Дженерали България Холдинг АД

Дженерали България Холдинг АД

За компанията

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане и Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания.

Дженерали България е една от най-големите застрахователни групи в България и част от Дженерали Груп, един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги с общ премиен приход за 2014 надвишаващ € 70 милиарда. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 65 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия. В Централна и Източна Европа групата оперира в 10 държави, чрез своята холдингова компания Generali CEE Holding и е един от водещите застрахователни оператори в региона.

Дженерали България е желан партньор, както за индивудуалните клиенти, средния и дребен бизнес, така и за големи корпоративни клиенти, чрез предоставяне на висококачествени услуги за удовлетворяване на всички очаквания, потребности и преференции на клиентите си.

Целите на Групата са: 

  • Да увеличи дела си на застрахователния пазар

  • Да развие и внедри нови конкурентни продукти, съответстващи на пазарните тенденции

  • Да разшири и разнообрази каналите си за продажби

  • Да инвестира в развитието на клиентите и служителите си

Едно от най-ценните предимства на Дженерали България е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане, медицинските застраховки, индивидуално животозастраховане и схеми за работодатели, предоставени от GEB. Прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,  дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите ангажименти.  

Дженерали България развива своята дейност чрез повече от 80 генерални представителства,  представителства и изнесени работни места на територията на страната.   

За контакти и информация:

Седалище и адрес на управление:
1504, София, Бул. Княз Ал. Дондуков 68

Адрес за кореспонденция: 
1504, София, Бул. Княз Ал. Дондуков 68
Телефон: 00359 2/ 92 67 111

Факс: 00359 2/ 92 67 112
Бeзплатен телефон: 0800 12 712
Е-mail: information.bg@generali.com

Управление

Г-н Лучано Чирина

Председател на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

Г-н Карло Скиаветто

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

Г-н Мартин Врецион

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

{TITLE}

Г-н Данчо Данчев

Председател на Упрaвителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дженерали България Холдинг ЕАД

{TITLE}

Г-жа Жанета Джамбазка

Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дженерали България Холдинг EАД

{TITLE}

Г-н Констанин Велев

Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дженерали България Холдинг EАД

{TITLE}

Г-жа Диана Манева

Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дженерали България Холдинг EАД


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Дженерали България Холдинг АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006