Предложените от КЕВР изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия, ще увеличат цената на тока с над 5 %

14.08.2022
София. Предложените от Комисията за енергийно и водно регулиране изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия ще затруднят функционирането на балансиращия български енергиен пазар. Изчисленията на Института за развитие и управление на ресурсите показват, че предложението на КЕВР за въвеждане на 15-минутен интервал за сетълмент, няма да доведе до "енергийни доставки при

Източник: focus-news.net
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки