Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

управление: Георги Вълков, председател на УС адрес: София 1463, бул. “ Генерал Скобелев” № 35, ет. 4, ап.19
телефон: 02/952 21 48
факс: 02/952 21 48
e-mail: azpt@abv.bg

уеб сайт: http://www.azpt.org/

Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП е учредена през месец май 2005 г. в София. Целите й се заключават в следното: да съдейства за повишаване на застрахователната култура у гражданите, да съдейства за защита правата на застрахованите при сключване, изменение и прекратяване на застрахователни договори; да подпомага пострадалите при ПТП чрез консултации относно законните им права, както и да им съдейства пред застрахователите да получат справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди; да си сътрудничи с органите на КАТ и местното самоуправление и администрация за повишаване на безопасността на движението по пътищата; да съдейства за намаляване на броя на ПТП в страната; да участва в обучение на подрастващите в областта на културата за безопасност на движение; да прави предложения пред държавни органи за унифициране на процедурите и стандартизиране на формите на документите по повод настъпване на ПТП; да подпомага и участва в прояви на държавни и местни органи и неправителствени организации по актуализиране на законодателството, свързано с промени в организацията на движението по пътищата и промени в областта на застраховането. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999