Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи /БАЗК/

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи /БАЗК/

управление: Владимир Тодоров - председател на УС адрес: ГР. СОФИЯ 1606, УЛ. “ ДАМЯН ГРУЕВ”, № 15, ЕТ.1, АП.1
телефон: 02/952 66 66, 0898 67 04 67
факс: 02/952 66 66
e-mail: bazk@abv.bg

уеб сайт: http://www.bazk.org

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ

помага на пострадали в катастрофи пътници, пешеходеци, водачи на МПС

Чрез:

Съвет за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;

Като предоставя безплатни консултации относно реда за упражняване на законните права;

Като съдейства пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;

Като помага за осигуряване на компетентна защита, в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ /БАЗК/ осъществявава взаимодействие с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация с оглед повишаване на безопасността на движение и намаляване и предотвратяване на пътно-транспортните произшествия;

БАЗК оказва съдействие на застраховани лица за упражняване на правата им по сключени застрахователни договори, както и за получаване на справедливи застрахователни обезщетения пред застрахователите;

Експерти на БАЗК предоставят консултации на пострадали при катастрофи лица относно законните им права, реда за тяхното упражняване и процедурите за получаване на обезщетения;

Асоциацията организира участия в инициативи за изготвяне на предложения за актуализиране и промени на законодателството, свързано с организацията на движението по пътищата.

 

В изпълнение на горното БАЗК предприе следните ИНИЦИАТИВИ:

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ

активно изрязява своята позиция за прозрачност и граждански контрол върху местната власт и се включи в „ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПЪТНИТЕ РЕМОНТИ”.

Подписан беше и меморандум за съвместни действия между столичния кмет и Гражданския съвет. Представители на БАЗК участват в контрола върху качеството на извършваните пътни ремонти в столицата.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ

Обяви седмицата на пролетната ученическа ваканция /03.04-07.04.06г/ за движение на МПС та със запалени къси светлини през деня.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ

Започва кампания по въстановяване на пешеходните пътеки в столицата.

 

БАЗК се ръководи от тричленен управителен съвет. Председател на УС е Владимир Тодоров

Членството в БАЗК е свободно и доброволно, като членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица, които отговарят на условията за членство съгласно Устава.

ТАЗИ ГОДИНА ПРИ КАТАСТРОФИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЗАГИНАТ

ПОВЕЧЕ ОТ 900 ДУШИ

600 ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ В РАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

100 ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ЖЕНИ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ

30 ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДЕЦА ПОД 17 ГОДИНИ

ТАЗИ ГОДИНА 250 ПЕШЕХОДЦИ ЩЕ БЪДАТ СМАЗАНИ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,