ако консултантът експресно осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар, вие няма да платите разходите за лечението си. В случай обаче, че той не може да реагира достатъчно бързо, а вие се нуждаете спешно от лечение може да се наложи да заплатите за услугата и за лекарствата си. Важно е да не забравяте да си осигурите необходимите ви документи за признаване на разходите ви. Това са епикриза, рентгенови снимки (ако има такива), документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените от вас кеш суми. Когато се завърнете в България, незабавно ( до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведомите вашия застраховател и да представите всички описани по-горе документи, за да получите обезщетение от компанията.

Обемът на пазара на застраховката "Помощ при пътуване"е нищожен и представлява 1/10 от събраните премийни приходи за деветмесечието на 2005 година. Общият обем на приходите от тези застраховки в България за деветте месеца на миналата година е 6 617 846 лева при положение, че приходите в общото застраховане са били 647 939 212 лева.

От анализираните компании най-голям е пазарният дял на ЗПАД “Алианц България” с приходи по застраховката от 1 867 836 лв. следвано от ЗД “Евроинс” АД – 856 291 лв., “ДЗИ – Общо застраховане”АД – 689 735 лв., ЗАД “Армеец” – 479 803 лв., ЗК “Орел” АД – 255 531 лв., ЗПД “Витоша” АД – 94 565 лв., и “Интерамерикан България” ЗАД – 82 412 лева.

 

ТЕМАТА РАЗРАБОТИ ИЛЕАНА СТОЯНОВАИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001